Thứ năm, 21/12/2017 - 07:42

Bài 9:

Cần xử nghiêm doanh nghiệp bức tử môi trường tại Bắc Giang!

Dân trí

Chỉ trong năm 2017, Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam do ông Lý Thiệu Hưng (Quốc tịch Trung Quốc) làm giám đốc đã bị xử phạt hành chính 3 lần khi dùng nhiều thủ đoạn “bức tử” môi trường và chống lệnh chủ tịch tỉnh Bắc Giang. Luật sư Quách Thành Lực cho rằng cần xem xét xử lý hình sự công ty này.

Liên tiếp bức tử môi trường, nhận 3 quyết định xử phạt hành chính trong 1 năm

Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam do ông Lý Thiệu Hưng (Quốc tịch Trung Quốc) làm giám đốc là một doanh nghiệp tai tiếng bậc nhất tỉnh Bắc Giang với nhiều thủ đoạn, hành vi “bức tử” môi trường.

Ngày 04/7, Đại tá Nguyễn Mạnh Thường - Giám đốc công an tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định số 176/QĐ-XPVPHC để xử phạt công ty này.

Theo đó, với hành vi vi phạm hành chính là xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03 lần, trong trường hợp lưu lượng xả nước thải từ 10m3/ngày (24h) đến dưới 20m3/ngày “nước thải công nghiệp của Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam lấy tại điểm xả ra môi trường có thông số Amoni vượt 2,27 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT giá trị Cmax, cột B (Kq=0,9; Kr=1,2) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, lưu lượng xả thải là khoảng 12m3/ngày đêm” quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 13 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.


Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam do ông Lý Thiệu Hưng (Quốc tịch Trung Quốc) làm giám đốc ngang nhiên bức tử môi trường, chống lệnh Chủ tịch tỉnh Bắc Giang.

Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam do ông Lý Thiệu Hưng (Quốc tịch Trung Quốc) làm giám đốc ngang nhiên bức tử môi trường, chống lệnh Chủ tịch tỉnh Bắc Giang.

Phạt tăng thêm 10% đối với thông số Chất rắn lơ lửng vượt (TSS) vượt quy chuẩn cho phép 1,39 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT giá trị Cmax, cột B (Kq=0,9; Kr=1,2) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp quy định tại khoản 7, Điều 13 Nghị định 155/2016?NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Tổng mức tiền phạt là 55 triệu đồng.

Sau khi nhận quyết định xử phạt, Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam không những không khắc phục mà còn có những hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng hơn.

Vì vậy, ngày 13/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ký ban hành Quyết định xử phạt với Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam.

Theo đó, hàng loạt thủ đoạn “bức tử” môi trường của doanh nghiệp này đã được làm rõ. Cụ thể:

Công ty Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam đã thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu trong Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 1702/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang: Xây dựng các hạng mục công trình không đúng vị trí, diện tích; hệ thống xử lý nước thải không đúng kích thước và công nghệ so với nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

Cần xử nghiêm doanh nghiệp bức tử môi trường tại Bắc Giang! - 2

Doanh nghiệp ngoại chống lệnh Chủ tịch tỉnh Bắc Giang từng bị công an sờ gáy!

Doanh nghiệp ngoại chống lệnh Chủ tịch tỉnh Bắc Giang từng bị công an "sờ gáy"!

Theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt và hồ sơ kèm theo: Khu xử lý nước thải nằm riêng biệt với nhà xưởng số 12, cạnh xưởng số 17; Công ty có 01 cống chính; Hệ thống xử lý nước thải của Công ty có chiều rộng là 15m, công nghệ xử lý nước thải theo quy trình các bể như sau: Bể điều hòa, bể lắng 1, bể lắng 2, bể aroten 1, bể aroten 2, bể lắng 3 và bể chứa. Thực tế Công ty xây dựng và theo báo cáo của Công ty: Khu xử lý nước thải nằm trên phần diện tích của nhà xưởng số 12, Công ty xây dựng thêm 01 cổng phụ không có trong nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường; hệ thống xử lý nước thải có chiều rộng 17m, công nghệ xử lý theo quy trình các bể như sau: Bể lắng 1, bể điều tiết, bể phản ứng, bể lắng 2, bể điều chỉnh, bể oxi hóa cấp 1, bể oxi hóa cấp 2, bể lắng 3, bể lọc, bể nước sạch. Hành vi này vi phạm quy định tại điểm e khoản 1 Điều 9 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Sai phạm tại hành vi này bị phạt tiền 70 triệu đồng.

Thứ hai, Công ty này không vận hành thử nghiệm các công trình đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm dự án (Công ty vận hành thử nghiệm dự án Nhà máy nhựa Khải Thần - Việt Nam từ ngày 10/6/2017 nhưng không vận hành đồng thời hệ thống xử lý nước thải; theo kết quả làm việc ngày 19/6/2017 và ngày 14/9/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty đang triển khai hệ thống xử lý nước thải nhưng đã vận hành thử nghiệm dự án).

Hành vi sai phạm này bị xử phạt 140 triệu đồng. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động của Công ty TNHH Khai Thần Việt Nam trong thời hạn 03 (ba) tháng kể từ ngày ban hành Quyết định này để khắc phục vi phạm.

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang yêu cầu buộc Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm nêu trên; vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm dự án theo quy định.

Hành vi sai phạm này bị xử phạt 260 triệu đồng. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động của Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam trong thời hạn 03 (ba) tháng kể từ ngày ban hành Quyết định này để khắc phục vi phạm. Chủ tịch tỉnh Bắc Giang yêu cầu buộc công ty TNHH Khải Thần Việt Nam phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm nêu trên, thực hiện xây lắp các công trình bảo vệ môi trường theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt.

Thứ tư, Công ty này đã không đóng gói, bảo quản chất thải nguy hại trong các bao bì, thiết bị lưu chứa phù hợp, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định (tại thời điểm kiểm tra ngày 14/9/2017 và ngày 04/10/2017, công ty lưu giữ bóng đèn huỳnh quang hỏng, acquy hỏng, vỏ hộp sơn để trên bề mặt tấm labet nhựa trong khu vực lưu giữ chất thải nguy hại, chưa có thiết bị lưu chứa riêng biệt đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định).

Cần xử nghiêm doanh nghiệp bức tử môi trường tại Bắc Giang! - 4

Phạt tiếp doanh nghiệp ngoại bức tử môi trường, chống lệnh Chủ tịch tỉnh Bắc Giang.

Phạt tiếp doanh nghiệp ngoại bức tử môi trường, chống lệnh Chủ tịch tỉnh Bắc Giang.

Hành vi sai phạm này bị xử phạt 90 triệu đồng. Yêu cầu công ty TNHH Khải Thần Việt Nam chấm dứt ngay các hành vi vi phạm, thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. Báo cáo bằng văn bản kết quả khắc phục hậu quả do các hành vi vi phạm gây ra nêu trên, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Lục Nam, UBND xã Tiên Hưng theo quy định để kiểm tra, giám sát.

Như vậy, công ty TNHH Khải Thần Việt Nam đã bị xử phạt tổng cộng 560 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động 3 tháng với hàng loạt các chiêu trò “bức tử” môi trường.

Mới đây nhất, từ nguồn thông tin của quần chúng nhân dân về việc công ty này không hề chấp hành quyết định của Chủ tịch tỉnh Bắc Giang, vẫn ngang nhiên hoạt động bình thường, PV Dân trí đã trực tiếp trao đổi với ông Hà Quốc Hợp - Chủ tịch UBND huyện Lục Nam về sự việc.

Ngay sau khi nhận thông tin, ông Hà Quốc Hợp đã lập tức chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương bất ngờ tiến hành kiểm tra đột xuất khu vực hoạt động của nhà máy này.

Và một lần nữa, Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam lại thể hiện sự trắng trợn phạm luật, chống lệnh chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Bắc Giang khi vẫn tổ chức hàng trăm công nhân hoạt động bình thường như không hề có quyết định của Chủ tịch tỉnh Bắc Giang.

Ngày 13/12/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh tiếp tục ký quyết định số 2101/QĐ-XPVPHC xử phạt 100 triệu đồng do vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường với Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam.

Luật sư đề nghị xử lý hình sự với doanh nghiệp liên tiếp bức tử môi trường

Trước mức những sai phạm nghiêm trọng của Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam, trao đổi với PV Dân trí, luật sư Quách Thành Lực - Giám đốc Công ty luật TNHH Hà Nội Tinh Hoa (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng: Điều 182 Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định Tội gây ô nhiễm môi trường như sau: “1. Người nào thải vào không khí, nguồn nước, đất các chất gây ô nhiễm môi trường, phát tán bức xạ, phóng xạ vượt quá quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải ở mức độ nghiêm trọng hoặc làm môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác, thì bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.”


Luật sư Quách Thành Lực - Giám đốc Công ty luật TNHH Hà Nội Tinh Hoa: Cần xem xét xử lý hình sự với Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam.

Luật sư Quách Thành Lực - Giám đốc Công ty luật TNHH Hà Nội Tinh Hoa: "Cần xem xét xử lý hình sự với Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam".

Hành động “xả thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 đến dưới 03 lần..”diễn ra liên tục trong thời gian dài, đã được các cơ quan chức năng xử phạt nhiều lần nhưng không khắc phục mà vẫn tiếp tục tái diễn có dấu hiệu tương đối rõ ràng để xác định việc xả thải đã ở mức độ nghiêm trọng.

“Hành vi xả thải ở mức độ nghiêm trọng, cụ thể với trường hợp Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam thì cơ quan cảnh sát điều tra nếu tuân thủ đúng quy định pháp luật nhất thiết phải tiến hành việc điều tra dấu hiệu vi phạm hình sự về tội danh gây ô nhiễm môi trường của Công ty này. Tôi nghi cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cần thiết phải khởi tố vụ án để điều tra”, luật sư Lực bày tỏ quan điểm.

Theo luật sư Lực, Bộ Luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 tại điều 235. Tội gây ô nhiễm môi trường đã định lượng rất rõ mức độ vi phạm của hành vi xả thải thể hiện qua trọng lượng chất thải, m3 nước thải, thông số môi trường nguy hại nên cơ quan cảnh sát điều tra sẽ dễ dàng hơn rất nhiều trong việc điều tra, truy tố tội danh gây ô nhiễm môi trường với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế