Khánh Hòa:

Thu hồi hơn 200 tỷ đồng tiền miễn, giảm sử dụng đất sai quy định

(Dân trí) - Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa ban hành 12 quyết định thu hồi miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuê đất sai quy định tại 11 dự án với tổng số tiền hơn 200 tỷ đồng.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa báo cáo Thanh tra Chính phủ (TTCP) về kết quả triển khai, thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị TTCP đã thông báo hồi tháng 11/2020.

Thu hồi hơn 200 tỷ đồng tiền miễn, giảm sử dụng đất sai quy định - 1

Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Khánh Hòa kiểm tra sai phạm tại các dự án trên núi Chín Khúc.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, sau khi có kết luận của TTCP, đến nay tỉnh này đã chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất đã giao của 10 dự án sai phạm. 

Ngoài ra, Khánh Hòa đang khẩn trương kiểm tra lại việc xác định giá đất của 24 dự án mà TTCP kết luận có sai phạm, không để thất thu ngân sách Nhà nước.

Báo cáo cũng nêu rõ, đến nay tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xử lý, thu hồi tài sản, số tiền thất thoát do sai phạm về đất đai. Qua đó, tỉnh này đã thu hồi được hơn 66 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đã ban hành 12 quyết định thu hồi miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuê đất sai quy định tại 11 dự án với tổng số tiền hơn 200 tỷ đồng. Đến cuối tháng 4 vừa qua, đã có 9 chủ đầu tư nộp hơn 60 tỷ đồng.

Thu hồi hơn 200 tỷ đồng tiền miễn, giảm sử dụng đất sai quy định - 2

Việc giao khu đất trường Chính trị Khánh Hòa cho doanh nghiệp nổi cộm nhiều sai phạm trong việc định giá, cho thuê đất.

Về xử lý chênh lệch giá đất, tiền thuê đất, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản thông báo cho doanh nghiệp nộp bổ sung tiền chênh lệch tăng thêm hơn 823 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến ngày 20/4, chỉ có một doanh nghiệp nộp với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Về xử lý chênh lệch tăng thêm khi bán chỉ định tài sản trên đất, chuyển nhượng vốn Nhà nước không đúng quy định, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các cơ quan, đơn vị quản lý tài sản công trước khi bán làm việc với doanh nghiệp yêu cầu nộp bổ sung phần chênh lệch tăng thêm theo kết luận kiểm tra với số tiền 20,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chỉ mới có một doanh nghiệp nộp 48 triệu đồng. Hiện vẫn còn một số doanh nghiệp đang khiếu nại, chưa đồng ý việc tỉnh thu hồi số tiền trên.

Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa đã thu hồi hơn 11 tỷ đồng do trước đây đã quyết định mốc thời gian tính tiền thuê đất trái pháp luật tại dự án này.