Thứ sáu, 02/04/2021 - 04:32

Nghĩ về những chia sẻ đầu tiên của tân Chủ tịch Quốc hội

Dân trí

Hôm nay là ngày thứ ba (2.4.2021), ông Vương Đình Huệ đảm nhận nhiệm vụ mới. Là người lãnh đạo cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chắc chắn có nhiều trăn trở…

Nghĩ về những chia sẻ đầu tiên của tân Chủ tịch Quốc hội - 1

Ngay sau Lễ tuyên thệ, ông Huệ bày tỏ: "Với cương vị Chủ tịch Quốc hội, tôi nguyện sẽ đem hết sức mình, cùng tập thể UB Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc UB Thường vụ Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp và thành tựu to lớn của Quốc hội qua các thời kỳ, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội vì mục tiêu tối thượng phụng sự lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân".

Những tâm sự của tân Chủ tịch cho thấy sự trân trọng, ý thức trách nhiệm trước Tổ quốc, trước nhân dân, trước truyền thống và thành tựu tốt đẹp của Quốc hội các nhiệm kỳ trước.

Ông cũng tự đặt cho mình phương châm hành động cụ thể, đó là "tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội vì mục tiêu tối thượng phụng sự lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân".

Công bằng nhìn nhận, ông Vương Đình Huệ đã rất "may mắn" khi tiếp nhận di sản tốt đẹp từ người tiền nhiệm. Là nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của chính thể Việt Nam dân chủ, bà Nguyễn Thị Kim Ngân cùng với lãnh đạo Quốc hội và đại biểu Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Song, không có nghĩa là tân Chủ tịch ít những thách thức mà trong Báo cáo của nhiệm kỳ XIV đã chỉ ra rất rõ và chỉ điểm sơ lược thôi đã thấy cả một núi công việc đang chờ tân Chủ tịch.

Trong khi, một trong những khó khăn nữa, đó là hầu hết các vị trí chủ chốt trong Quốc hội như Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký… Quốc hội đều mới.

Tuy nhân sự mới là những vị lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm, từng tôi luyện qua nhiều vị trí. Song, mỗi một ngành nghề, một vị trí có những đặc thù riêng, khó tránh khỏi bỡ ngỡ ban đầu.

Song, với Lời tuyên thệ cũng như tâm sự của tân Chủ tịch "vì mục tiêu tối thượng phụng sự lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân", cử tri cả nước hoàn toàn có thể đặt trọn niềm tin vào sự thành công của Quốc hội nhiệm kỳ XV.

Xin gửi tới tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch mới niềm tin và hi vọng!

Bùi Hoàng Tám

Đáng quan tâm