1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

TPHCM: Ứng dụng công nghệ vào quản lý đất đai

Quế Sơn

(Dân trí) - UBND TPHCM vừa phê duyệt đề án “Ứng dụng công nghệ GIS (hệ thống thông tin địa lý), viễn thám trong công tác quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn".

Theo đó, việc ứng dụng công nghệ GIS sẽ giúp cung cấp thông tin trực quan, kịp thời cho lãnh đạo TPHCM, các sở, ban, ngành, quận, huyện về công tác quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng. GIS hỗ trợ công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, điều hành và ra quyết định.

Đề án áp dụng công nghệ vào quản lý đất đai nhằm mục tiêu liên thông, đồng bộ, thống nhất các dữ liệu, quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng. Từ đó, tạo thuận lợi cho công tác quản lý đô thị của các sở, ban, ngành, quận và huyện. Đồng thời công khai thông tin giúp cho doanh nghiệp, người dân theo đúng quy hoạch.

Đề án này cũng sẽ tập trung vào một số nội dung như: Xây dựng kiến trúc tổng thể, chi tiết GIS, viễn thám về quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng. Rà soát, bổ sung, cập nhật cơ sở dữ liệu, xây dựng ứng dụng quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng…

TPHCM: Ứng dụng công nghệ vào quản lý đất đai - 1
TPHCM: Ứng dụng công nghệ vào quản lý đất đai

Theo UBND TPHCM, công nghệ GIS, viễn thám ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hoạch định các chính sách, chiến lược của một vùng lãnh thổ, hỗ trợ quản lý nhà nước trong rất nhiều lĩnh vực.

GIS có thể được xem là công cụ không thể thiếu trong việc xây dựng một đô thị thông minh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, giám sát sự phát triển của đô thị, hạ tầng, kinh tế, xã hội.

Đến nay, một số đơn vị quản lý Nhà nước trên địa bàn thành phố đã từng bước ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch và xây dựng.

Các hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng TPHCM đã mang lại hiệu quả cho công tác quản lý Nhà nước của các sở, ban, ngành và quận, huyện.