Bổ sung 47 mặt bằng đấu giá tại Thanh Hóa, dự kiến thu hơn 2.300 tỷ đồng

(Dân trí) - Trong năm 2022, Thanh Hóa bổ sung 47 dự án, diện tích hơn 70 ha được đấu giá quyền sử dụng đất với tổng số tiền dự kiến thu hơn 2.343 tỷ đồng.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, tỉnh Thanh Hóa bổ sung danh mục 47 dự án (mặt bằng) đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 với tổng diện tích đất thực hiện đấu giá hơn 70ha; tổng số tiền sử dụng đất dự kiến thu hơn 2.343 tỷ đồng, tiền sử dụng đất thu được sau khi trừ giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật là hơn 1.611 tỷ đồng.

Bổ sung 47 mặt bằng đấu giá tại Thanh Hóa, dự kiến thu hơn 2.300 tỷ đồng - 1

Tỉnh Thanh Hóa bổ sung danh mục 47 dự án (mặt bằng) đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 với tổng diện tích đất thực hiện đấu giá hơn 70 ha; tổng số tiền sử dụng đất dự kiến thu hơn 2.343 tỷ đồng (Ảnh: T.L).

Bên cạnh đó, tỉnh Thanh Hóa cũng đưa ra khỏi danh mục đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 đối với dự án Khu dân cư HĐ-02 thuộc khu dân cư Đại học Hồng Đức tại phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, với diện tích thực hiện đấu giá 2,73 ha; tổng số tiền sử dụng đất dự kiến thu là 50 tỷ đồng.

Các dự án được phê duyệt, điều chỉnh bổ sung danh mục đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 tập trung tại các địa phương như: Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, huyện Quảng Xương, Đông Sơn và Hà Trung. Trong đó, Quảng Xương nhiều nhất với 25 dự án mới, hơn 27ha tổng diện tích đấu giá, dự kiến thu về hơn 1.280 tỷ đồng; tiếp đến là huyện Đông Sơn có 13 dự án với hơn 20ha, dự kiến thu về hơn 255 tỷ đồng…

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa nhanh chóng tổ chức các công việc tiếp theo để đấu giá quyền sử dụng đất các dự án theo quy định của pháp luật. Đồng thời là rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và các nội dung khác có liên quan đối với từng dự án, phải đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành mới được tổ chức đấu giá.

Ngoài ra, tỉnh Thanh Hóa yêu cầu lựa chọn các đơn vị tổ chức đấu giá phải có kinh nghiệm, năng lực tốt và việc tổ chức thực hiện đấu giá phải đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Đối với các đơn vị có tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng đất, thực hiện ký văn bản cam kết và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) đến 31/12 phải tổ chức đấu giá thành công, hoàn thành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 đã được phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các Sở, ngành và địa phương khi xây dựng giá đất, thẩm định, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất phải sát với giá thị trường để tổ chức đấu giá đạt hiệu quả cao, mang lại nguồn thu cao nhất cho ngân sách nhà nước; thực hiện quy trình, thủ tục thực hiện đấu giá phải đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.