“Bốn đồng chí xin rút để dồn phiếu cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”

Dân trí "Một số vị khác được giới thiệu đã tự rút để dồn sự tín nhiệm ấy cho Tổng Bí thư. Tôi có phát biểu tại Hội nghị T.Ư 14 rằng tôi rất hoan nghênh Thủ tướng và các đồng chí khác trong Bộ Chính trị tự rút để dồn sự tín nhiệm cho Tổng bí thư.", ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban trung ương MTTQVN chia sẻ.

“Hiện có thông tin, ngoài việc đề cử giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái cử khóa XII, Hội nghị Trung ương 14 còn giới thiệu ba vị trí chủ chốt còn lại, gồm: Chủ tịch nước là ông Trần Đại Quang, Thủ tướng là ông Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội là bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Ông có thể nói gì về điều này?”

“Tôi xác nhận hội nghị Trung ương đã xác định (quyết nghị) theo hướng đó.”

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đạt sự tín nhiệm trong Bộ Chính trị hoàn toàn. Một số vị khác được giới thiệu đã tự rút để dồn sự tín nhiệm ấy cho Tổng Bí thư. Tôi có phát biểu tại Hội nghị T.Ư 14 rằng tôi rất hoan nghênh Thủ tướng và các đồng chí khác trong Bộ Chính trị tự rút để dồn sự tín nhiệm cho Tổng bí thư.  Điều này thể hiện trách nhiệm rất cao, có tình, có lý, đặc biệt có sự chia sẻ trách nhiệm lớn lao với Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và toàn đảng trong giai đoạn có những khó khăn nhất định. Nội bộ trong Bộ Chính trị tôi thấy rất ổn. Đó là sự công khai của Bộ Chính trị trong Ban chấp hành Trung ương.

 


Ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN (Ảnh: Đại Đoàn kết)

Ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN (Ảnh: Đại Đoàn kết)

 

Ra Trung ương, giới thiệu vị trí Tổng Bí thư thì ngoài đồng chí Nguyễn Phú Trọng còn 4 đồng chí khác được giới thiệu, gồm 3 người còn lại trong "tứ trụ" và ông Tô Huy Rứa?

Đúng vậy. Hội nghị đã 3 lần bỏ phiếu, rất dân chủ. Lần bỏ phiếu thứ nhất, chọn phương án nào: Phương án 1 giữ một ví trí Tổng Bí thư; phương án 2 là giữ lại vị trí Tổng Bí thư và Chủ tịch nước; phương án 3 là cả 3 vị trí giữ lại là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ. 3 phương án đã được Hội nghị thảo luận, Trung ương biểu quyết và thống nhất phương án 1.

Lần bỏ phiếu thứ 2, các đồng chí được đề cử vào chức danh Tổng Bí thư được đưa ra Hội nghị cho ý kiến, để quyết định ai nên ở lại. Kết quả là Trung ương nhất trí cả 3 đồng chí được giới thiệu được phép rút, không ở lại.

Lần biểu quyết thứ 3 là biểu quyết riêng trường hợp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đa số ý kiến Trung ương thống nhất phương án Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu cho Đại hội lần này.

Tỷ lệ phiếu giới thiệu tại hội nghị Trung ương 14 đối với vị trí Tổng Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng là rất cao, hơn 75%.

Việc chuẩn bị nhân sự được làm rất kỹ, không còn ý kiến gì khác nữa. Qua 14 lần kiểm phiếu chỉ cho chuẩn bị 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt. Trước hết là quy trình bầu cử, đề cử xong thì bàn giảm như thế nào, đưa vào chủ chốt thì đều được tín nhiệm cao. Các đồng chí được đề nghị giới thiệu cho các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội… đều được tín nhiệm cao.

Ban chấp hành Trung ương là cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ Đại hội đã làm hết trách nhiệm của mình, làm tròn trách nhiệm với Đại hội, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội.

Tại Đại hội lần này, các đại biểu nhất định sẽ ủng hộ theo sự chuẩn bị đó. Tôi tin tưởng ở đại biểu, vì đó là những người ưu tú trong các tổ chức đảng, ở cơ quan trung ương và địa phương. Nguyên tắc sinh hoạt trong Đảng là tập trung dân chủ. Khi đã dân chủ, cởi mở, bằng lá phiếu quyết định thì sự thống nhất và đoàn kết trong đảng rất cao.

Bên ngoài nói này khác thì đó là luận điệu của kẻ xấu, có ý đồ riêng, có thể là lợi ích nhóm hoặc dùng ô dù giải quyết vấn đề gì khác. Vào tổ chức Đảng, tôi tin tưởng ở đại biểu. Đó là những chiến sỹ cộng sản, những người được dân tin tưởng, gửi gắm. Đảng lãnh đạo nhà nước và cả xã hội theo Hiến pháp. Vai trò lãnh đạo của Đảng rất quan trọng, nhất là trong chuẩn bị nhân sự.

Ông cho rằng sẽ không có phương án giới thiệu lại với các trường hợp đã được Hội nghị T.Ư 14 giới thiệu và đã xin rút?

Có thể không hoặc có giới thiệu. Đó là quyền của đại biểu và đại hội. Nhưng cá nhân những ủy viên trung ương ấy, về nguyên tắc, phải tự xin rút vì Ban chấp hành TƯ là một tổ chức chặt chẽ, giới thiệu ra ai, Ban chấp hành quyết định bằng đa số phiếu. Là một ủy viên, anh phải chấp hành quyết định của tổ chức. Nguyên tắc là vậy.

Ngoài Ban chấp hành Trung ương, các đại biểu được quyền tự do ứng cử, đề cử. Đó là tự do trong khuôn khổ. Các đại biểu thuộc Ban chấp hành Trung ương đã có quyền tự do, thực hiện một bước ở khâu chuẩn bị rồi. Không có chuyện mất quyền ở đây. Anh đã thực hiện quyền ở Trung ương rồi. Đảng Dân chủ, hay Cộng hòa của Mỹ cũng thế thôi, cũng phải có thống nhất nhân sự để ra tranh cử. Không phải ai thích cũng có thể ứng cử. Phải chọn nhân vật đủ khả năng để lãnh đạo, duy trì công việc của Trung ương.

Về nguyên tắc, khi xin rút thì được rút hay không là do Đại hội hay Đoàn chủ tịch, xin ông nói rõ hơn về vấn đề này?

Theo quy chế đã được thông qua, đại hội sẽ là nơi quyết định cuối cùng. Cá nhân ủy viên nêu ý kiến của mình có tác động quan trọng, rằng anh có sẵn sàng nhận nhiệm vụ không nếu trúng cử. Anh không sẵn sàng làm lãnh đạo thì tôi cũng chiều ý, chứ không phải vì đại hội giao việc mà phải nhận. Ý kiến của ủy viên xin rút thì đa số đại hội đồng ý xin rút thôi.

Các ủy viên Bộ Chính trị đã ủng hộ, chuẩn bị cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rồi thì chúng tôi ra ứng cử làm gì nữa. Đại biểu cũng phải quan tâm ý kiến của cá nhân ủy viên Bộ Chính trị, không nên ép vì quan điểm của mình. Như thế mới là đoàn kết, thống nhất hành động, làm cho Đảng đã giới thiệu ai thì phiếu ủng hộ phải cao. Như thế, nhân dân, thế giới sẽ thấy tín nhiệm, vừa dân chủ, vừa tập trung, đảm bảo sức mạnh của ý chí thống nhất.

Có trường hợp không quá bán mà vẫn trúng cử Ban Chấp hành Trung ương vì chúng ta lấy phiếu từ trên xuống dưới, đủ 180 ủy viên chính thức. Việc bầu cử tuân theo luật đó. Việc điều khiển đại hội là quyền của đoàn chủ tịch, nếu có trường hợp cụ thể thì đoàn chủ tịch sẽ hỏi ý kiến đại hội. Tình huống cụ thể như thế nào thì tôi không bình luận.

Người được giới thiệu sau có được đảm bảo công bằng so với nhân sự được Ban chấp hành TƯ giới thiệu không, thưa ông?

Đã đưa vào danh sách bầu thì như nhau. Đại biểu có quyền lựa chọn trong số đó. Người trúng cử là người có số phiếu cao hơn. Không có phân biệt do Ban chấp hành Trung ương giới thiệu hay đại biểu giới thiệu.

Danh sách của Trung ương giới thiệu và danh sách được giới thiệu tại Đại hội cho đủ danh sách dự kiến, không vượt quá số chính thức là 30%. Tất cả đều công bằng như nhau. Đại biểu có quyền lựa chọn trong số đó, cuối cùng người trúng cử là người có số phiếu cao hơn. Tuyệt đối không có phân biệt, điều này quy chế bầu cử đã nói rõ.

Trường hợp con số đề cử vượt quá 30% số dư thì giải quyết như thế nào?

Khi đó sẽ hỏi ý kiến đại hội cho rút dần. Sẽ có tín nhiệm trong số giới thiệu thêm, sẽ lấy từ trên xuống dưới để bù vào. Việc này sẽ được làm bằng cách bỏ phiếu kín, đảm bảo dân chủ tuyệt đối.

Xin cảm ơn ông!

Nhóm phóng viên

“Bốn đồng chí xin rút để dồn phiếu cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” - 2

 

MỚI NHẤT
“Lãnh đạo một số bộ không trúng cử Trung ương khóa mới cũng là điều bình thường”
“Lãnh đạo một số bộ không trúng cử Trung ương khóa mới cũng là điều bình thường”

(Dân trí) - Ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã nói như vậy trong cuộc trao đổi nhanh với Dân trí ngay sau khi danh sách 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII được công bố.

Thứ ba, 26/01/2016 - 06:07

Công bố 200 Ủy viên Trung ương khóa XII
Công bố 200 Ủy viên Trung ương khóa XII

(Dân trí) - Chiều nay 26/1, danh sách 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã được công bố.

Thứ ba, 26/01/2016 - 04:07

Mong Ban Chấp hành TƯ khóa XII là những người có tư duy đổi mới
Mong Ban Chấp hành TƯ khóa XII là những người có tư duy đổi mới

Nhân dân cả nước kỳ vọng BCH Trung ương khóa XII sẽ là những người có trí tuệ, bản lĩnh, có tư duy đổi mới, sáng tạo...

Thứ ba, 26/01/2016 - 10:30

Đang công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Đang công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

(Dân trí) - Ban Kiểm phiếu đang công bố danh sách trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trước đó, vào lúc 10h10 sáng nay, 26/1, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khoá XII.

Thứ ba, 26/01/2016 - 06:34

Chính thức thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XII
Chính thức thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XII

(Dân trí) - Ngày 25/1, Đại hội Đảng XII đã thực hiện quy trình để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban chấp hành Trung ương khoá XII.

Thứ hai, 25/01/2016 - 09:28

Đại hội đồng ý để Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rút khỏi danh sách đề cử
Đại hội đồng ý để Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rút khỏi danh sách đề cử

(Dân trí) - Tối 25/1, Đại hội đã đồng ý để 29 ứng viên rút khỏi đề cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII, trong đó có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Thứ hai, 25/01/2016 - 08:31

Đang kiểm phiếu 29 trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử
Đang kiểm phiếu 29 trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử

(Dân trí) - Thời điểm này, Đại hội Đảng lần thứ XII đang tiếp tục thực hiện quy trình biểu quyết, thông qua danh sách ứng cử, đề cử 29 trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Thứ hai, 25/01/2016 - 06:12

Gửi gắm niềm tin vào Đại hội Đảng lần thứ XII
Gửi gắm niềm tin vào Đại hội Đảng lần thứ XII

(Dân trí) - Những ngày này, khắp các nẻo đường của thành phố Đà Nẵng rực rỡ sắc màu đỏ thắm của cờ, hoa và khẩu hiệu. Hòa chung không khí của các nước, người dân Đà Nẵng cũng thường xuyên theo dõi Đại hội Đảng lần thứ XII và mong muốn Đại hội được thành công tốt đẹp.

Thứ hai, 25/01/2016 - 03:00

Hôm nay, Đại hội Đảng biểu quyết về trường hợp xin rút khỏi đề cử
Hôm nay, Đại hội Đảng biểu quyết về trường hợp xin rút khỏi đề cử

(Dân trí) - Nếu Đại hội đồng ý cho rút, những trường hợp "đặc biệt" được đề cử thêm sẽ không đưa vào danh sách bầu.

Thứ hai, 25/01/2016 - 07:33

“Toàn bộ các Ủy viên Bộ Chính trị không được Trung ương giới thiệu đã xin rút”
“Toàn bộ các Ủy viên Bộ Chính trị không được Trung ương giới thiệu đã xin rút”

(Dân trí) - Ông Lê Quang Vĩnh - Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng cho biết thông tin này và nhấn mạnh: "Các đồng chí bày tỏ ý nguyện này từ lâu rồi".

Thứ hai, 25/01/2016 - 02:46

Giới thiệu 4 trường hợp Ủy viên Trung ương “đặc biệt” tái cử
Giới thiệu 4 trường hợp Ủy viên Trung ương “đặc biệt” tái cử

(Dân trí) - Ngoài trường hợp của Bộ Chính trị là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trung ương còn giới thiệu 4 trường hợp Ủy viên trung ương “đặc biệt” tái cử.

Chủ nhật, 24/01/2016 - 05:41

Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội được giới thiệu tái cử
Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội được giới thiệu tái cử

(Dân trí) - Nhiều ủy viên Bộ Chính trị đã xin rút tại Hội nghị Trung ương 14 được đề cử tại đoàn để tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Trong danh sách này có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng...

Chủ nhật, 24/01/2016 - 04:28

ĐÁNG QUAN TÂM
Xác định ba ứng viên cho vị trí Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội
Xác định ba ứng viên cho vị trí Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội

(Dân trí) - Sáng 24/1, ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban trung ương MTTQVN đã xác nhận thông tin 3 ứng viên cho 3 vị trí Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội.

Chủ nhật, 24/01/2016 - 10:25

Người dân mọi miền gửi gắm tâm tư tới Đại hội Đảng XII
Người dân mọi miền gửi gắm tâm tư tới Đại hội Đảng XII

(Dân trí) - Những ngày qua, cán bộ, đảng viên, đồng bào cả nước dõi theo Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Dân trí xin được chia sẻ những mong mỏi, góp ý của người dân ở nhiều vùng trên cả nước gửi tới Đại hội Đảng.

Chủ nhật, 24/01/2016 - 02:00

Giới thiệu ông Nguyễn Phú Trọng là trường hợp đặc biệt tái cử chức vụ Tổng Bí thư
Giới thiệu ông Nguyễn Phú Trọng là trường hợp đặc biệt tái cử chức vụ Tổng Bí thư

(Dân trí) - Trao đổi với báo chí bên lề Đại hội Đảng lần thứ XII, Thượng tướng Võ Tiến Trung - Uỷ viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng - cho biết: Ban chấp hành Trung ương giới thiệu thêm 5 đồng chí quá tuổi, trong đó có đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở lại mang tính kế thừa, giữ vững ổn định chính trị và nhất là giữ đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Thứ bảy, 23/01/2016 - 05:02

Biểu quyết “chốt” số lượng 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XII
Biểu quyết “chốt” số lượng 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XII

(Dân trí) - Kết thúc buổi làm việc chiều nay 23/1, Đại hội đã biểu quyết thống nhất số lượng 200 Ủy viên Trung ương khoá XII; trong đó có 20 Ủy viên dự khuyết.

Thứ bảy, 23/01/2016 - 04:56

Ban Kinh tế Trung ương đề xuất 5 giải pháp phát triển công nghiệp quốc gia
Ban Kinh tế Trung ương đề xuất 5 giải pháp phát triển công nghiệp quốc gia

(Dân trí) - Sáng 23/1, tại phiên thảo luận các văn kiện Đại hội XII, Ông Phạm Xuân Đương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương đã có bài tham luận “Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2016-2020”.

Thứ bảy, 23/01/2016 - 02:25

Ông Hoàng Bình Quân: “Sự khác biệt 5 nước, 6 bên là một thực tế”
Ông Hoàng Bình Quân: “Sự khác biệt 5 nước, 6 bên là một thực tế”

(Dân trí) - “Việt Nam phản đối việc sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực. Chúng ta cũng kêu gọi các quốc gia, trong đó có Trung Quốc phải tôn trọng pháp luật quốc tế để giải quyết vấn đề”, ông Hoàng Bình Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương nói.

Thứ bảy, 23/01/2016 - 02:11

“Nhân dân ta rất cần những nhà lãnh đạo đầy khí phách và bản lĩnh”
“Nhân dân ta rất cần những nhà lãnh đạo đầy khí phách và bản lĩnh”

(Dân trí) - “Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta tuy nhỏ nhưng ý chí và quyết tâm giữ vững chủ quyền, độc lập toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc là không nhỏ, là không giới hạn. Đảng ta, nhân dân ta rất cần những nhà lãnh đạo đầy khí phách”, ông Đặng Ngọc Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định.

Thứ bảy, 23/01/2016 - 01:09

Những ý kiến tâm huyết từ Đại hội
Những ý kiến tâm huyết từ Đại hội

Vinh dự là những đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm góp ý cho các văn kiện cũng như đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện nghị quyết trong thời gian tới.

Thứ bảy, 23/01/2016 - 11:40

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: “Bảo vệ lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc”
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: “Bảo vệ lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc”

(Dân trí) - “Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trên cơ sở giữ vững đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, vì lợi ích quốc gia, dân tộc là định hướng chiến lược lớn”, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nêu rõ.

Thứ bảy, 23/01/2016 - 11:34

Chiều nay Đại hội biểu quyết số lượng ủy viên Trung ương khoá XII
Chiều nay Đại hội biểu quyết số lượng ủy viên Trung ương khoá XII

(Dân trí) - Theo chương trình Đại hội XII của Đảng, từ chiều nay 23/1, Đại hội sẽ thảo luận công tác nhân sự chủ chốt. Cụ thể, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI sẽ báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trước khi các đại biểu thảo luận và biểu quyết về số lượng Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

Thứ bảy, 23/01/2016 - 11:21

“Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong giới trẻ diễn biến phức tạp”
“Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong giới trẻ diễn biến phức tạp”

(Dân trí) - “Một bộ phận giới trẻ giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng, xa rời truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc. Một số ít thanh niên bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động chống sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong giới trẻ diễn biến phức tạp”.

Thứ bảy, 23/01/2016 - 10:31

Đại hội XII qua góc nhìn của báo chí quốc tế
Đại hội XII qua góc nhìn của báo chí quốc tế

(Dân trí) - Đại hội XII của Đảng Cộng Sản Việt Nam, diễn ra từ ngày 21/1 tới ngày 28/1, là sự kiện thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Thứ bảy, 23/01/2016 - 07:35