Quản lý yếu kém, Giám đốc Sở Giao thông Bắc Giang bị yêu cầu rút kinh nghiệm

Dân trí Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công đều chậm, thiếu đồng bộ, chất lượng hồ sơ, dự toán còn nhiều hạn chế sai sót, nội dung tham mưu chưa chuẩn, lựa chọn nhà thầu năng lực hạn chế làm ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ thực hiện các dự án... là những vấn đề tồn tại của ngành Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang.
>>Chi hơn 10 tỷ sửa chữa, cắm biển hạn chế trọng tải trên cây cầu “độc nhất vô nhị” tại Bắc Giang
>>3 cháu bé chết oan ức tại Bắc Giang: Quyết chờ công lý sau chỉ đạo của Bộ trưởng!
>>Không phạt doanh nghiệp Trung Quốc gây ô nhiễm bằng lý do hài hước tại Bắc Giang

Hàng loạt tồn tại, hạn chế, sai sót

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Lại Thanh Sơn vừa chủ trì kiểm điểm tình hình thực hiện một số nhiệm vụ của Sở Giao thông vận tải tỉnh.

Trước đó, Sở Giao thông vận tải Bắc Giang đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, khắc phục một số thiếu sót, khuyết điểm và kiến nghị của Đoàn kiểm tra theo Kết luận số 213-KL/TU ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Giang. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện còn có nhiều tồn tại, hạn chế, đã được lãnh đạo tỉnh Bắc Giang chỉ rõ.

Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công do Sở làm chủ đầu tư nhìn chung đều chậm; quá trình thực hiện thiếu đồng bộ; chất lượng hồ sơ, công tác thẩm định dự án, thiết kế, dự toán còn nhiều hạn chế, sai sót dẫn đến phải bổ sung, làm rõ hoặc chỉnh sửa, thẩm định lại; chưa tích cực, chủ động làm việc với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan để giải quyết các vướng mắc liên quan đến chủ trương, phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến Quốc lộ.

Công tác bảo trì, sửa chữa đường bộ còn nhiều hạn chế, tiến độ thực hiện chậm; một số tuyến đường hư hỏng nặng nhưng chưa được tổ chức sửa chữa kịp thời (như QL31, ĐT292,...); 02 gói thầu xây lắp công trình sửa chữa định kỳ đường địa phương phải huỷ hợp đồng và tổ chức đấu thầu lại làm ảnh hưởng đến tiến độ chung, nguy cơ chậm hoàn thành và không giải ngân hết số vốn được giao theo kế hoạch.

Quản lý yếu kém, Giám đốc Sở Giao thông Bắc Giang bị yêu cầu rút kinh nghiệm - 1
Quản lý yếu kém, Giám đốc Sở Giao thông Bắc Giang bị yêu cầu rút kinh nghiệm - 2

Quá nhiều bất cập, sai sót trong hoạt động của Sở GTVT tỉnh Bắc Giang được chỉ rõ.

Sở GTVT Bắc Giang triển khai thực hiện Kết luận số 213-KL/TU ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Giang chưa triệt để, nhiều nội dung đã đưa vào kế hoạch khắc phục nhưng chậm triển khai thực hiện; thực hiện một số nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao chưa nghiêm túc; nội dung tham mưu còn sai sót; lựa chọn một số nhà thầu năng lực hạn chế làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thực hiện các dự án.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu Giám đốc Sở Giao thông vận tải nghiêm túc rút kinh nghiệm; tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, thực hiện và hoàn thành tốt các chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng sau đây:

Đối với các dự án đầu tư công được giao làm chủ đầu tư, cần tổ chức rút kinh nghiệm trong việc lựa chọn các nhà thầu tư vấn, công tác thẩm định các công trình để đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo:

Dự án cầu dân sinh vượt QL1, QL37: Thi công hoàn thành công trình trước ngày 31/12/2019.

Dự án cải tạo, sửa chữa QL17 (Km72+500 - Km88): Hoàn thành các thủ tục, điều kiện để khởi công công trình trong tháng 12/2019 và giải ngân hết số vốn được giao theo đúng quy định; chỉ đạo thi công trước đoạn cải tuyến, đoạn mở rộng đường cũ sẽ triển khai đồng bộ với dự án sửa chữa mặt đường, nguồn vốn quỹ bảo trì đường bộ Trung ương; chủ trì phối hợp với Sở Tài chính làm việc với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan sớm hoàn thành thủ tục bàn giao tài sản kết cầu hạ tầng đường bộ tuyến QL17 theo quy định.

Yêu cầu rút kinh nghiệm trong việc lựa chọn nhà thầu

Đối với các dự án cải tạo, nâng cấp QL31, QL37, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang yêu cầu phía Sở GTVT phải chủ động làm việc với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan để xác định rõ phương án đầu tư và kiến nghị Bộ đưa vào danh mục các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Trong tháng 11/2019, phải báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh việc thực hiện đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh liên quan.

Quản lý yếu kém, Giám đốc Sở Giao thông Bắc Giang bị yêu cầu rút kinh nghiệm - 3

UBND tỉnh Bắc Giang nghiêm khắc yêu cầu Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Giang rút kinh nghiệm, khắc phục ngay các sai sót.

Đối với công tác bảo trì đường bộ, Sở GTVT tỉnh Bắc Giang  được yêu cầu phải tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2019 (cả quốc lộ và đường địa phương), nhất là 02 công trình phải đấu thầu lại. Khẩn trương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2020 theo đúng quy định.

Rút kinh nghiệm trong việc lựa chọn nhà thầu, không để tiếp tục xảy ra tình trạng phải chấm dứt hợp đồng do nhà thầu được lựa chọn không đủ năng lực để thực hiện gói thầu, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch; rà soát các thủ tục chấm dứt hợp đồng và việc tổ chức đấu thầu lại các gói thầu đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Ngoài ra, Sở GTVT Bắc Giang phải chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lục Ngạn, đơn vị sửa chữa đường bộ rà soát, thống nhất phương án sửa chữa đảm bảo giao thông tuyến QL31 đoạn Lục Nam - Chũ, xong trước ngày 05/11/2019. Trên cơ sở đó, báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận phương án sửa chữa khẩn cấp để kịp thời triển khai thực hiện, khắc phục tình trạng mất an toàn giao thông hiện nay và phục vụ tốt cho Ngày hội trái cây năm 2019 (tổ chức vào cuối tháng 11/2019).

Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa tuyến ĐT292 theo đúng nội dung kế hoạch bảo trì đã được phê duyệt. Đối với nội dung đề xuất sửa chữa tuyến ĐT242 đoạn Km3 - Km6 (tại Công văn số 3311/SGTVT-QLKC ngày 25/10/2019), Sở đưa vào kế hoạch bảo trì năm 2020 và chuẩn bị trước các điều kiện để thực hiện sửa chữa ngày sau khi được giao vốn.

Liên quan đến việc thực hiện Kết luận số 213-KL/TU ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Giang và một số nội dung khác, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cũng đã yêu cầu phía Sở GTVT tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận này cũng như các nội dung chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; kịp thời báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan theo quy định;

Sở GTVT Bắc Giang được yêu cầu nâng cao chất lượng các nội dung tham mưu; tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ các văn bản, hồ sơ trước khi ban hành, không để xảy ra các sai sót, vi phạm; rà soát phân công nhiệm vụ các lãnh đạo, các phòng, cán bộ chuyên môn đảm bảo rõ người, rõ việc, phù hợp với năng lực chuyên môn và đảm bảo tính độc lập giữa vai trò tổ chức thực hiện các dự án với vai trò của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

Tiếp tục phối hợp với Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh làm việc, yêu cầu nhà thầu thi công công trình đường ngoài khu công nghiệp Việt Hàn hoàn trả số tiền dư tạm ứng còn lại theo nội dung đã cam kết. Trường hợp đến hết tháng 11/2019 nhà thầu chưa hoàn trả xong, nhất trí với đề xuất tiến hành các thủ tục khởi kiện nhà thầu ra Toà án theo quy định.

UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, xem xét việc chấm dứt hợp đồng và tổ chức đấu thầu tại 02 gói thầu xây lắp công trình sửa chữa định kỳ đường địa phương kế hoạch năm 2019; xem xét công bố thông tin nhà thầu vi phạm lên trang thông tin đấu thầu theo quy định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang các nội dung liên quan trước ngày 20/11/2019.

Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện các thủ tục, tham mưu UBND tỉnh giao hệ thống điện chiếu sáng, đèn tín hiệu đã đầu tư trên tuyến QL1 cho Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn quản lý, bảo trì, vận hành phục vụ khai thác (theo Công văn số 3548/UBND-GT ngày 02/10/2019). Đồng thời, phối hợp với Sở Giao thông vận tải làm việc với Bộ Tài chính sớm hoàn thiện việc bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ tuyến QL17.

Ngọc Hân - Anh Thế

MỚI NHẤT
“Nóng” tranh luận: Quản lý yếu kém, giám đốc sở rút “sợi dây” kinh nghiệm là xong?
“Nóng” tranh luận: Quản lý yếu kém, giám đốc sở rút “sợi dây” kinh nghiệm là xong?

(Dân trí) - Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công đều chậm, thiếu đồng bộ, chất lượng hồ sơ, dự toán còn nhiều hạn chế sai sót, nội dung tham mưu chưa chuẩn, lựa chọn nhà thầu năng lực hạn chế làm ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ thực hiện các dự án... là những vấn đề tồn tại khiến Giám đốc Sở GTVT Bắc Giang bị yêu cầu rút kinh nghiệm.

Thứ hai, 18/11/2019 - 07:52

Tòa sơ thẩm tuyên án tù, nguyên kế toán ủy ban thị trấn tiếp tục kháng cáo kêu oan
Tòa sơ thẩm tuyên án tù, nguyên kế toán ủy ban thị trấn tiếp tục kháng cáo kêu oan

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Bị truy tố tham ô, nguyên kế toán Ủy ban thị trấn kêu oan” xảy ra tại huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau), sau phiên tòa sơ thẩm tuyên án tù, nguyên kế toán lại kháng cáo kêu oan lên cấp phúc thẩm. Trước đó, từng có 2 phiên tòa phúc thẩm đã tuyên hủy án sơ thẩm vì chưa đủ cơ sở buộc tội.

Thứ hai, 18/11/2019 - 07:06

Doanh nghiệp xây dựng không phép, “tiện tay” lấn cả sông Vân tiếp tục bị xử phạt!
Doanh nghiệp xây dựng không phép, “tiện tay” lấn cả sông Vân tiếp tục bị xử phạt!

(Dân trí) - Công ty CP Bê tông thép Ninh Bình vừa bị UBND thành phố Ninh Bình xử phạt 40 triệu đồng vì đã thực hiện hành vi vi phạm "Tổ chức thi công xây dựng công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng".

Thứ hai, 18/11/2019 - 07:04

Nam Định: Dân “gồng” mình gánh bụi từ khu công nghiệp của tỉnh bạn
Nam Định: Dân “gồng” mình gánh bụi từ khu công nghiệp của tỉnh bạn

(Dân trí) - Nằm đối diện với Khu công nghiệp Khánh Phú, tỉnh Ninh Bình, nhiều năm nay người dân xã Yên Trị, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định phải gồng mình gánh chịu bụi bặm. Bờ sông Đáy thì bị sạt lở, đến cả ngôi chùa gần 400 năm tuổi cũng đang có nguy cơ bị nước nhấn chìm.

Chủ nhật, 17/11/2019 - 06:55

Người dân "đánh cược" tính mạng qua sông mỗi ngày trên cầu treo cũ nát!
Người dân "đánh cược" tính mạng qua sông mỗi ngày trên cầu treo cũ nát!

(Dân trí) - Mỗi khi có người đi qua, cây cầu treo ở xã Định Cư rung lên bần bật. Mặt cầu làm bằng gỗ hiện đã mục nát, các miếng ván gãy vụn, bong ra nhiều chỗ lọt vừa cả chiếc xe máy. Mỗi lúc qua sông, người dân chỉ biết “liều mình” vì không còn con đường nào khác.

Chủ nhật, 17/11/2019 - 06:53

Tái diễn cảnh đường biến thành ao tại Quảng Bình: Xe chở đất “dàn trận”, cày nát đường!
Tái diễn cảnh đường biến thành ao tại Quảng Bình: Xe chở đất “dàn trận”, cày nát đường!

(Dân trí) - Những ngày gần đây, do mỏ cải tạo đất tại thị trấn nông trường Lệ Ninh gần hết thời hạn khai thác nên đơn vị xin cải tạo đang tăng cường hàng chục đầu xe để đưa đất ra ngoài tập kết. Lượng xe trọng tải lớn, chạy liên tục khiến con đường qua thị trấn nông trường Lệ Ninh càng hư hỏng nặng và trở thành nỗi bức xúc đối với người dân.

Thứ bảy, 16/11/2019 - 07:47

Vụ 9 đời chủ tịch không làm xong 592m đường: Hồi sinh sau phản ánh của Dân trí!
Vụ 9 đời chủ tịch không làm xong 592m đường: Hồi sinh sau phản ánh của Dân trí!

(Dân trí) - Sau 30 năm “tắc nghẽn”, thì nay tuyến đường Nguyễn Công Trứ (TP. Hà Tĩnh) đang được khẩn trương thi công để đảm bảo đúng tiến độ mà UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu.

Thứ sáu, 15/11/2019 - 07:54

Thừa Thiên Huế: Nhiều trạm thu mua lâm sản làm sai chưa được xử lý triệt để
Thừa Thiên Huế: Nhiều trạm thu mua lâm sản làm sai chưa được xử lý triệt để

(Dân trí) - Tại huyện miền núi Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian gần đây theo phản ánh của bạn đọc, các trạm thu mua lâm sản đã có nhiều dấu hiệu hoạt động không đúng pháp luật.

Thứ sáu, 15/11/2019 - 07:48

Vụ nguyên chủ nhiệm HTX chiếm hàng chục ha đất công: UBND huyện quyết làm sáng tỏ
Vụ nguyên chủ nhiệm HTX chiếm hàng chục ha đất công: UBND huyện quyết làm sáng tỏ

(Dân trí) - Liên quan đến 90,1ha đất lâm nghiệp có chồng lấn đất thổ cư đang bị một cá nhân ngang nhiên chiếm dụng. UBND huyện Yên Thành (Nghệ An) khẳng định sẽ làm sáng tỏ và giữ quan điểm “ai sai người ấy chịu” trước pháp luật.

Thứ sáu, 15/11/2019 - 07:45

Toàn cảnh công trình chùa Linh Sâm hàng chục tỷ đồng xây trái phép, lấn di tích
Toàn cảnh công trình chùa Linh Sâm hàng chục tỷ đồng xây trái phép, lấn di tích

(Dân trí) - Trước khi bị đình chỉ vì xây trái phép và lấn đất di tích lịch sử quốc gia, công trình chùa Linh Sâm (xã Thanh Yên, Thanh Chương, Nghệ An) đã xây xong 6 ngôi nhà và cổng tam quan.

Thứ năm, 14/11/2019 - 08:11

Vụ dân kiện UBND huyện Thanh Liêm: Toà đề nghị sớm giải quyết quyền lợi cho dân
Vụ dân kiện UBND huyện Thanh Liêm: Toà đề nghị sớm giải quyết quyền lợi cho dân

(Dân trí) - Mới đây, TAND tỉnh Hà Nam đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm sớm chỉ đạo các phòng ban chức năng sớm hoàn thành phương án hỗ trợ cây cối, hoa màu và trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định phê duyệt để vụ án sớm được đưa ra xét xử.

Thứ năm, 14/11/2019 - 07:59

Khởi tố vụ án, "vén màn" bí ẩn phía sau phi vụ 2 “đại lão mộc” bị bức tử!
Khởi tố vụ án, "vén màn" bí ẩn phía sau phi vụ 2 “đại lão mộc” bị bức tử!

(Dân trí) - Ngày 13/11, Công an huyện Kbang (Gia Lai) cho biết vụ việc 2 cây hương quý bị phá hại đã được khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”. Lâm phần thuộc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Krông Pa (xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) quản lý.

Thứ năm, 14/11/2019 - 07:56

ĐÁNG QUAN TÂM
Nhiều xưởng gỗ “mọc” tràn lan trên đất nông nghiệp tại Hà Nam
Nhiều xưởng gỗ “mọc” tràn lan trên đất nông nghiệp tại Hà Nam

(Dân trí) - Hàng loạt xưởng gỗ “đua” nhau mọc trái phép trên đất nông nghiệp ở xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, trong khi người dân liên tục phản ánh, thì chính quyền vẫn “đau đầu” khi chưa tìm phương hướng giải quyết.

Thứ tư, 13/11/2019 - 07:41

Nghệ An: Chùa hàng chục tỷ đồng xây trái phép, lấn di tích lịch sử quốc gia
Nghệ An: Chùa hàng chục tỷ đồng xây trái phép, lấn di tích lịch sử quốc gia

(Dân trí) - Ngôi chùa được xây dựng hơn 30 tỷ đồng rộng hàng nghìn m2 đã bị đình chỉ vì thiếu các thủ tục pháp lý và xây lấn vào đất của đền Hữu - di tích lịch sử cấp quốc gia.

Thứ tư, 13/11/2019 - 07:35

Sai phạm hàng loạt tại Bệnh viện Trưng Vương: Bác sĩ hưởng chênh lệch gần 2 tỷ đồng!
Sai phạm hàng loạt tại Bệnh viện Trưng Vương: Bác sĩ hưởng chênh lệch gần 2 tỷ đồng!

(Dân trí) - Trong năm 2018, Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Trưng Vương đã điều trị, phẫu thuật, thủ thuật 1.849 ca, thu của bệnh nhân hơn 3,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, 5 bác sĩ khoa này đã “hưởng chênh lệch”, chia nhau hưởng thụ gần 2 tỷ đồng.

Thứ tư, 13/11/2019 - 07:34

Tại sao cư dân chung cư Hancom quyết phản đối văn bản của Sở Xây dựng TP Hà Nội?
Tại sao cư dân chung cư Hancom quyết phản đối văn bản của Sở Xây dựng TP Hà Nội?

(Dân trí) - Văn bản số 5780/SXD-QLN của Sở Xây dựng Hà Nội hướng dẫn CĐT và BQT khởi kiện ra tòa nếu không đạt được thỏa thuận về quỹ bảo trì, theo Ban quản trị tòa chung cư Hancom, điều này không đúng quy định bởi việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quỹ bảo trì khu nhà Hancom thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội.

Thứ ba, 12/11/2019 - 08:12

Hàng loạt sai phạm tại Bệnh viện Trưng Vương TP HCM!
Hàng loạt sai phạm tại Bệnh viện Trưng Vương TP HCM!

(Dân trí) - Liên kết, hợp tác với đối tác nhưng hồ sơ không thể hiện giá trị hàng hóa nhập khẩu, chi tiền hoa hồng ngoài quy định, không công khai kết quả chỉ định thầu, kết quả mua sắm trực tiếp… là những sai phạm mà Thanh TPHCM tra đã phát hiện khi thanh tra tại Bệnh viện Trưng Vương.

Thứ ba, 12/11/2019 - 07:43

Có bắt buộc phải gánh nợ của người thân theo quy định pháp luật?
Có bắt buộc phải gánh nợ của người thân theo quy định pháp luật?

(Dân trí) - Theo quy định của pháp luật, có bắt buộc gánh nợ thay cho người thân của mình hay không?

Thứ hai, 11/11/2019 - 07:48

Triều cường, sạt lở uy hiếp hàng chục hộ dân tại Phú Yên
Triều cường, sạt lở uy hiếp hàng chục hộ dân tại Phú Yên

(Dân trí) - Hàng chục hộ dân tại thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, huyện Tuy An (Phú Yên) đang kêu cứu các cấp chính quyền, bởi triều cường, sóng lớn gây sạt lở bờ biển, nhà ở, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng và tài sản của các hộ dân.

Chủ nhật, 10/11/2019 - 07:44

Thành phố Ninh Bình tràn ngập rác, bị “biến” thành bãi chứa chất thải khổng lồ!
Thành phố Ninh Bình tràn ngập rác, bị “biến” thành bãi chứa chất thải khổng lồ!

(Dân trí) - Rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, thậm chí cả các loại chất thải nguy hại được người dân đem đổ khắp nơi trên nhiều tuyến đường ở thành phố Ninh Bình. Những con đường này ngập tràn rác thải, đang bị “biến” thành các bãi chứa chất thải khổng lồ.

Thứ bảy, 09/11/2019 - 07:49

Cà Mau: Tranh chấp hợp đồng tín dụng, khách hàng kiện ngân hàng ra tòa
Cà Mau: Tranh chấp hợp đồng tín dụng, khách hàng kiện ngân hàng ra tòa

(Dân trí) - Một công ty ở Cà Mau cho rằng đã trả hết nợ gốc và lãi vay nhưng phía ngân hàng vẫn chưa chịu tất toán hợp đồng trả lại tài sản thế chấp, nên đã khởi kiện ngân hàng này ra tòa.

Thứ bảy, 09/11/2019 - 07:47

Cải tạo, nâng cấp nhiều công trình thuỷ lợi sai be bét tại Bắc Giang!
Cải tạo, nâng cấp nhiều công trình thuỷ lợi sai be bét tại Bắc Giang!

(Dân trí) - Qua kiểm tra chất lượng 3 công trình cải tạo kênh tưới tiêu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Sở NN&NT tỉnh này đã phát hiện tình trạng xô, nứt, nguyên vật liệu không đồng đều, thậm chí có dấu hiệu "rút ruột" công trình. Tuy nhiên hình thức xử lý mới chỉ yêu cầu tổ chức rút kinh nghiệm.

Thứ sáu, 08/11/2019 - 08:15

Công trình thi công sai phép xảy ra tai nạn tại Đắk Nông lại là lỗi do… đánh máy (?!)
Công trình thi công sai phép xảy ra tai nạn tại Đắk Nông lại là lỗi do… đánh máy (?!)

(Dân trí) - Trong quá trình thi công một căn nhà ở TX Gia Nghĩa, một nam công nhân đã rơi từ tầng 3 xuống đất nguy kịch, lộ ra đây là công trình sai phép, và được cấp phép trước khi cấp quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, theo lý giải của UBND TX Gia Nghĩa, những sai sót này là lỗi do… đánh máy.

Thứ sáu, 08/11/2019 - 07:59

Vụ doanh nghiệp đuổi thẳng cán bộ kiểm tra: Quản lý “đất vàng” bát nháo ra sao?
Vụ doanh nghiệp đuổi thẳng cán bộ kiểm tra: Quản lý “đất vàng” bát nháo ra sao?

(Dân trí) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên kết luận việc UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Phú Khánh Việt tại khu "đất vàng" 80 Nguyễn Huệ (TP Tuy Hòa) là không đúng quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai.

Thứ sáu, 08/11/2019 - 07:52