Sở Y tế Lâm Đồng chi gần 56 tỷ đồng phụ cấp ưu đãi nghề không đúng đối tượng!

Dân trí Chỉ trong vài năm, 6 Bệnh viện và 19 Trung tâm Y tế đã chi phụ cấp ưu đãi nghề cho hơn 2.000 người không đúng đối tượng với tổng tiền lên đến gần 56 tỷ đồng. Sở Y tế Lâm Đồng khẳng định việc chi trả phụ cấp ưu đãi nghề cho người lao động yên tâm công tác, không có tư lợi cá nhân.
>>Bổ nhiệm “vô tội vạ” tại địa phương áp thuế 5,7 tỷ "hành" cụ bà chấn động dư luận!

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), gắn với việc thực hiện nhiệm vụ về hỗ trợ cho cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) có hệ số lương từ 2,34 trở xuống và sử dụng kinh phí đối với Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh.

Không đủ điều kiện vẫn hưởng phụ cấp ưu đãi nghề

Chỉ trong vài năm, 6 Bệnh viện và 19 Trung tâm Y tế đã chi phụ cấp ưu đãi nghề cho hơn 2.000 người không đúng đối tượng với tổng tiền lên đến gần 56 tỷ đồng.
Chỉ trong vài năm, 6 Bệnh viện và 19 Trung tâm Y tế đã chi phụ cấp ưu đãi nghề cho hơn 2.000 người không đúng đối tượng với tổng tiền lên đến gần 56 tỷ đồng.

Kết luận chỉ ra, thực hiện kế hoạch PCTN của UBND tỉnh, năm 2016 - 2017, Giám đốc Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch để triển khai cho CBCCVC và người lao động trong cơ quan thực hiện. Tuy nhiên, trong kế hoạch PCTN của các đơn vị chưa phân công cụ thể bộ phận theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện tại 5 đơn vị trực thuộc gồm: Trung tâm Y tế Dự phòng Lâm Đồng; Trung tâm Y tế Cát Tiên; Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội; Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Bệnh viện II Lâm Đồng.

Việc công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ: Đối với người lao động làm việc theo chế độ lao động hợp đồng trong các phòng, ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc là 1.794 người, trong đó có 1.345 trường hợp nằm trong chỉ tiêu biên chế, 376 trường hợp nằm ngoài chỉ tiêu biên chế do UBND tỉnh giao nhưng nằm trong định mức biên chế theo giường bệnh và có 63 trường hợp ngoài định mức biên chế theo giường bệnh (quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV).

Mặt khác, sở chưa xây dựng, xác nhận quy hoạch trưởng phòng, phó trưởng phòng và lãnh đạo quản lý của các đơn vị trực thuộc giai đoạn 2020-2025 theo quy định của Tỉnh ủy. Ngoài ra, sở còn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn của chức vụ đối với 13 trường hợp chương trình quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính và trung cấp lý luận chính trị.

Việc lập kế hoạch và danh sách chuyển đổi một số chức danh (văn thư, thủ kho, thống kê) chưa đúng đối tượng phải chuyển đổi theo Điều 7, Điều 8 Danh mục các vị trí công tác trong các lĩnh vực, ngành, nghề phải định kỳ chuyển đổi được quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với việc chi phụ cấp ưu đãi nghề cho các đối tượng hợp đồng lao động chưa phải là công chức, viên chức, Sở Y tế phê duyệt quyết toán và hướng dẫn cho các đơn vị thực hiện chưa đúng quy định. Theo số liệu tổng hợp của Sở Y tế ngày 4/5/2018 số tiền đã chi phụ cấp ưu đã nghề không đúng đối tượng là hơn 55,9 tỷ đồng.

Đối với việc chi tiền lương tăng thêm cho CBCCVC có hệ số lương từ 2,34 trở xuống: Sở chưa kịp thời hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng Nghị định số 17/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 32/2015/TT-BTC ngày 17/3/2015 của Bộ Tài chính, dẫn đến có 9 đơn vị chi sai tiền lương tăng thêm cho các lao động hợp đồng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống (không phải hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP) với tổng số tiền 834,1 triệu đồng.

Quản lý, sử dụng kinh phí chưa đúng quy định

Thanh tra tỉnh chỉ ra, công tác quản lý, sử dụng kinh phí tại bệnh viện còn một số tồn tại, hạn chế trong việc quản lý, sử dụng kinh phí tại Sở Y tế Lâm Đồng - Ảnh minh hoạ.
Thanh tra tỉnh chỉ ra, công tác quản lý, sử dụng kinh phí tại bệnh viện còn một số tồn tại, hạn chế trong việc quản lý, sử dụng kinh phí tại Sở Y tế Lâm Đồng - Ảnh minh hoạ.

Tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh, Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra, công tác quản lý, sử dụng kinh phí tại bệnh viện còn một số tồn tại, hạn chế: Năm 2016-2017, đơn vị áp dụng chế độ khoán tiền công tác phí, nhiên liệu và chi hỗ trợ thêm 15% phụ cấp ưu đãi nghề từ nguồn quỹ phúc lợi của đơn vị chưa đúng quy định với số tiền 11,4 triệu đồng.

Năm 2016, đơn vị chi tiền phụ cấp thủ thuật không đúng mức phụ cấp theo quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chế độ phụ cấp chống dịch với số tiền 75,7 triệu đồng; chi trả thêm 15% phụ cấp ưu đãi nghề từ nguồn quỹ phúc lợi với số tiền 119,7 triệu đồng là không đúng quy định;

Đặc biệt, chi phụ cấp ưu đãi nghề cho các đối tượng hợp đồng lao động chưa phải là công chức, viên chức không đúng quy định nêu tại Khoản 1, 2, 3, Điều 2 Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính với số tiền 742,6 triệu đồng.

Theo Thanh tra tỉnh, để xảy ra những sai phạm trên là do Giám đốc Sở Y tế chưa tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tổ chức cán bộ (tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm). Chưa kịp thời hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí của các đơn vị trực thuộc, còn để các đơn vị thực hiện chưa đúng các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí...

Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh chưa áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng kinh phí tại đơn vị; chưa chặt chẽ, thiếu kiểm tra, kiểm soát dẫn đến một số tồn tại, sai phạm nêu trên.

Chánh Thanh tra tỉnh ban hành quyết định thu hồi vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh số tiền sai phạm là trên 1,6 tỷ đồng. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, rà soát việc tăng số giường bệnh, xây dựng kế hoạch biên chế sự nghiệp y tế của tỉnh Lâm Đồng.

Kiến nghị Giám đốc Sở Y tế tăng cường việc kiểm tra và hướng dẫn cụ thế các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch PCTN đảm bảo đủ các nội dung theo quy định Luật PCTN và kế hoạch, chỉ đạo của UBND tỉnh; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức theo đúng quy định.

Trước những nội dung Thanh tra tỉnh nêu ra, lãnh đạo Sở Y tế Lâm Đồng khẳng định việc chi trả phụ cấp ưu đãi nghề của 25 đơn vị sự nghiệp trực thuộc đã chi cho người lao động yên tâm công tác, không có tư túi cá nhân. Từ tháng 10/2017, Sở Y tế Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị dừng chi phụ cấp ưu đãi nghề.

Việc này cùng với mức lương cán bộ y tế thấp đã gây tâm lý không yên tâm công tác đối với các thầy thuốc, dược sĩ, y sĩ, điều dưỡng nên một số người xin nghỉ việc.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Trung Kiên

MỚI NHẤT
Kiên Giang: Người dân nhập viện cấp cứu sau khi bị tạm giữ tại Công an thị trấn!
Kiên Giang: Người dân nhập viện cấp cứu sau khi bị tạm giữ tại Công an thị trấn!

(Dân trí) - Khi xảy ra mâu thuẫn với một hộ dân, ông H. bị lực lượng Công an, Cảnh sát cơ động còng tay đưa về trụ sở Công an thị trấn Dương Đông làm việc, tại đây, ông H. “tố” đã bị nhiều người đánh gây thương tích phải đến bệnh viện cấp cứu, điều trị nhiều ngày.

Thứ tư, 07/11/2018 - 09:50

Những nguyên tắc "vàng" cần biết khi mua nhà để tránh bị lừa đảo!
Những nguyên tắc "vàng" cần biết khi mua nhà để tránh bị lừa đảo!

(Dân trí) - Mua nhà là việc trọng đại trong đời người, có nhiều gia đình phải tích cóp nhiều năm mới có đủ tiền để mua nhà ở và không phải ai cũng hiểu biết các thủ tục cần có để đảm bảo an toàn khi giao dịch mua bán nhà cửa.

Thứ tư, 07/11/2018 - 07:59

Hàng loạt cán bộ “dính” vi phạm trong quản lý đất đai tại Cà Mau
Hàng loạt cán bộ “dính” vi phạm trong quản lý đất đai tại Cà Mau

(Dân trí) - Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau xác định, UBND TP Cà Mau, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai,… đã thực hiện không đúng quy định trong quản lý, sử dụng đất ở một số tuyến đường trên địa bàn TP Cà Mau.

Thứ tư, 07/11/2018 - 07:51

Nhiều tình tiết chưa được làm rõ trong vụ chủ tịch xã đi tù vì xét sai nguồn gốc đất?
Nhiều tình tiết chưa được làm rõ trong vụ chủ tịch xã đi tù vì xét sai nguồn gốc đất?

(Dân trí) - Cho rằng ông Quân là người biên soạn cuốn lịch sử Đảng, đi bộ đội trở về từ năm 1990 và căn cứ lời khai của ông Quân tại cơ quan CSĐT, HĐXX khẳng định ông Quân biết rõ nguồn gốc đất nhưng vẫn cố tình xét sai cho 19 hộ dân để nhận tiền đền bù cao. Nhiều tình tiết bị cáo đưa ra tại phiên tòa phúc thẩm để kêu oan vẫn chưa được làm rõ.

Thứ tư, 07/11/2018 - 07:49

Nghệ An: Hợp tác xã phá hợp đồng, người dân khốn đốn!
Nghệ An: Hợp tác xã phá hợp đồng, người dân khốn đốn!

(Dân trí) - Khi thời điểm thuê đất mới chỉ thực hiện được một nửa thời gian trên hợp đồng, hợp tác xã Phong Toàn yêu câu ông Nguyễn Phúc Lai chấp dứt hợp đồng, tiến hành di dời khỏi khu đất đang kinh doanh.

Thứ tư, 07/11/2018 - 07:48

Vụ dành cả tuổi thanh xuân đi đòi đất: Yêu cầu Thanh tra Chính phủ báo cáo!
Vụ dành cả tuổi thanh xuân đi đòi đất: Yêu cầu Thanh tra Chính phủ báo cáo!

(Dân trí) - Sau 1 năm chỉ đạo Thanh tra Chính phủ giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Hồng Phượng nhưng không nhận được báo cáo, Văn phòng Chính phủ lại phải phát công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Thanh tra Chính phủ phải có báo cáo theo quy chế làm việc.

Thứ ba, 06/11/2018 - 09:42

Công an TP Hà Nội kết luận nguyên giám đốc Công ty Hacinco sai phạm đến mức nào?
Công an TP Hà Nội kết luận nguyên giám đốc Công ty Hacinco sai phạm đến mức nào?

(Dân trí) - Tại công văn hoả tốc Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp gửi Thanh tra Chính phủ có đề cập đến nội dung: Sai phạm của việc chuyển nợ thành vốn góp khi mua cổ phần tại Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội đã được nêu rõ tại Công văn số 07/CV-CAHN (PC15) của Công an TP Hà Nội. Vậy tài liệu quan trọng này đề cập đến điều gì?

Thứ ba, 06/11/2018 - 09:24

Vụ "xẻ" cả di tích quốc gia cấp sổ đỏ trái luật: Luật nào cho phép rút kinh nghiệm?
Vụ "xẻ" cả di tích quốc gia cấp sổ đỏ trái luật: Luật nào cho phép rút kinh nghiệm?

(Dân trí) - “Đã tìm ra những người sai phạm thì phải xử lý nghiêm khắc, không thể kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Còn với cá nhân cũng phải xử lý, thu hồi. Có xử lý nghiêm cán bộ sai phạm thì mới có cơ sở cho người dân nghiêm chỉnh chấp hành”, quan điểm của bạn đọc Dân trí.

Thứ ba, 06/11/2018 - 09:06

Quảng Bình: Vợ liệt sỹ bị côn đồ dọa giết, cấm làm ăn buôn bán!
Quảng Bình: Vợ liệt sỹ bị côn đồ dọa giết, cấm làm ăn buôn bán!

(Dân trí) - Vốn là vợ liệt sỹ, chị Bình mở một cơ sở sản xuất nước đóng chai cũng chỉ để có thêm thu nhập nuôi con học hành, thế nhưng gần đây, chị liên tục bị một nhóm người gọi điện đe dọa, ngăn chặn việc làm ăn khiến người phụ nữ này vô cùng lo lắng, bức xúc.

Thứ ba, 06/11/2018 - 08:58

Bí ẩn sai phạm gì quanh núi phế thải “quái dị” tại Bắc Giang?
Bí ẩn sai phạm gì quanh núi phế thải “quái dị” tại Bắc Giang?

(Dân trí) - Đoàn thanh tra của Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ TN&MT) về công tác chấp hành pháp luật khoáng sản và bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Giang kết luận hàng loạt vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đồng thời yêu cầu lập tức đình chỉ bãi phế thải “quái dị” của công ty này.

Thứ ba, 06/11/2018 - 08:45

Nghi vấn cấp sổ đỏ cho “đất vàng” trên cả bể phốt nhà dân tại 146 Quán Thánh
Nghi vấn cấp sổ đỏ cho “đất vàng” trên cả bể phốt nhà dân tại 146 Quán Thánh

(Dân trí) - Phát hiện bể phốt của gia đình đã bị cấp sổ đỏ cho người khác, ông Nguyễn Văn Dụng, trú tại số 146 phố Quán Thánh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình (Hà Nội) đã có đơn tố cáo yêu cầu làm rõ. Đáng chú ý, biển số nhà 146 Quán Thánh cũng là địa chỉ từng gây “dậy sóng” dư luận trong vụ bịt cống thải “bức tử” hàng chục người dân.

Thứ hai, 05/11/2018 - 08:28

Sai phạm trong dự án trăm tỷ, đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang nói gì?
Sai phạm trong dự án trăm tỷ, đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang nói gì?

(Dân trí) - Sau khi Thanh tra tỉnh Bắc Giang kết luận nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện dự án hơn 250 tỷ đồng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, phía bệnh viện khiếu nại cho rằng không đồng tình với một số nội dung kết luận. Vì vậy, các cơ quan chức năng liên quan hiện đang rà soát lại sự việc.

Thứ hai, 05/11/2018 - 07:47

ĐÁNG QUAN TÂM
Sai phạm be bét tại Trường THPT Chuyên Bạc Liêu: Lại kiểm điểm rút kinh nghiệm (?!)
Sai phạm be bét tại Trường THPT Chuyên Bạc Liêu: Lại kiểm điểm rút kinh nghiệm (?!)

(Dân trí) - Liên quan đến sai phạm tại Trường THPT Chuyên Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) giai đoạn 2014 - 2015, mặc dù cơ quan thanh tra xác định bà Phú Thị Cẩm (Hiệu trưởng) để xảy ra hàng loạt sai phạm, nhưng Sở Giáo dục tỉnh Bạc Liêu lại xử lý theo kiểu... "nước đổ lá khoai".

Thứ hai, 05/11/2018 - 07:22

Nước thải bột mì làm cá chết, người dân bức xúc tại Bình Định!
Nước thải bột mì làm cá chết, người dân bức xúc tại Bình Định!

(Dân trí) - Hiện tượng cá chết rải rác tại suối Đục, khu vực giáp ranh giữa thôn Vạn Thiện, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ và thôn Vĩnh Long, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát (Bình Định) được cho là do nước thải trong quá trình sản xuất tinh bột mì của một hộ dân ở địa phương.

Thứ hai, 05/11/2018 - 07:19

Vụ “1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ”: Lại điệp khúc giao thanh tra “nghiên cứu” giải quyết các sai phạm!
Vụ “1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ”: Lại điệp khúc giao thanh tra “nghiên cứu” giải quyết các sai phạm!

(Dân trí) - Trung ương MTTQ Việt Nam đã chỉ rõ hàng loạt sai phạm vụ “1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ” tại Thanh Hóa, Ban tiếp công dân Trung ương đã đề nghị tỉnh này giải quyết dứt điểm vụ việc, nhưng UBND tỉnh Thanh Hóa lại tiếp tục “câu giờ” giao Thanh tra tỉnh “nghiên cứu” giải quyết vụ việc.

Thứ hai, 05/11/2018 - 07:12

Lãnh đạo vô trách nhiệm, 3 em nhỏ chết đuối oan uổng: Đau xót và phẫn nộ!
Lãnh đạo vô trách nhiệm, 3 em nhỏ chết đuối oan uổng: Đau xót và phẫn nộ!

(Dân trí) - “Thương xót thay khi 3 mạng trẻ em ra đi. Phẫn nộ thay khi những người lớn thờ ơ bởi sự mất mạng đó của các cháu. Đau lòng hơn nữa là cái chết của các cháu là do sự vô trách nhiệm và vi phạm pháp luật của một bộ phận cán bộ đảng viên gây ra. Càng đau xót hơn khi những sai phạm đó bị bưng bít, chống chế bằng hình thức kiểm điểm rút nghiệm” - quan điểm của bạn đọc Dân trí.

Thứ hai, 05/11/2018 - 07:08

Những gốc cổ thụ đã chết bất ngờ "hồi sinh" tại Kiên Giang!
Những gốc cổ thụ đã chết bất ngờ "hồi sinh" tại Kiên Giang!

(Dân trí) - Từ những gốc cây tràm, trai… cổ thụ đã chết người dân bỏ trong vườn tiêu, một chủ nhà nghỉ ở Phú Quốc thu gom về, mài giũa thành những tuyệt tác trưng bày làm đẹp khuôn viên nhà nghỉ mà chẳng phải tốn tiền trăm triệu cho việc trang trí.

Chủ nhật, 04/11/2018 - 08:57

Được kết luận oan sai, chờ đến chết vẫn chưa được xin lỗi!
Được kết luận oan sai, chờ đến chết vẫn chưa được xin lỗi!

(Dân trí) - Mặc dù cơ quan chức năng xác nhận cơ quan tiến hành tố tụng đã để xảy ra sai sót dẫn đến oan sai của một công dân tại Đắk Lắk nhưng đến khi người này qua đời rồi vẫn chưa được xin lỗi, bồi thường.

Chủ nhật, 04/11/2018 - 08:53

Nhiều lò than “thổ phỉ” không phép ngang nhiên hoạt động tại Nghệ An!
Nhiều lò than “thổ phỉ” không phép ngang nhiên hoạt động tại Nghệ An!

(Dân trí) - Hàng loạt lò đốt than thủ công chưa được các cấp có thẩm quyền cấp phép nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động. Thực trạng này đang tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao, ô nhiễm môi trường… . Điều quan trọng hơn là nguồn nguyên liệu dùng để đốt than cũng không rõ ràng, là điều kiện tiếp tay cho hoạt động khai thác rừng trái phép.

Chủ nhật, 04/11/2018 - 08:47

Vụ cán bộ phường xây nhà trái phép ở Hà Tĩnh: Xin tặng lại nhà để làm tiểu công viên!
Vụ cán bộ phường xây nhà trái phép ở Hà Tĩnh: Xin tặng lại nhà để làm tiểu công viên!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc cán bộ phường Đại Nài (TP. Hà Tĩnh) xây dựng 3 căn nhà trái phép, chính quyền địa phương cho biết, vị cán bộ này đã giao lại các căn nhà để phường làm tiểu công viên, nơi đọc sách.

Chủ nhật, 04/11/2018 - 08:45

Vụ núi Thơm bị “xẻ thịt”: Kiểm điểm rút kinh nghiệm chủ tịch xã!
Vụ núi Thơm bị “xẻ thịt”: Kiểm điểm rút kinh nghiệm chủ tịch xã!

(Dân trí) - Để doanh nghiệp ngang nhiên đưa phương tiện cơ giới vào xẻ núi lấy đất trái phép, nhiều cán bộ xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn (Bình Định) bị kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Thứ bảy, 03/11/2018 - 09:18

Vụ đến thăm đất, người khác đã xây nhà ở từ bao giờ: Thừa nhận sai phạm!
Vụ đến thăm đất, người khác đã xây nhà ở từ bao giờ: Thừa nhận sai phạm!

(Dân trí) - Sau gần một năm ông Lê Văn Dữ có đơn khiếu nại về việc người khác cất nhà trên đất của mình, mới đây Chủ tịch UBND huyện Châu Thành có văn bản trả lời vụ việc này. Theo đó, UBND huyện cho rằng do sai sót khi xuất hồ sơ kỹ thuật thửa đất của ông Dữ.

Thứ bảy, 03/11/2018 - 09:16

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang yêu cầu giải trình cơ cấu 2 cán bộ lãnh đạo huyện Tân Yên
Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang yêu cầu giải trình cơ cấu 2 cán bộ lãnh đạo huyện Tân Yên

(Dân trí) - UBND huyện Tân Yên (Bắc Giang) vừa bị Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang yêu cầu báo cáo giải trình cơ cấu 2 lãnh đạo, trong đó có một huyện uỷ viên.

Thứ sáu, 02/11/2018 - 11:51

Cha mẹ cũng không có quyền tước đoạt mạng sống của con!
Cha mẹ cũng không có quyền tước đoạt mạng sống của con!

(Dân trí) - Ngày 18/10, dư luận xôn xao, bàng hoàng trước thông tin một bé sơ sinh vừa chào đời bị rơi xuống đất từ tầng 31 của một chung. Cháu bé đã tử vong ngay sau đó.

Thứ sáu, 02/11/2018 - 10:49