Bắc Giang: Người dân kêu cứu, tố phó chủ tịch huyện sai phạm, chính quyền nói gì?

(Dân trí) - Sau khi Báo Dân trí đăng tải nội dung đơn kêu cứu và tố cáo của ông Ngô Quốc Bình, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang (Bắc Giang) về việc UBND huyện Sơn Động, cá nhân phó chủ tịch huyện Giáp Văn Tâm buộc ông phải trả lại số tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng không đúng quy định pháp luật, UBND huyện Sơn Động đã có hồi âm đến Báo Dân trí.

Để làm sáng tỏ, minh bạch và đưa ra sự thật khách quan về sự việc, Báo Dân trí trân trọng thông tin nội dung hồi âm của UBND huyện Sơn Động, cũng như sẽ tiếp tục đăng tải phản hồi của người gửi đơn và phân tích pháp lý của các luật sư quanh sự việc nghiêm trọng xảy ra tại huyện Sơn Động này.

Về nội dung đơn kêu cứu và tố cáo của ông Ngô Quốc Bình gửi báo Dân trí, UBND huyện Sơn Động cho rằng: “Ngày 19/9/2017, UBND huyện Sơn Động ban hành các quyết định số 375, 376 về phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử đợt 8, liên quan đến 24 hộ gia đình, với tổng diện tích đất thu hồi 160.013,8m2, kinh phí bồi thường 37.783.030.701 đồng (trong đó có hộ gia đình bà Dương Thị Bích trú tại xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang với số tiền là 2.778.648.770 đồng; hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chung trú tại thôn Tam Sơn, xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang với số tiền là 3.707.105.680 đồng).

Sau khi họp Hội đồng bồi thường GPMB thông qua, UBND huyện ban hành quyết định phê duyệt trên cơ sở hồ sơ do đơn vị tư vấn (Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang) trực tiếp thiết lập, có chữ ký của chủ đầu tư, của các hộ dân, đại diện ban quản lý thôn, xác nhận của UBND xã Tuấn Mậu, tờ trình của Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang (đơn vị trực tiếp ký hợp đồng với chủ đầu tư - Công ty Cổ phần dịch vụ Tây Yên Tử).

Trong quá trình thanh toán chi trả cho các hộ dân (do Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang trực tiếp chi trả cho các hộ dân) đã dừng không chi trả tiền cho hộ ông Nguyễn Văn Chung và hộ bà Dương Thị Bích. Sau đó làm tờ trình Hội đồng bồi thường GPMB huyện, UBND huyện đề nghị điều chỉnh từ hộ ông Nguyễn Văn Chung và hộ bà Dương Thị Bích sang 6 hộ gia đình là: hộ các ông Nguyễn Văn Lợi, Triệu Sinh Tiên, Trần Văn Tưởng, Trần Văn Hả, Phạm Văn Soạn và bà Phạm Thị Soạn, có hộ khẩu thường trú tại thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động; không có hộ ông Ngô Quốc Bình. Lý do điều chỉnh: Do việc hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa được thực hiện đúng quy định của pháp luật (dẫn đến việc quy chủ không đúng). Trên cơ sở đó, Hội đồng bồi thường GPMB huyện Sơn Động đã xem xét, thống nhất để trình UBND huyện phê duyệt.

Bắc Giang: Người dân kêu cứu, tố phó chủ tịch huyện sai phạm, chính quyền nói gì? - 1

UBND huyện Sơn Động hồi âm đến Báo Dân trí.

UBND huyện Sơn Động hồi âm đến Báo Dân trí.

Sau khi thanh toán tiền cho các hộ dân, qua nắm bắt thông tin, UBND huyện Sơn Động đã chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh, kiểm tra hồ sơ thanh toán tiền đã phát hiện Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang chi trả tiền cho 4 đối tượng không nằm trong hồ sơ phương án bồi thường GPMB đợt 8, đó là ông Ngô Quốc Bình số tiền là 3.707.105.680đ, ông Nguyễn Hữu Ngoan số tiền là 722.436.000đ, ông Phạm Tuấn Nam số tiền là 1.955.102.550đ, bà Ngô Thị Mai Hạnh số tiền là 101.110.220đ (đều có hộ khẩu thường trú tại thành phố Bắc Giang); tổng số tiền là 6.485.754.450 đồng. Số tiền này do Công ty cổ phần dịch vụ Tây Yên Tử chuyển cho Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang để thanh toán.

Sau khi phát hiện, UBND huyện Sơn Động đã ban hành các quyết định số 32, 33 ngày 19/01/2018 về hủy bỏ Quyết định số 451 ngày 10/11/2017 và hủy bỏ một phần quyết định số 375, 376 ngày 19/9/2017; yêu cầu Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang chịu trách nhiệm thu hồi toàn bộ số tiền: 6.485.754.450 đồng do chi trả sai đối tượng, chính sách hiện hành. Đồng thời, yêu cầu Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập lại phương án bồi thường GPMB đúng đối tượng và chế độ chính sách hiện hành của nhà nước.

Việc UBND huyện Sơn Động kiểm tra phát hiện, xử lý như đã nêu ở trên, UBND huyện đã báo cáo Thường trực Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy giao cho Công an huyện điều tra củng cố hồ sơ, để xử lý theo quy đinh của pháp luật và báo cáo Ban Chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử của tỉnh và trực tiếp báo cáo đồng chí Lê Ánh Dương- Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban Chỉ đạo; thông báo cho chủ đầu tư (Công ty Cổ phần dịch vụ Tây Yên Tử) nắm được để xem xét trách nhiệm trong hợp đồng đã ký kết với Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, UBND huyện Sơn Động đã thành lập Tổ vận động, chỉ đạo Thanh tra huyện đôn đốc 03 lần, ông Ngô Quốc Bình mới nộp được 300 triệu đồng, số tiền chưa nộp là 3.407.105.680 đồng; ông Nguyễn Hữu Ngoan đã nộp 100 triệu đồng, số tiền chưa nộp là 622.436.000 đồng; ông Phạm Tuấn Nam chưa nộp 1.955.102.550đ; bà Ngô Thị Mai Hạnh đã nộp đủ 101.110.220 đồng. Tổng số tiền đã thu nộp được là 501.110.220 đồng; số tiền đang đôn đốc các đối tượng chưa nộp là 5.984.644.230 đồng.

Trong quá trình đôn đốc thu nộp tiền, ông Ngô Quốc Bình có đơn kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang xem xét các quyết định hành chính của UBND huyện. Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Sơn Động xem xét giải quyết. Qua xác minh, ngày 04/5/2018 UBND huyện tổ chức đối thoại với ông Ngô Quốc Bình và một số hộ dân thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu; ngày 09/5/2018, ông Bình đã tự xin rút đơn và ký chịu trách nhiệm nộp lại toàn bộ số tiền do ông Bình nhận (đến nay số tiền còn lại là 3.407.105.680 đồng ông Bình không chấp hành nộp)”.

UBND huyện Sơn Động khẳng định: Việc UBND huyện gửi các Quyết định số 32, 33 ngày 19/01/2018 đến ông Bình để ông Bình nắm được, để chấp hành việc nộp lại tiền do Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang thanh toán cho ông Bình là sai đối tượng và chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước (ông Bình không là đối tượng trong phương án được phê duyệt đợt 8). Việc ông Ngô Quốc Bình gửi đơn kêu cứu và tố cáo đến Báo Dân trí nhưng thực chất ông Bình không có quyền lợi gì liên quan đến phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đợt 8 do Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang thiết lập để trình UBND huyện Sơn Động phê duyệt.

Việc UBND huyện hay cá nhân đồng chí Giáp Văn Tâm- Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Động được UBND huyện giao trách nhiệm ký các Quyết định 375, 376 ngày 19/9/2017; Quyết định số 451 ngày 10/11/2017; Quyết định số 32, 33 ngày 19/01/2018 là đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Vụ việc trên là do đồng chí Giáp Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND huyện tự kiểm tra nắm bắt thông tin, phát hiện, cương quyết chỉ đạo cơ quan chức năng như: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xác minh làm rõ, xử lý kịp thời, không có biểu hiện chỉ đạo làm sai, không dung túng để trục lợi cá nhân. Vụ việc xảy ra đồng chí đã chủ động báo cáo Chủ tịch UBND huyện, Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo của tỉnh nắm được, xin ý kiến chỉ đạo để tổ chức thực hiện.

Từ đó, UBND huyện Sơn Động đề nghị: UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang đôn đốc Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (đơn vị thuộc Sở quản lý) chịu trách nhiệm thu hồi số tiền ông Ngô Quốc Bình nhận không đúng đối tượng chế độ chính sách hiện hành. Vì ông Bình có biểu hiện chống đối gây khó khăn cho các cơ quan chức năng của tỉnh và của huyện trong quá trình đôn đốc ông Bình nộp tiền; làm ảnh hưởng đến Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện cũng như UBND huyện Sơn Động và ảnh hưởng đến uy tín cán bộ.

Đề nghị Công ty cổ phần dịch vụ Tây Yên Tử (Chủ đầu tư) đã ký hợp đồng với Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang từ khâu đo đạc, kiểm đếm, thiết lập hồ sơ thu hồi đất, hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng, thanh toán chi trả tiền cho các đối tượng, phải thực hiện những cam kết trách nhiệm đã ký kết trong hợp đồng có liên quan vụ việc ông Ngô Quốc Bình.

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng chịu trách nhiệm thu hồi số tiền thanh toán sai đối tượng, không đúng chế độ chính sách hiện hành và làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến việc lập phương án và thanh toán tiền cho các đối tượng (tại phương án 8).

Công dân kêu cứu và tố cáo điều gì?

Trước đó, Báo Dân trí nhận được Đơn kêu cứu và tố cáo của ông Ngô Quốc Bình (SN 1956), trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang (Bắc Giang).

Đơn kêu cứu cho biết: “Tôi làm đơn này kêu cứu về việc UBND huyện Sơn Động cùng các cơ quan, tổ chức có liên quan của huyện Sơn Động đang buộc tôi phải trả lại số tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với những biện pháp không đúng quy định pháp luật.

Liên quan đến nội dung vụ việc tôi xin trình bày như sau: Tôi nhận được các Quyết định, Văn bản hành chính của UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang về việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thể hiện tại các Quyết định hành chính sau: 1) Số 375/QĐ-UBND ngày 19/09/2017; 2) Số 376/QĐ-UBND ngày 19/09/2017; 3) Số 451/QĐ-UBND ngày 10/11/2017;

Số tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Khu du lịch tâm linh sinh thái tây Yên Tử tại xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đã được chi trả hoàn tất từ tháng 11 năm 2017.

Tuy nhiên, tôi vô cùng bất ngờ khi đến đầu năm 2018 tôi lại nhận được các văn bản Số 33/QĐ-UBND ngày 19/01/2018; 5) Số 547/QĐ-UBND ngày 08/05/2018; 6) Số 667/UBND-NC ngày 30/05/2018; 7) Số 32/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 và một số văn bản khác có liên quan với nội dung chung chung xác định bồi thường không đúng quy định pháp luật, yêu cầu thu hồi lại toàn bộ số tiền đã chi trả bồi thường.

Việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho tôi được thực hiện bởi các cơ quan có thẩm quyền, được tổ chức chặt chẽ, trải qua xét duyệt, kiểm tra kỹ càng bởi Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Sơn Động. Nếu có sai sót trong việc chi trả thì sai sót đó không phải do tôi mà lỗi thuộc về cơ quan có chức năng thực hiện xét duyệt, chi trả.

Với vai trò của một công dân tôi luôn cam kết nghiêm túc chấp hành trong khả năng tài chính hiện có của mình, các văn bản hành chính được ban hành bởi đúng cơ quan có thẩm quyền, đúng chức năng nhiệm vụ, đủ căn cứ pháp lý. Tôi hoàn toàn không trốn tránh việc hoàn trả lại tiền nếu UBND huyện làm đúng quy định của pháp luật và xử lý nghiêm khắc đối với cá nhân, tổ chức và những cán bộ coi thường, bất chấp pháp luật thực hiện sai trái nhiệm vụ của mình trong vụ việc này.

Đặc biệt đối với cá nhân ông Giáp Văn Tâm với tư cách là lãnh đạo huyện Sơn Động hiện đang giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện Sơn Động, Chủ tịch Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng đối với dự án, liên tục ký, ban hành các văn bản, quyết định và trực tiếp chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm soát, rà soát và chi trả bồi thường, nay ông Giáp Văn Tâm lại xác định việc làm đó là sai trái là điều không thể chấp nhận được, liệu có hay không dấu hiệu của tham nhũng, gian dối trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nhằm trục lợi, cố ý làm trái quy định của pháp luật. Ông Tâm đã ký những Quyết định: 1) Số 375/QĐ-UBND ngày 19/09/2017; 2) Số 376/QĐ-UBND ngày 19/09/2017; 3) Số 451/QĐ-UBND ngày 10/11/2017; Số 32/QĐ-UBND ngày 19/01/2018.

Tuy nhiên, dù không có quyết định chính thức bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền buộc tôi nộp lại số tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng gửi đến tôi theo đúng trình tự, quy định pháp luật nhưng tôi đã bị rất nhiều cơ quan chức năng thuộc huyện Sơn Động, kể cả tỉnh Bắc Giang như Thanh tra huyện, công an huyện, công an tỉnh mời, yêu cầu nhiều lần đến làm việc buộc tôi trả lại tiền“.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế