Cần có chính sách riêng ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất cho dự án du lịch?

(Dân trí) - Bộ Tài chính vừa có công văn đề nghị các địa phương căn cứ chính sách hiện hành đánh giá và đề xuất phương án thực hiện để có cơ sở đánh giá đầy đủ về sự cần thiết xây dựng chính sách ưu đãi phát triển du lịch.

phep-the-du-lich-bang-nhung-du-an-bat-dong-san-26-.9116.jpg

Bộ Tài chính lấy ý kiến về việc xây dựng chính sách ưu đãi với các dự án du lịch.

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trung ương về việc đề xuất xây dựng chính sách thu phù hợp với việc sử dụng đất của các dự án du lịch.

Tại công văn này, Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2018, Bộ đã có công văn lấy ý kiến một số địa phương nơi có các hoạt động về du lịch và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Tư pháp.

Theo đó, các địa phương như Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Bình có ý kiến việc xây dựng chính sách riêng là không cần thiết, Sở Tài chính (Quảng Ninh, Bình Định) có ý kiến việc áp dụng chính sách về đất đai hiện hành là phù hợp với việc triển khai các dự án sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Trong khi đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất với đề xuất của Bộ Tài chính theo hướng không xây dựng chính sách riêng về tiền thuê đất đối với các dự án du lịch.

Bộ Tư pháp và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị lấy ý kiến bổ sung toàn bộ các tỉnh, thành phố trên cả nước về vấn đề này.

Để có cơ sở đánh giá đầy đủ về sự cần thiết xây dựng chính sách ưu đãi phát triển du lịch, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương căn cứ chính sách hiện hành đánh giá và đề xuất phương án thực hiện.

Cụ thể, phương án 1, không xây dựng chính sách ưu đãi thêm liên quan đến thuế sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án du lịch có hệ sống sử dụng đất cho xây dựng thấp, hạn chế về chiều cao; dự án xây dựng ký túc xá, nhà ở cho người lao động du lịch tại những nơi được khuyến khích phát triển du lịch nhưng hạn chế về nguồn nhân lực, áp dụng theo chính sách chung hiện hành.

Phương án 2, xây dựng riêng chính sách ưu đãi thêm về thuế sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án du lịch có hệ số sử dụng đất cho xây dựng thấp, hạn chế chiều cao; dự án xây dựng ký túc xá, nhà ở cho người lao động du lịch tại những nơi được khuyến khích phát triển du lịch nhưng hạn chế về nguồn nhân lực (không áp dụng chính sách chung.

Với phương án 2, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương có ý kiến cụ thể nội dung cần quy định khác so với chính sách chung.

Phương Dung

banner_chan-bai.gif