Bạn đọc viết:

Nên viết là “Đồng Việt Nam”, thay vì “Việt Nam Đồng”

(Dân trí) - Theo quy tắc tiếng Việt, định ngữ đứng sau danh từ, nên Việt Nam Đồng (VND) phải gọi là Đồng Việt Nam, chứ không phải là Việt Nam Đồng như hiện thấy trên website: www.sbv.gov.vn

Nên viết là “Đồng Việt Nam”, thay vì “Việt Nam Đồng” - 1

Tôi có mở website của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam www.sbv.gov.vn, phần thông báo tỷ giá, và được thấy: Dòng trên ghi “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 01/06/2011 như sau:…”, dòng dưới lại dùng: “1 Đô la Mỹ bằng… Việt Nam Đồng”.
 
Xin phép được góp ý là: theo quy tắc tiếng Việt, định ngữ đứng sau danh từ, nên VND phải gọi là Đồng Việt Nam chứ không phải là Việt Nam Đồng. Cũng như USD là đô la Mỹ, không phải Mỹ Đô la, GBP là Bảng Anh chứ không phải là Anh Bảng. Mặt khác, chỉ dòng trên, dòng dưới mà đã có sự không nhất quán.

Trang web của Ngân hàng viết: “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối (...)”

Việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sử dụng từ ngữ trong những lĩnh vực chuyên môn mà ngân hàng phụ trách có tác động rất lớn tới cách sử dụng trong xã hội. Kính mong Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng tham gia giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

Tạ Quang Đông

Đang được quan tâm