Vi phạm tại loạt dự án giao thông, xây dựng ở Bắc Ninh

(Dân trí) - Thanh tra Bộ Xây dựng mới đây đã có kết luận thanh tra trong quản lý dự án đầu tư xây dựng ở Bắc Ninh. Không ít vi phạm được chỉ ra.

Cụ thể, Thanh tra Bộ Xây dựng đã thanh tra 9 dự án đầu tư xây dựng gồm: 5 dự án công trình giao thông do Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh làm chủ đầu tư; 3 dự án công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật do Ban quản lý dự án xây dựng Thành phố Bắc Ninh làm chủ đầu tư và 1 dự án công trình dân dụng do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh làm chủ đầu tư.

Một số vi phạm được phát hiện. Cụ thể, tại dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT.279 đoạn Nội Doi - Thị trấn Phố Mới huyện Quế Võ, Bắc Ninh, một số vi phạm được chỉ ra như áp sai hệ số máy, nhân công trong dự toán khảo sát được phê duyệt, dẫn đến làm tăng dự toán chi phí khảo sát và thanh toán sai tăng số tiền. Dự án này cũng không có báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án theo quy định…

Vi phạm tại loạt dự án giao thông, xây dựng ở Bắc Ninh - 1

Cơ quan thanh tra đã phát hiện một số vi phạm tại các dự án giao thông, đầu tư xây dựng tại Bắc Ninh (ẢnhL IT).

Còn tại dự án đầu tư xây dựng ĐT.278 đoạn từ QL.18 đến đê sông Cầu huyện Quế Võ, Bắc Ninh, một số vi phạm trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự toán xây dựng công trình cũng đã được nêu rõ. Chẳng hạn như việc tính sai tăng 684 m2 diện tích mặt đường bê tông nhựa do chưa trừ diện tích chiếm chỗ của tấm đan bê tông bó vỉa, làm tăng dự toán số tiền hơn 324 triệu đồng.

Ngoài ra, dự án còn tính sai tăng 508 cái gối cống dọc, 717 m2 ván khuôn cọc bê tông cốt thép và khối lượng mét dài cọc tre móng cống, dẫn đến làm tăng dự toán số tiền hơn 765 triệu đồng. Việc tính chi phí quản lý dự án không nhân với hệ số 0,8 do chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án theo quy định tại mục 3 phần I định mức chi phí quản lý dự án ban hành kèm theo Quyết định số 79 của Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng...

dự án đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng và nâng cấp Bồ Sơn, nút giao giữa QL.38 và QL.1A, Thành phố Bắc Ninh, cơ quan thanh tra phát hiện một số thiếu sót trong lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công. Trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng công trình, dự án tính sai tăng 8,38 tấn thép đà giáo trụ tạm, tính sai đơn giá khoan và đất cọc khoan nhồi trong 30 m đầu…

Tại dự án đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp ĐT.284, đoạn từ Lãng Ngâm - Thị trấn Thứa, huyện Gia Bình - Lương Tài giai đoạn 1, chủ đầu tư tự lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng là vi phạm quy định. Dự án cũng không thực hiện đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn chuẩn bị dự án. Việc lập, trình, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng với quy mô mặt cắt ngang đường rộng 12 m, trong đó mặt đường rộng 11 m, lề đường 2x0,5m không phù hợp với Quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2010 đến 2020, tầm nhìn 2030. Về thiết kế cơ sở, tư vấn thiết kế dự án không thực hiện điều tra dự báo lưu lượng giao thông để phục vụ cho việc thiết kế kết cấu áo đường mềm theo tiêu chuẩn áp dụng.

Về nội dung thẩm định tổng mức đầu tư tại dự án nêu trên, cơ quan thẩm định không đánh giá sự phù hợp của phương pháp xác định tổng mức đầu tư với đặc điểm, tính chất, yêu cầu kỹ thuật dự án, không phân tích nguyên nhân tăng, giảm và đánh giá việc đảm bảo hiệu quả đầu tư dự án theo giá trị tổng mức đầu tư xây dựng xác định sau thẩm định.

Cũng tại dự án này, nhà thầu thiết kế xây dựng không bàn giao cho chủ đầu tư quy trình bảo trì công trình xây dựng, bộ phận công trình cùng với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Đồng thời không thẩm định nội dung sự tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ theo quy định…

dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp TL.286, đoạn Đông Yên - Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, kết luận thanh tra cũng chỉ ra một số vi phạm về công tác khảo sát xây dựng, công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng. Nội dung của báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng không thể hiện các nội dung như diện tích sử dụng đất, quy mô công suất và hình thức đầu tư xây dựng, đánh giá tác động của dự án liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái, an toàn trong xây dựng, khả năng huy động vốn, phân tích tài chính, rủi ro, chi phí khai thác sử dụng công trình.

Một số vi phạm khác trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công; công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng công trình; công tác ký kết, thực hiện hợp đồng thi công xây dựng; công tác quản lý chất lượng thi công… của dự án cũng được kết luận thanh tra nêu rõ.

Cũng tại kết luận này, Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra một số vi phạm trong công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, qua kiểm tra, xác minh 20 giấy phép xây dựng do Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh cấp cho các dự án, công trình xây dựng, kết quả có 2/20 dự án được cấp phép mà không lập quy hoạch chi tiết.

Qua kiểm tra, cũng phát hiện một số chủ đầu tư đã xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp, đã xây dựng một số công trình không được cấp phép.

Còn đối với các công trình, dự án do Sở Xây dựng cấp phép, kết luận cho thấy một số công trình, hạng mục công trình xây vượt ra ngoài giấy phép được cấp.

Cơ quan Thanh tra đã kiến nghị Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan khi để xảy ra tồn tại, vi phạm trong công tác lập quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp và công tác cấp giấy phép xây dựng, quản lý xây dựng theo giấy phép…

Đối với Sở Xây dựng, Thanh tra Bộ Xây dựng cũng yêu cầu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân để xảy ra các tổn tại, vi phạm theo nội dung kết luận thanh tra.

Về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, cơ quan thanh tra cũng yêu cầu việc chấn chỉnh Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh đã để xảy ra các tồn tại, vi phạm. Đồng thời chỉ đạo Ban quản lý thực hiện kiểm tra, rà soát và khắc phục các tồn tại đã nêu…