Chốt ngày 22/5/2016 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14

(Dân trí) - Sáng 24/11, UB Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét, quyết định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, ngày bầu cử dự kiến là Chủ nhật, ngày 22/5/ 2016 đã được 100% các vị đại biểu có mặt biểu quyết tán thành.

 

Việc bầu cử Quốc hội khoá mới được ấn định vào ngày 22/5 năm tới (ảnh: VOV).
Việc bầu cử Quốc hội khoá mới được ấn định vào ngày 22/5 năm tới (ảnh: VOV).

UB Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định số lượng của Hội đồng bầu cử quốc gia là 21 thành viên và giới thiệu Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm Nguyễn Sinh Hùng để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, cơ sở của sự giới thiệu này là căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Sau khi các đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận về dự kiến nhân sự Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, việc bầu chức danh này sẽ diễn ra vào chiều cùng ngày với hình thức bỏ phiếu kín.

Tiếp đó, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Theo dự kiến, 4 phó chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia gồm: một Phó Chủ tịch Quốc hội, một Phó Chủ tịch nước, một Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

16 Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia gồm 3 Phó Chủ tịch Quốc hội (để trực tiếp phụ trách 3 tiểu ban của Hội đồng), Trưởng ban Tổ chức trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Ban công tác đại biểu của Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Các vị Bộ trưởng sẽ tham gia Hội đồng bầu cử gồm Bộ trưởng Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Thông tin và truyền thông.

Việc thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia với cơ cấu như trên cũng đã được Quốc hội biểu quyết thông qua  với 100% phiếu thuận.

P.Thảo