Quảng Nam:

Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng người tâm thần, trẻ em tự kỷ

Công Bính

(Dân trí) - Tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng người tâm thần, trẻ em tự kỷ, rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030.

Theo kế hoạch do ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch tỉnh ký, mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh có 90% người tâm thần, trẻ em tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; 80% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm dạng khuyết tật phổ tự kỷ và được can thiệp sớm; trẻ em tự kỷ nặng được điều trị, giáo dục, phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội phù hợp tại cơ sở phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội.

Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng người tâm thần, trẻ em tự kỷ - 1

Ngoài ra, 90% trẻ khuyết tật phổ tự kỷ ở độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận giáo dục; 100% người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu; 60% cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc người tâm thần, trẻ em tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí có câu lạc bộ thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ; thu hút 50% người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tham gia tập luyện thể 3 dục, thể thao…

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, trong giai đoạn 2021-2030, chương trình sẽ triển khai một số nội dung như đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông; triển khai các chính sách về trợ giúp xã hội gồm y tế; giáo dục; trợ giúp hướng nghiệp, lao động trị liệu, hỗ trợ sinh kế và văn hóa, thể thao.

Đồng thời, chương trình sẽ chú trọng phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội làm nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục phục hồi chức năng đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức và cộng tác viên…

UBND tỉnh Quảng Nam đã giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan thực hiện. Hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh và Bộ LĐ-TB&XH.