Thừa Thiên Huế:

"Siết chặt" các trang trại điện mặt trời hoạt động không đúng chức năng

Đại Dương

(Dân trí) - Ngày 26/1, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành công văn yêu cầu tăng cường quản lý việc xây dựng trang trại kết hợp phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà ở tỉnh.

Sau khi tại tỉnh Thừa Thiên Huế xuất hiện một số dự án trang trại kết hợp phát triển điện mặt trời mái nhà không tuân thủ các quy định, ông Phan Ngọc Thọ đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc.

Chủ tịch UBND tỉnh này qua công văn đã chỉ đạo Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước việc phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà đảm bảo đúng quy định tại văn bản của Bộ Công Thương.

Sở Công thương cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động điện lực trên địa bàn, yêu cầu việc phát triển hoạt động điện lực phải đảm bảo phù hợp với các quy hoạch liên quan. Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế chỉ thực hiện ký kết mua điện đối với các đơn vị lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà đảm bảo các điều kiện kỹ thuật.

Siết chặt các trang trại điện mặt trời hoạt động không đúng chức năng - 1
Các trang trại điện mặt trời tại Thừa Thiên Huế 1được yêu cầu thực hiện đầy đủ đúng thủ tục quy định

Bên cạnh đó, Sở NNPTNT được yêu cầu tổ chức kiểm tra hoạt động các trang trại đã thực hiện ký hợp đồng bán điện với Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế; Sở TNMT tỉnh được yêu cầu tổ chức kiểm tra về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao, cho thuê và quản lý, sử dụng đất của các trang trại.

Riêng UBND các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn được chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các chủ trang trại có lắp đặt hệ thống điện mặt trời việc tổ chức sản xuất kinh doanh theo quy định; và phối hợp với Sở Công Thương trong công tác quản lý, giám sát các chủ đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà đảm bảo công tác an toàn điện, an toàn công trình, phòng cháy chữa cháy.

Thời gian qua, Dân trí từng phản ánh tại Thừa Thiên Huế có một số dự án trang trại điện mặt trời thực hiện không đúng theo Công văn 7088 ngày 22/9/2020 của Bộ Công thương. Cụ thể, các trang trại này xây không có mái mà lắp thẳng tấm pin mặt trời luôn thay mái; bên cạnh đó, một số dự án không có mô hình sản xuất kinh doanh trước khi lắp các tấm lợp pin để kinh doanh điện.