Sóc Trăng rà soát, xử lý việc sử dụng đất không đúng mục đích

(Dân trí) - Trước thực trạng nhiều trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Sóc Trăng chỉ đạo các địa phương, cơ quan chức năng rà soát, xử lý nghiêm.

Theo UBND tỉnh Sóc Trăng, vừa qua, qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các cơ quan chức năng phát hiện nhiều trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh, nhất là việc sử dụng đất vào mục đích đất ở, đất thương mại, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân.

Việc sử dụng đất cho mục đích phi nông nghiệp trên đất nông nghiệp mà không lập thủ tục xin phép chuyển mục đích sử dụng đất là vi phạm pháp luật về đất đai, làm thất thoát ngân sách nhà nước và gây khó khăn trong công tác quản lý về đất đai, bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để triển khai các công trình.

Ngoài ra, có tình trạng xây dựng nhà và các công trình trái phép dọc 2 bên các tuyến đường đã định hướng quy hoạch mở rộng liên tục diễn ra.

Sóc Trăng rà soát, xử lý việc sử dụng đất không đúng mục đích - 1

Nhiều tuyến đường ở Sóc Trăng có tình trạng sử dụng đất sai mục đích, đặc biệt là đất nông nghiệp (Ảnh minh họa).

Để khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu các địa phương rà soát, thống kê, xác định cụ thể các trường hợp sử dụng đất sai mục đích của hộ gia đình, cá nhân. Trước mắt là rà soát đối với các trường hợp sử dụng đất cho mục đích thương mại, dịch vụ và các loại đất khác làm cơ sở sản xuất, kinh doanh mua bán, dịch vụ ăn uống, giải trí… (trừ các trường hợp sử dụng đất cho mục đích đất ở).

"Nếu phát hiện sử dụng đất không đúng mục đích thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh thì tổng hợp, báo cáo về Sở Tài nguyên - Môi trường để xử lý hoặc tham mưu, đề xuất xử lý theo quy định", Chủ tịch Sóc Trăng chỉ đạo rõ.

Trên cơ sở kết quả rà soát thực hiện xử lý vi phạm hành chính nếu có theo quy định, người sử dụng đất được yêu cầu thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính (trường hợp phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất) hoặc tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu (trường hợp không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất).

Quản lý chặt chẽ việc xây dựng công trình 2 bên các tuyến đường đã định hướng quy hoạch mở rộng và các tuyến đường mới mở. Cân nhắc việc xem xét cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đối với các tuyến đường định hướng quy hoạch mở rộng, đảm bảo phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác theo định hướng sử dụng đất lâu dài.

Chủ tịch Sóc Trăng yêu cầu các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình sử dụng đất không đúng mục đích, cũng như xây dựng trái phép của các tổ chức địa bàn theo đúng quy định.