Sẽ hỗ trợ 80% khi thu hồi đất đối với nhà ở, công trình được cấp phép tạm

(Dân trí) - Sẽ hỗ trợ 80% giá trị xây dựng đối với nhà ở bị thu hồi được cấp giấy phép xây dựng tạm trên nền đất cũ và đất có mục đích sử dụng là đất ở. Đó là quy định mới được UBND TPHCM sửa đổi, bổ sung…

UBND TPHCM đã có quyết định sửa đổi, bổ sung về quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn. Trong đó, có quy định mới về hỗ trợ đối với nhà ở, công trình được cấp phép tạm.

Cụ thể, hỗ trợ 80% giá trị xây dựng đối với trường hợp được cấp phép xây dựng hoặc quy hoạch sử dụng đất không có thời hạn thực hiện. Hỗ trợ 60% giá trị xây dựng đối với nhà được cấp phép xây dựng tạm trên những loại đất khác.

Hỗ trợ 100% giá trị xây dựng đối với công trình nhà ở, phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ...

Đối với các công trình nhà ở, công trình phục vụ gia đình không có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ và xây dựng trước ngày 1/7/2006 trên đất đủ điều kiện bồi thường, thời điểm xây dựng chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công bố… và không vi phạm hành lang bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật cũng sẽ được hỗ trợ bằng 100% giá trị xây dựng.

Sẽ hỗ trợ 80% khi thu hồi đất đối với nhà ở, công trình được cấp phép tạm - 1
Sẽ hỗ trợ 80% khi thu hồi đất đối với nhà ở, công trình được cấp phép tạm

Ngược lại, nếu các công trình nhà ở… được xây dựng trước ngày 1/7/2006 trên đất không đủ điều kiện về đất ở và thời điểm xây dựng chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công bố, vi phạm hành lang bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật… Lúc này sẽ được hỗ trợ 80% giá trị xây dựng.

Còn nếu xây dựng trên đất được hỗ trợ về đất, xây dựng trên đất nông nghiệp hoặc xây dựng trên kênh, sông, rạch (kể cả xây dựng một phần trên đất, một phần trên rạch) thì sẽ hỗ trợ theo từng thời điểm xây dựng gồm: Xây dựng trước ngày 15/10/1993 sẽ hỗ trợ 70% giá trị xây dựng. Xây dựng từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004 sẽ hỗ trợ 50% giá trị xây dựng.

Xây dựng trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2004 đến trước ngày 1/7/2006, hỗ trợ bằng 30% giá trị xây dựng.

Còn trường hợp xây dựng trước ngày 1/7/2006 trên đất không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở và tại thời điểm xây dựng vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất… sẽ tính hỗ trợ bằng 80% mức bồi thường.

Trường hợp xây dựng từ ngày 1/7/2006 trở về sau, không được bồi thường, không được hỗ trợ; người có công trình xây dựng trái phép tự tháo dỡ hoặc phải chịu chi phí khi cơ quan chức năng của Nhà nước thực hiện tháo dỡ.

Quế Sơn

Tin liên quan
Đang được quan tâm