Nhiều nơi điều chỉnh quy hoạch còn tùy tiện, nhồi tầng cao, giảm cây xanh

Nguyễn Mạnh

(Dân trí) - Báo cáo của Chính phủ nêu rõ việc điều chỉnh quy hoạch, nhất là điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tại một số dự án còn tùy tiện, có xu hướng tăng tầng cao, mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất.

Nhiều nơi điều chỉnh quy hoạch còn tùy tiện, nhồi tầng cao, giảm cây xanh - 1

Các dự án thường điều chỉnh quy hoạch chi tiết trong thời gian thực hiện, nội dung điều chỉnh chủ yếu là tăng số tầng cao, diện tích sàn, chia nhỏ căn hộ, thay đổi công năng... dẫn tới gia tăng dân số (Ảnh minh họa: Đỗ Quân).

Chính phủ vừa có báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 134 ngày 17/11/2020 của Quốc hội khóa XIV về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số Nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII.

Theo báo cáo của Chính phủ, công tác thanh tra chuyên ngành xây dựng tiếp tục được Bộ Xây dựng phủ kín các lĩnh vực. Trong đó, công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực như công tác lập, quản lý quy hoạch đô thị, công tác quản lý hoạt động xây dựng...

Các hoạt động kinh doanh bất động sản, quản lý vận hành chung cư tại các địa phương, trong lĩnh vực có nguy cơ phát sinh tiêu cực; vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được báo chí hoặc dư luận xã hội phản ánh... cũng được tập trung.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Xây dựng cũng đã định hướng việc xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm đối với Thanh tra Sở Xây dựng các địa phương, tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác lập, quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng; rà soát, đánh giá quá trình đầu tư phát triển đô thị; xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm về các vi phạm trật tự xây dựng.

Kể từ đầu năm nay, Bộ Xây dựng đã triển khai 3 đoàn thanh tra theo kế hoạch, thanh tra công tác quản lý nhà nước về xây dựng trong các lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị, quản lý hoạt động xây dựng, chất lượng công trình xây dựng.

Riêng đối với việc điều chỉnh quy hoạch qua công tác thanh tra, kiểm tra trong thời gian qua, báo cáo cho biết, theo quy định, UBND các cấp định kỳ xem xét, rà soát, đánh giá quá trình triển khai thực hiện quy hoạch đô thị, báo cáo cấp có thẩm quyền để điều chỉnh quy hoạch phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, quy định pháp luật cũng đã quy định chặt chẽ về điều kiện, nội dung và trình tự thủ tục điều chỉnh quy hoạch. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực tế, công tác rà soát, đánh giá quá trình thực hiện quy hoạch còn chưa kịp thời, nội dung đánh giá chưa đầy đủ, thấu đáo; làm rõ ảnh hưởng, tác động của việc điều chỉnh quy hoạch đến kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng thời việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nội dung điều chỉnh quy hoạch chưa được thực hiện nghiêm túc về đối tượng lấy ý kiến, nội dung ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến của cộng đồng dân cư.

Đáng chú ý báo cáo nêu rõ việc điều chỉnh quy hoạch, nhất là điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tại một số dự án còn tùy tiện, có xu hướng tăng tầng cao, mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất; giảm diện tích đất cây xanh cộng đồng, đất công trình hạ tầng kỹ thuật và diễn ra tại các thành phố lớn, có sức hấp dẫn và thu hút đầu tư cao.

Các dự án thường điều chỉnh quy hoạch chi tiết trong thời gian thực hiện, nội dung điều chỉnh chủ yếu là tăng số tầng cao, diện tích sàn, chia nhỏ căn hộ, thay đổi công năng... dẫn tới gia tăng dân số.

Ngoài ra ở một số địa phương, việc điều chỉnh cục bộ không được nghiên cứu một cách đồng bộ trong quy hoạch phân khu, dẫn đến quy hoạch phân khu bị phá vỡ, các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị không đảm bảo, đặc biệt tại các khu vực đô thị trung tâm.