Long An:

Nhà nước bị thiệt hại trong các vụ đấu giá đất ở thị xã Kiến Tường

(Dân trí) - Thanh tra tỉnh Long An đã có kết luận thanh tra việc tổ chức bán đấu giá tài sản đất tại UBND thị xã Kiến Tường. Trong đó, việc tổ chức bán đấu giá tài sản đất có nhiều sai phạm.

Theo kết luận thanh tra, hàng năm, UBND Thị xã Kiến Tường có chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất các lô nền tại các khu, cụm dân cư trên địa bàn thị xã. Hoạt động này mang lại nguồn thu ngân sách và địa phương sử dụng nguồn vốn từ đấu giá đất để đầu tư, chỉnh trang hạ tầng đô thị.

Từ ngày 1/1/2017 đến 31/12/2019, UBND thị xã Kiến Tường đã đấu giá 792 lô đất ở 15 dự án khu, cụm, tuyến dân cư. Mức giá khởi điểm đấu giá là 284,246 tỷ đồng và tổng giá trúng thầu là 299,026 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm là 14,780 tỷ đồng.

Nhà nước bị thiệt hại trong các vụ đấu giá đất ở thị xã Kiến Tường - 1
Thanh tra tỉnh Long An cho rằng có dấu hiệu thông đồng, móc nối với người tham gia đấu giá khác để dìm giá gây thiệt hại cho ngân sách

Qua thanh tra hồ sơ, kiểm tra việc tổ chức đấu giá tài sản đất đối với 4 dự án khu, cụm dân cư tại phường 1 với 511 lô nền, với giá khởi điểm là 205,863 tỷ đồng, tổng giá trúng đấu giá là 214,313 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm là 8,45 tỷ đồng.

Trong đó, Khu dân cư Đô thị Sân bay (giai đoạn 1) là: 343 lô nền, giá khởi điểm 136,743 tỷ đồng, giá trúng đấu giá 140,663 tỷ đồng, có 2 người mua hồ sơ/lô, trả giá 2 lần (1 lần giá khởi điểm, 1 lần trả giá với mức chênh lệch 1 bước giá từ 10 đến 20 triệu đồng) với 343 lô; trong đó có 313 lô nền có 5 người mua hồ sơ (mỗi lô có 2 người) và trúng đấu giá với 1 mức giá gồm ông Nguyễn Quốc Bảo (116 lô), Lê Nguyễn Vũ Linh (35 lô), Nguyễn Quốc Thảo (97 lô), bà Vũ Thị Thu Thảo (29 lô) và Vũ Nguyễn Thị Diễm Thúy (36 lô).

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), ngày 2/4/2018, 5 người trúng đấu giá trên đều làm hợp đồng ủy quyền cho Công ty Cổ phần kinh doanh Bất động sản Cát Tường (Cát Tường Group) tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để tư vấn, ký kết, thực hiện giao dịch thu chi và làm thủ tục ký kết hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các lô đất.

Khu dân cư cặp đường vào Trường Chính trị là: 104 lô nền, giá khởi điểm 30,538 tỷ đồng, giá trúng đấu giá 32,058 tỷ đồng, trong đó trả giá 2 lần (1 lần giá khởi điểm, 1 lần trả giá với mức chênh lệch 1 bước giá từ 5 đến 15 triệu đồng) với 86 lô.

Cụm dân cư Khu phố 9 là: 43 lô, giá khởi điểm 15,002 tỷ đồng, giá trúng đấu giá 16,779 tỷ đồng, trong đó trả giá 2 lần (1 lần giá khởi điểm, 1 lần trả giá với mức chênh lệch 1 bước giá từ 10 đến 15 triệu đồng) với 38 lô.

Khu dân cư Rạp hát là: 21 lô, giá khởi điểm 23,145 tỷ đồng, giá trúng đấu giá 24,814 tỷ đồng trong đó trả giá 2 lần (1 lần giá khởi điểm, 1 lần trả giá với mức chênh lệch 1 bước giá từ 20 đến 25 triệu đồng) với 15 lô.

Thanh tra tỉnh Long An cho rằng, UBND thị xã Kiến Tường cho chủ trương đấu giá các lô đất khi chưa hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật đối với 3 khu: Khu đô thị Sân bay giai đoạn 1, Khu dân cư cặp đường vào Trường Chính trị và Cụm dân cư Khu phố 9. Cụ thể, chưa thảm nhựa đường giao thông.

Việc xác định giá đất khởi điểm các lô nền chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục, phương pháp định giá đất; đồng thời xác định giá đất khi hạ tầng chưa hoàn chỉnh.

Nhà nước bị thiệt hại trong các vụ đấu giá đất ở thị xã Kiến Tường - 2
Thanh tra tỉnh Long An: Nhà nước bị thiệt hại trong các vụ đấu giá đất ở thị xã Kiến Tường

Về trình tự, thủ tục đấu giá đất: Biên bản đấu giá tài sản đối với đấu giá 313 lô nền Khu đô thị Sân bay giai đoạn 1 do Công ty TNHH Dịch vụ đấu giá và tư vấn Miền Nam (SASC) thực hiện ngày 21-22/12/2017 không có nghỉ trưa là chưa phù hợp với thực tế diễn ra buổi đấu giá.

Đồng thời, 5 người mua hồ sơ (mỗi lô có 2 người) và trúng đấu giá 313 lô với 1 mức giá, sau đó làm hợp đồng ủy quyền cho Công ty Cổ phần kinh doanh Bất động sản Cát Tường để thực hiện kinh doanh, có dấu hiệu thông đồng, móc nối với người tham gia đấu giá khác để dìm giá gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra sai sót của của Phòng Tài chính - Kế hoạch. Với vai trò được UBND thị xã giao tài sản bán đấu giá nhưng đã thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến Công ty TNHH Dịch vụ đấu giá và tư vấn Miền Nam ghi nhận biên bản bán đấu giá đối với 313 lô nền dự án Khu đô thị Sân bay giai đoạn 1 chưa phù hợp với thời gian thực tế.

Ngoài ra, đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường, phải chịu trách nhiệm trong việc xác định giá đất khởi điểm các lô nền chưa đúng về trình tự, thủ tục, phương pháp định giá đất quy định…