Thứ ba, 14/04/2015 - 13:48

Hà Nội: "Cần xem xét giải quyết dứt điểm cho hộ dân ròng rã xin cấp sổ đỏ"

Dân trí

"Thửa đất ông Lê Như Sắc, ông Lê Như Yên và những người liên quan (đã nhận chuyển nhượng) có nguồn gốc sử dụng rõ ràng, không lấn chiếm hay vi phạm quy hoạch mà đề nghị, yêu cầu cấp giấy chứng nhận phù hợp với quy định của pháp luật thì hoàn toàn có thể xem xét cấp"sổ đỏ" cho người sử dụng tránh trường hợp khiếu kiện kéo dài", luật sư Vi Văn Diện khẳng định.

Liên quan đến khiếu nại của ông Lê Như Sắc (SN 1962), trú tại xã Liên Mạc - Bắc Từ Liêm về việc bị chính quyền địa phương làm khó khi bất nhất trong việc cấp "sổ đỏ" cho gia đình ông trong suốt một thời gian dài, luật sư Vi Văn Diện - Giám đốc Công ty luật Thiên Minh cho rằng: "Xét về nguồn gốc sử dụng đất thì cả hai anh em ông Lê Như Sắc, ông Lê Như Yên và những người liên quan, có nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong trường hợp này là đối tượng sử dụng đất có cơ sở, căn cứ sử dụng hợp pháp, ổn định trên cơ sở là đất ông cha để lại (đất được sử dụng truyền từ đời cụ Lê Như Hỷ (ông Nội) sau đó là ông Lê Như Ba - Him) từ trước những năm 1980.

Qua các thời kỳ sử dụng và biến động, về diện tích đã bị thay đổi, quá trình đô thị hóa và chính sách về đất đai cũng đã có nhiều thay đổi trong khi người sử dụng đất chưa được cấp GCNQSDĐ đã làm hạn chế, ảnh hưởng nhiều đến quyền lợi của người sử dụng đất dẫn đến công dân phải khiếu kiện, khiếu nại  kéo dài, với một hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà phải giải quyết trong nhiều năm từ khi UBND huyện Từ Liêm đến nay là UBND quận Bắc Từ Liêm chưa thể giải quyết dứt điểm thì cũng cần phải xem xét trách nhiệm của những cán bộ, phòng ban chuyên môn phụ trách và tham mưu trong trường hợp cụ thể này.

 

Ông Lê Như Sắc ròng rã xin được cấp sổ đỏ cho phần đất ông cha để lại.
Ông Lê Như Sắc ròng rã xin được cấp sổ đỏ cho phần đất ông cha để lại.

Đối với việc xác định căn cứ cơ sở áp dụng văn bản pháp luật về đất đai trong trường hợp này tôi cho rằng phải căn cứ, vận dụng Luật đất đai 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành, bởi vì vụ việc đã được ông Lê Như Sắc đề nghị, khiếu nại từ năm 2009, khi mà Luật đất đai 2013 cũng như tất cả các văn bản hưỡng dẫn thi hành còn chưa có hiệu lực".

Theo luật sư Diện, ông Lê Như Sắc và những người liên quan đã nộp hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên các thửa đất đã được đăng ký tại sổ mục kê năm 1978 mặc dù đến nay có sự thay đổi về số thửa, diện tích tuy nhiên đây là một trong những căn cứ, cơ sở để xác định đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp đã được sử dụng trước ngày 18 tháng 12 năm 1980. Như vậy, cần xem xét căn cứ khoản 1, khoản 4 Điều 50 và khoản 1, khoản 2 Điều 87 Luật đất đai 2003 để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở mới thỏa đáng còn việc cơ quan có thẩm quyền quận Bắc Từ Liêm cho rằng cần áp dụng các văn bản là Quyết định của UBND thành phố Hà Nội năm 2013 và 2014 trong khi Luật năm 2003 và các Nghị Định hướng dẫn thi hành vẫn đang áp dụng, cũng như những yêu cầu, đề nghị của ông Lê Như Sắc đã được phát sinh từ năm 2009 là chưa sát với thực tế áp dụng xử lý về đất đai.

Luật sư Vi Văn Diện: 
Luật sư Vi Văn Diện: "Cần xem xét giải quyết dứt điểm cho hộ dân ròng rã xin cấp sổ đỏ".

“Điều 87. Xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao

1. Đất vườn, ao được xác định là đất ở phải trong cùng một thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư.

2. Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật này thì diện tích đất vườn, ao đó được xác định là đất ở.”

"Những văn bản mới ban hành tôi cho rằng chỉ có thể được xem xét dưới dạng tham khảo trong trường hợp này để khẳng định sự phù hợp về tình hình, thực trạng sử dụng đất, nếu đề nghị của ông Lê Như Sắc không vi phạm quy hoạch mà thực tế là phù hợp quy hoạch về khu dân cư nông thôn, mục đích sử dụng đất ở phù hợp thì cũng cần thiết xem xét.

Công văn của UBND quận Bắc Từ Liêm bác việc cấp sổ đỏ cho gia đình ông Sắc.
Công văn của UBND quận Bắc Từ Liêm bác việc cấp sổ đỏ cho gia đình ông Sắc.
Công văn của UBND quận Bắc Từ Liêm bác việc cấp sổ đỏ cho gia đình ông Sắc.

Sau khi xác định rõ căn cứ pháp luật áp dụng đặc biệt khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành Luật Đất đai; Mục I. Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai và Thông tư số: 06/2007/TT-BTNMT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số  84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ.

Như vậy, theo tôi thửa đất ông Lê Như Sắc, ông Lê Như Yên và những người liên quan (đã nhận chuyển nhượng) có nằm trong quy hoạch điểm dân cư, nguồn gốc sử dụng rõ ràng, không lấn chiếm, vi phạm quy hoạch mà đề nghị, yêu cầu cấp giấy chứng nhận phù hợp với quy định của pháp luật thì hoàn toàn có thể xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng tránh trường hợp khiếu kiện kéo dài", luật sư Diện khẳng định.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế