Thứ ba, 02/10/2018 - 07:33

Bạc Liêu:

Sai phạm tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi: Kiểm điểm… rút kinh nghiệm là chính!

Dân trí

Liên quan đến vụ sai phạm tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu), Thanh tra Nhà nước tỉnh Bạc Liêu kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm của nhiều tổ chức, cá nhân.

Trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm

Thanh tra Nhà nước tỉnh Bạc Liêu xác định, sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính là trách nhiệm của Giám đốc, Kế toán trưởng Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi (gọi là Trung tâm).

Trong khi đó, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Vĩnh Lợi là cơ quan tham mưu cho UBND huyện Vĩnh Lợi trong việc trình phê duyệt dự toán, tổ chức quyết toán hàng năm chưa đảm bảo theo quy định.

Theo Thanh tra Nhà nước tỉnh Bạc Liêu, những vi phạm trong đấu thầu mua thuốc và mua sắm tài sản hóa chất, vật tư y tế của Trung tâm là chưa đúng quy định tại Điều 20, 23 Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC; Điều 28 Thông tư số 11/2016/TT-BYT và Chương V, Điều 33, 34 Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính.

"Các cá nhân Giám đốc Trung tâm với vai trò là chủ đầu tư, Tổ trưởng Tổ chuyên gia, Trưởng khoa Dược và các thành viên trong lập, trình thẩm định, tổ chức đấu thầu, xét thầu, thẩm định kết quả lựa chọn thầu và ra quyết định trúng thầu mua thuốc, mua sắm tài sản hóa chất, vật tư y tế trong thời gian qua chưa đảm bảo theo quy định", Thanh tra Nhà nước tỉnh Bạc Liêu xác định rõ.

Sai phạm tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi: Kiểm điểm… rút kinh nghiệm là chính! - Ảnh 1.

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu), nơi để xảy ra nhiều vi phạm về tài chính.

Kiến nghị kiểm điểm nhiều tổ chức, cá nhân

Với những vi phạm đã được chỉ ra, Thanh tra Nhà nước tỉnh Bạc Liêu kiến nghị UBND huyện Vĩnh Lợi chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Ban Giám đốc Trung tâm liên quan đến công tác quản lý, sử dụng, thanh quyết toán tài chính và đấu thầu mua thuốc điều trị, hóa chất và vật tư y tế.

Nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với Ban Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (theo giai đoạn phụ trách) trong việc quản lý, điều hành dự án chưa chặt chẽ để xảy ra hạn chế, thiếu sót (nếu chưa xử lý trách nhiệm theo kết luận của Kiếm toán Nhà nước).

Yêu cầu Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Vĩnh Lợi nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc quản lý, sử dụng tài chính trong thời gian tới.

Đối với Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi, Thanh tra Nhà nước tỉnh kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm các cá nhân bộ phận tài chính kế toán, trách nhiệm chính là Kế toán trưởng và Trưởng khoa Dược liên quan đến hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng, thanh quyết toán tài chính và theo dõi việc nhập, xuất thuốc, hóa chất, vật tư y tế từ năm 2013 đến 2017.

Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lợi, nghiêm túc rút kinh nghiệm các cá nhân có liên quan được phân công, giao trách nhiệm quản lý dự án chưa chặt chẽ để xảy ra hạn chế, thiếu sót.

Thanh tra Nhà nước tỉnh Bạc Liêu đề nghị Trung tâm có trách nhiệm nộp lại các khoản vi phạm với tổng số tiền hơn 237 triệu đồng. Trong đó có số tiền chi hỗ trợ cán bộ, viên chức tham quan du lịch, thu nhập tăng thêm, mua quà sai chế độ tài chính trên 134 triệu đồng.

Ngoài ra, Thanh tra Nhà nước tỉnh cũng yêu cầu Trung tâm có trách nhiệm trích nộp cải cách tiền lương với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng; thu hồi khoản chi thu nhập tăng thêm trên 44 triệu đồng nộp vào tài khoản của đơn vị và hạch toán các khoản thu, chi nguồn sự nghiệp vào sổ sách kế toán theo quy định Luật Ngân sách Nhà nước.

Sai phạm tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi: Kiểm điểm… rút kinh nghiệm là chính! - Ảnh 2.

Việc xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lợi đã có sai sót trong khối lượng, đơn giá, mã hiệu định mức và một số nội dung sai khác với tổng giá trị hơn 1,127 tỷ đồng...

Như Dân trí đã phản ánh, qua thanh tra công tác đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng tài chính, mua sắm công tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) từ năm 2013 - 2017 và đầu tư Dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lợi, Thanh tra Nhà nước tỉnh Bạc Liêu xác định Trung tâm này có nhiều sai sót.

Trong đó, Trung tâm đã thực hiện một số khoản thu, chi chưa áp dụng theo định mức và hạch toán vào sổ sách kế toán theo quy định, như: Chi phụ cấp trách nhiệm đối với Kế toán trưởng với số tiền hơn 11 triệu đồng; chưa kê khai, đăng nộp với cơ quan thuế các khoản thuế với số tiền hơn 15 triệu đồng; cho thuê bãi giữ xe chưa thực hiện đầy đủ vào sổ sách kế toán với số tiền gần 40 triệu đồng; chi thu nhập tăng thêm với số tiền hơn 44 triệu đồng;...

Đáng chú ý, Trung tâm đã chi hỗ trợ cán bộ, viên chức tham quan du lịch, thu nhập tăng thêm, mua quà sai chế độ tài chính với số tiền hơn 134 triệu đồng.

Ngoài ra, Trung tâm đã mua trực tiếp theo giá thị trường 508 mặt hàng thuốc điều trị và 413 mặt hàng hóa chất, vật tư y tế ngoài kế hoạch phê duyệt với số tiền hơn 3,473 tỷ đồng là vi phạm quy định và mua bổ sung 441 mặt hàng thuốc điều trị và 227 mặt hàng hóa chất, vật tư y tế do sử dụng trong năm vượt kế hoạch với số tiền hơn 11,571 tỷ đồng là chưa phù hợp theo quy định về đấu thầu mua thuốc và mua sắm tài sản; thanh toán 26 mặt hàng thuốc điều trị và 41 mặt hàng hóa chất, vật tư y tế vượt giá trúng thầu với số tiền hơn 36 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Thanh tra Nhà nước tỉnh Bạc Liêu cũng cho biết, trong việc xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lợi đã có sai sót trong khối lượng, đơn giá, mã hiệu định mức và một số nội dung sai khác với tổng giá trị hơn 1,127 tỷ đồng (chủ đầu tư đã thu hồi và nộp vào ngân sách theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước).

Huỳnh Hải

Đáng quan tâm
Mới nhất