Thứ sáu, 10/08/2018 - 07:13

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Sai phạm "be bét" tại công ty Busadco Vũng Tàu: “Phớt lờ” chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh?

Dân trí Dù Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có chỉ đạo, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm những tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm tại Busadco Vũng Tàu nhưng đến nay nhiều đơn vị vẫn phớt lờ chỉ đạo này.
 >> Sai phạm tại Công ty Busadco Vũng Tàu: Xử lý từ Giám đốc sở đến Chủ tịch thành phố!
 >> Hàng loạt sai phạm tại Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu

busadco

Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện hàng loạt sai phạm tại Công ty Busadco.

Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu (Busadco) mà Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BRVT) đã nêu ra trong kết luận thanh tra toàn diện hoạt động đối với Busadco giai đoạn 2013 – 2014 thể hiện rõ nhiều sai phạm của lãnh đạo Busadco thời kỳ này và nhiều đơn vị Nhà nước có liên quan. Cụ thể là việc bổ nhiệm trái quy định, lập chi nhánh không đúng thẩm quyền, kinh doanh thua lỗ vẫn được chi thưởng, chi thưởng vượt quy định, chi tiền mô giới hoa hồng sai đối tượng, xin hỗ trợ tiền xăng trái quy định của pháp luật, chưa nộp tiền thuê đất…

Ngày 17/4/2018, Chủ tịch UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BRVT) đã ban hành văn bản số 3518/UBND – VP về việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm do có sai phạm theo kết luận thanh tra, theo đó yêu cầu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Busadco viết tự kiểm điểm và tự nhận hình thức xử lý theo quy định. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với giám đốc Sở Xây dựng qua các thời kỳ liên quan đến sai phạm tại công ty Busadco.

Tuy nhiên theo Thanh tra tỉnh BRVT cho đến cuối tháng 7/2018 mới chỉ có 2 đơn vị có báo cáo kết quả thực hiện nội dung thanh tra là Cục thuế và Sở Khoa học và Công nghệ.

Về xử lý tài chính, sau khi có kết luận thanh tra, Busadco đã khắc phục hậu quả nộp vào ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng. Đối với kiến nghị thu hồi số tiền gần 1,2 tỷ đồng từ Sở Xây dựng mà theo kết luận thanh tra là khoản tiền mà Busadco đã chi hỗ trợ tiền xăng sai quy định cho Sở Xây dựng từ năm 2011 – 2014, Sở Xây dựng đã có công văn xin nộp chậm số tiền nêu trên. Sau đó, Thanh tra tỉnh tiếp tục có công văn đề nghị Sở Xây dựng thực hiện kết luận thanh tra nhưng hiện tại Sở này vẫn chưa thực hiện nộp số tiên trên vào ngân sách nhà nước.

Busadco đã hỗ trợ tiền xăng cho Sở Xây dựng gần 1,2 tỷ đồng, hiện Sở Xây dựng bị buộc phải nộp lại ngân sách Nhà nước số tiền này.
Busadco đã hỗ trợ tiền xăng cho Sở Xây dựng gần 1,2 tỷ đồng, hiện Sở Xây dựng bị buộc phải nộp lại ngân sách Nhà nước số tiền này.

Đối với nội dung kiến nghị Busadco thu hồi từ các cá nhân nhận tiền hoa hồng môi giới không đúng quy định với số tiền hơn 800 triệu đồng. Đến nay, Busadco chưa có báo cáo kết quả thực hiện nội dung này. Đối với nội dung kiến nghị chưa thu thuế nhà thầu nước ngoài đối với dự án thu gom, xử lý nước thải thị xã Bà Rịa (nay là thành phố Bà Rịa) với số tiền hơn 1,9 tỷ đồng vẫn phải chờ văn bản hướng dẫn từ Bộ Tài chính.

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị UBND tỉnh BRVT xem xét, xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu qua thời kỳ có liên quan đã không hoàn thành trách nhiệm, yêu cầu Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Vũng Tàu và các cá nhân có liên quan không chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu. Thanh tra tỉnh BRVT cho biết, đến nay UBND TP. Vũng Tàu vẫn đang thực hiện nội dung này.

Cũng theo Thanh tra UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu còn rất nhiều nội dung trong kết luận thanh tra liên quan đến sai phạm của Công ty Busadco vẫn chưa được các tập thể cá nhân thực hiện nghiêm túc.

Đáng chú ý, những sai phạm theo kết luận của cơ quan Thanh tra UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ ra đối với tập thể và cá nhân Công ty Busadco là hết sức nghiêm trọng. Tuy nhiên, đến thời điểm này việc khắc phục hậu quả cũng như xử lý trách nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp này vẫn chưa được thực hiện.

Trung Kiên