Thông báo mời dự lễ hội chùa Pháp Vân

Theo phong tục cổ truyền hàng năm vào dịp tháng 4, tại chùa Pháp Vân, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ hội truyền thống cầu nguyện Quốc thái dân an.

Được sự đồng ý của các cơ quan chức năng, chùa Pháp Vân cùng UBND xã Lạc Hồng tiến hành tổ chức lễ hội vào ngày 6,7 và 8/4 năm Nhâm Thìn (tức ngày 26, 27 và 28/4/2012).
 
Nhân dịp này, kính đề nghị du khách thập phương, con em quê hương về dự lễ hội chùa Pháp Vân, xã Hồng Lạc, tỉnh Hưng Yên.
TM. UBND xã Lạc Hồng
Chủ tịch
Đỗ Xuân Hiền