Lộ nhiều bất cập trong sử dụng đất đai tại DNNN Quảng Ngãi

(Dân trí) - Trong một báo cáo mới đây, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra một loạt bất cập trong việc quản lý và sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hoá DNNN giai đoạn 2011-2017 tại tỉnh này.

Lộ nhiều bất cập trong sử dụng đất đai tại DNNN Quảng Ngãi - 1
Hình minh hoạ

Sử dụng đất nhiều hơn diện tích được giao

Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hoá DNNN giai đoạn 2011-2017 tại Quảng Ngãi.

Kết quả kiểm toán cho thấy vẫn còn một số tồn tại trong việc quản lý và sử dụng đất đai tại một số DNNN.

Cụ thể có 5 thửa đất của 2 đơn vị (336.280m2) còn tồn tại, vướng mắc nhưng chưa được xử lý kịp thời.

Tại Công ty CP Đường Quảng Ngãi, doanh nghiệp này có thửa đất rộng 325.000m2 đã có quyết định thu hồi nhưng công ty chưa thống nhất.

Có 2 công ty có 2 thửa đất diện tích thực tế quản lý, sử dụng nhiều hơn diện tích được giao nhưng nhiều năm Sở TN và MT chưa rà soát để chỉnh lý kịp thời: Công ty CP Đường Quảng Ngãi (chênh lệch 3.300m2); Công ty CP Cơ khí và Xây lắp An Ngãi (chênh lệch 415m2).

Còn tại Công ty CP Du lịch Quảng Ngãi: Thửa đất Nhà hàng Thiên Ấn của doanh nghiệp này được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ký hợp đồng cho thuê đất nhưng chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của Thành phố.

Ngoài ra theo cơ quan kiểm toán, có 3 DNNN thực hiện cổ phần hoá nhưng không lập phương án sử dụng đất để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định trước khi cổ phần hoá; còn 1 doanh nghiệp chưa điều chỉnh giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển thể doanh nghiệp.

Giá đất thấp hơn khung giá của Chính phủ

Báo cáo Kiểm toán Nhà nước cũng cho biết, việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất giai đoạn 2015 – 2019 của Quảng Ngãi chưa căn cứ vào giá đất thị trường, không bảo đảm nguyên tắc giá trị trường cho từng khu đất, thửa đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá được quy định; trong đó năm 2016, 2017, 2018 chưa kịp thời điều chỉnh giá đất cho phù hợp với sự biến động giá đất.

Việc ban hành bảng giá đất giai đoạn 2015-2019 cũng được Kiểm toán Nhà nước nhận xét là “chưa đảm bảo, chưa có cơ sở, chưa sát với thực tế, thấp hơn khung giá của Chính phủ”.

Trong đó, thửa đất của Công ty CP Đường Quảng Ngãi (237.239m2) có giá trị là hơn 313 tỷ đồng, thuộc trường hợp phải xác định thu tiền thuê đất riêng cho thửa đất này nhưng lại xác định giá theo bảng giá chung của tính là trái quy định.

Về quản lý đất đai của Sở TN và MT và sử dụng của các doanh nghiệp cổ phần hoá: Có 4 đơn vị thuê 10 thửa đất (417.800m2) chậm thực hiện thanh lý và ký lại hợp đồng thuế đất; có 5 đơn vị với 9 thửa đất (399.483m2) chưa thực hiện rà soát lại quỹ đất doanh nghiệp đang sử dụng để báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản găn liền với đất.

Có 6 thửa đất của 4 đơn vị (336.875m2) có các tồn tại về đất đai chưa được xử lý, thu hồi theo quy định. Trong quản lý thu tiền thuê đất còn sai sót, miễn tiền thuê đất chưa đúng quy định (miễn sai tiền thuê đất cho Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi từ năm 2012 đến năm 2064 số tièn gần 4,2 tỷ đồng, trong đó số miễn từ 2012 đến 2018 là 678 triệu đồng. Qua kiểm toán phát hiện xử lý tài chính hơn 2,1 tỷ đồng.

Trước một loạt bất cập, Kiểm toán Nhà nước đã đưa ra kiến nghị về xử lý tài chính như sau: Thu hồi nộp NSNN số tiền thuế đất là hơn 1,08 tỷ đồng, gồm: Công ty CP Đường Quảng Ngãi hơn 112 triệu đồng, Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi hơn 814 triệu đồng và Công ty CP Thanh niên Xung phong Quảng Ngãi hơn 157 tỷ đồng.

Đồng thời kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng đất đai tại nhiều cơ quan. Trong đó, đối với UBND tỉnh: Cần khắc phục tồn tại trong việc chưa có chỉ đạo các DNNN thực hiện cổ phần hoá nhưng không lập phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định trước khi CPH để quản lý đất đai.

Theo Kiểm toán Nhà nước, UBND tỉnh Quảng Ngãi cần chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện các thủ tục để tham mưu cho UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất giai đoạn tiếp theo đảm bảo đúng quy định hiện hành và bảng giá đất sát thực tế, phù hợp quy định.

Đồng thời chỉ đạo Công ty CP Du lịch Quảng Ngãi khẩn trương triển khai theo tiến độ dự án tại thửa đất ở phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi (569m2) và xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ - Mở rộng khu du lịch Sa Huỳnh giai đoạn (230.011m2), có phương án xử lý đối với thửa đất tại Nhà hàng Thiên Ấn, thị trấn Sơn Tịnh (1.300m2) chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của Quảng Ngãi đến năm 2030.

Xử lý dứt điểm đối với các thửa đất của Công ty CP Đường Quảng Ngãi sử dụng không hiệu quả, không phù hợp quy hoạch hoặc chưa có quyết định thuê đất, hợp đồng thuê đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nguyễn Mạnh