Thu hồi hơn 2,2 ha "đất vàng" giữa trung tâm thành phố Thanh Hóa

(Dân trí) - Hơn 2,2 ha "đất vàng" ở khu vực trung tâm thành phố Thanh Hóa được giao để hiện dự án, tuy nhiên, đến nay sau nhiều năm vẫn là bãi đất hoang, tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định thu hồi.

Ông Lê Đức Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, mới đây đã ký quyết định về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Một thành viên đầu tư phát triển Nguyễn Kim Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là Nguyễn Kim Thanh Hóa), tại Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa.

Tỉnh Thanh Hóa quyết định thu hồi hơn 22.598 m2 đất của Nguyễn Kim Thanh Hóa tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, sau khi người sử dụng đất tự nguyện trả. UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa quản lý theo quy định của pháp luật.

Thu hồi hơn 2,2 ha đất vàng giữa trung tâm thành phố Thanh Hóa - 1

Hơn 2,2 ha đất tại Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa được UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Cty Nguyễn Kim Thanh Hóa từ năm 2015 (Ảnh: CTV).

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức bàn giao đất trên thực địa cho Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa; thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mã số phát hành CD 012189 ngày 22/12/2015; chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Thanh Hóa và các đơn vị liên quan chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Đồng thời, giao Cục Thuế tỉnh Thanh hóa thực hiện thu khoản tiền người sử dụng đất phải nộp trong thời gian gia hạn 24 tháng và các khoản nộp bổ sung đến thời điểm thu hồi đất theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa quản lý chặt chẽ diện tích đất được giao, lập phương án sử dụng đất, trình UBND tỉnh tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

Nguyễn Kim Thanh Hóa chấp hành quyết định thu hồi đất, bàn giao đất trên thực địa cho Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa, nộp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mã số phát hành CD 012189 ngày 22/12/2015 cho Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa; phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thực hiện các nội dung nêu trên.

Trước đó, đầu năm 2015, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định cho Nguyễn Kim Thanh Hóa thuê hơn 2,2 ha đất tại Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa. Đến ngày 18/6/2015, UBND tỉnh Thanh Hóa đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án lên tới hơn 900 tỷ đồng. Tiến độ hoàn thành dự án và đi vào hoạt động là tháng 7/2018. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, khu đất thực hiện dự án đang bị bỏ hoang.