Thứ bảy, 01/12/2018 - 08:21

Tư vấn pháp luật:

Người dân có quyền sở hữu đối với tài sản trên đất do nhà nước thu hồi?

Dân trí

Khi nhà nước tiến hành thu hồi đất, sau khi nhận bồi thường về những tài sản trên đất thì sau đó người dân vẫn hoàn toàn có quyền sở hữu đối với tài sản trên đất đã được bồi thường đó. Nó khác với hoạt động trưng mua tài sản, khi đó vì lý do an nguy an ninh, quốc phòng, thiên tai địch họa, nhà nước bỏ tiền ra mua các tài sản của cá nhân, pháp nhân để xác lập sở hữu toàn dân đối với tài sản cá nhân, tổ chức nhằm phục vụ lợi ích chung.

Công ty chúng tôi có biển quảng cáo tấm lớn trị giá 1 tỷ đồng, khi Nhà nước thu hồi đất đã bồi thường giá trị biển quảng cáo này 300 triệu đồng. Tôi xin hỏi, sau khi tôi nhận bồi thường thì tôi có được tháo dỡ, mang biển quảng cáo đi hay không?

Bạn đọc Trần Khánh (Hà Nội)

Luật sư Quách Thành Lực (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) cho biết: Câu bạn hỏi được xác định thuộc trường hợp Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất được quy định tại điều 89 Luật đất đai năm 2013, hướng dẫn cụ thể tại Điều 9 Nghị định 47/2014 Quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: “Mức bồi thường nhà, công trình bằng tổng giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại và khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình đó.”\


Luật sư Quách Thành Lực, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội.

Luật sư Quách Thành Lực, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội.

Bồi thường với nội hàm khắc phục những thiệt hại gây ra cho chủ sở hữu công trình xây dựng trong hoạt động thu hồi đất của Nhà nước. Nó khác với hoạt động trưng mua tài sản- khi đó vì lý do an nguy an ninh, quốc phòng, thiên tai địch họa Nhà nước bỏ tiền ra mua các tài sản của cá nhân, pháp nhân để xác lập sở hữu toàn dân đối với tài sản cá nhân, tổ chức nhằm phục vụ lợi ích chung. Với lập luận trên thì bạn hoàn toàn vẫn có quyền sở hữu đối với biển quảng cáo.

Khả Vân (thực hiện)

Đáng quan tâm
Mới nhất