Đà Nẵng công khai kết quả "chấm điểm" hành chính công

(Dân trí) - UBND TP Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo các công chức, phòng ban chuyên môn công khai kết quả khảo sát, các biện pháp xử lý trên website của cơ quan, đơn vị đến đông đảo người dân cùng biết và thấy được những đóng góp của mình có ý nghĩa đối với việc cải cách nền hành chính.

UBND thành phố vừa ban hành “Quy định về cơ chế sử dụng thông tin thu thập từ kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công để cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công”.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo các công chức, phòng ban chuyên môn công khai kết quả khảo sát, các biện pháp xử lý trên website của cơ quan, đơn vị đến đông đảo người dân cùng biết và thấy được những đóng góp của mình có ý nghĩa đối với việc cải cách nền hành chính.

UBND TP Đà Nẵng giao Trung tâm Thông tin Dịch vụ công tiến hành kháo sát độc lập và khảo sát ngẫu nhiên mỗi đơn vị từ 20% đến 30% số lượng khảo sát trực tuyến trên website www.cchc.danang.gov.vn, báo cáo việc phúc tra khảo sát về Sở Nội vụ.

Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng tiến hành khảo sát độc lập theo kế hoạch được phê duyệt, báo cáo kết quả tình hình triển khai thực hiện khảo sát đúng theo thời gian quy định.

Người dân đến làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Người dân đến làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư