Bạc Liêu:

Sai phạm tại thị xã Giá Rai: Lại điệp khúc kiểm điểm… rút kinh nghiệm!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ sai phạm tại thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu), hàng loạt tập thể, cá nhân của nhiều phòng, ban, xã, phường chỉ bị kiến nghị… chẩn chỉnh, kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Sau khi phát hiện nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách, các nguồn kinh phí khác cũng như trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản tại thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu), cơ quan thanh tra kiến nghị xử lý được cho là rất nhẹ nhàng.

Sai phạm tại thị xã Giá Rai: Lại điệp khúc kiểm điểm… rút kinh nghiệm! - 1

Thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) trong giai đoạn 2015 - 2018 được xác định có sai phạm tài chính.

Chỉ chấn chỉnh…

Theo tài liệu của PV Dân trí, cơ quan thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo Sở Tài chính kiểm tra làm rõ các khoản chi tạm ứng kéo dài nhiều năm tại UBND thị xã Giá Rai và phân bổ kinh phí dự phòng ngân sách sai mục đích sử dụng với số tiền hơn 9,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong số tiền nói trên, UBND thị xã Giá Rai đã chi ngoài chế độ tài chính quy định như quà biếu, bắn pháo hoa, tạm ứng đầu tư không có thủ tục, thiếu hồ sơ, chi thường xuyên khác,… trong nhiều năm hơn 6,5 tỷ đồng, nên số tiền này có thể nói nguy cơ thất thoát là rất lớn.

Cơ quan thanh tra cho rằng, để xảy ra việc này, các ngành chức năng cần phải kiểm tra để xử lý trách nhiệm, buộc các tổ chức, cá nhân có liên quan nộp hoàn ứng vào ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, cơ quanh thanh tra chỉ cơ bản kiến nghị UBND thị xã Giá Rai, Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã, Kho bạc Nhà nước thị xã, một số Phòng, Ban và UBND các xã, phường liên quan chấn chỉnh lại công tác quản lý ngân sách cho chặt chẽ hơn.

Ngoài ra, với số tiền chi chưa đúng mục đích như tiếp khách chưa đúng nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, hỗ trợ chưa đảm bảo thủ tục, mua hàng hóa dịch vụ,… với số tiền gần 800 triệu đồng, nhưng cũng chỉ kiến nghị UBND thị xã Giá Rai, Văn phòng HĐND-UBND thị xã, Phòng Quản lý đô thị thị xã, UBND xã Phong Thạnh Đông chấn chỉnh lại.

Sai phạm tại thị xã Giá Rai: Lại điệp khúc kiểm điểm… rút kinh nghiệm! - 2

UBND thị xã Giá Rai nhiều năm chi tiền ngân sách chưa đúng chế độ tài chính quy định. 

… và rút kinh nghiệm là chính

Theo tài liệu của PV Dân trí, trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách, các nguồn kinh phí khác, xây dựng cơ bản tại UBND thị xã Giá Rai và các Phòng, Ban,… có nhiều khoản tiền được chi không đúng cả chục tỷ đồng, nhưng cơ quan thanh tra chỉ kiến nghị thu hồi số tiền sai phạm hơn 1,1 tỷ đồng.

Trong khi đó, với trách nhiệm của những tập thể, cá nhân liên quan, chỉ kiến nghị UBND thị xã Giá Rai kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các Phó Chủ tịch UBND thị xã ở giai đoạn phụ trách trong việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí xúc tiến đầu tư.

Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân tại Phòng Tài chính - Kế hoạch ở thời điểm phụ trách trong quản lý điều hành chưa tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí được giao.

Một loạt ban lãnh đạo các Phòng, Ban của thị xã, như: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng HĐND-UBND, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Dịch vụ đô thị và Chủ tịch UBND một số xã, phường theo giai đoạn phụ trách cũng chỉ bị kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm trong quản lý điều hành chưa tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

Sai phạm tại thị xã Giá Rai: Lại điệp khúc kiểm điểm… rút kinh nghiệm! - 3

Ban lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Giá Rai là một trong những đơn vị bị kiến nghị kiểm điểm trong việc chưa tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng ngân sách, đầu tư xây dựng.

Như Dân trí đã phản ánh, trong giai đoạn 2015 - 2018, UBND thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) đã để xảy ra nhiều sai phạm tài chính trong quản lý, sử dụng ngân sách, xây dựng cơ bản hàng tỷ đồng.

Trong đó, thị xã chi tạm ứng phục vụ cho nhiệm vụ chi thường xuyên, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm công số tiền đến cuối năm 2018 là hơn 22,7 tỷ đồng. Điều đáng nói, chi đầu tư không có thủ tục hồ sơ, chi công tác thường xuyên khác,… để kéo dài nhiều năm mà không thể bố trí vốn thanh toán số tiền hơn 6,5 tỷ đồng.

Thị xã sử dụng nguồn kinh phí dự phòng phân bổ bổ sung các khoản chi không cân đối của dự toán được giao từ đầu năm cho các đơn vị chưa phù hợp mục đích sử dụng với số tiền gần 3 tỷ đồng.

Không chỉ UBND thị xã Giá Rai mà nhiều Phòng, Ban và một số UBND xã, phường được xác định chi thanh toán công tác phí, mua sắm, quà, dịch vụ, hỗ trợ khác,… sai và chưa đúng chế độ, định mức quy định với số tiền gần 1 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã Giá Rai, khi kiểm tra một số công trình, dự án cho thấy đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị tư vấn thẩm tra lập dự toán thừa khối lượng so với hồ sơ thiết kế; chủ đầu tư một số công trình, dự án thiếu kiểm tra, giám sát, nghiệm thu khối lượng dẫn đến đơn vị thi công thực hiện thiếu khối lượng, không đúng hồ sơ thiết kế, dự toán,... với tổng số tiền sai phạm được xác định là hơn nửa tỷ đồng.

H.H

Tin liên quan