1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Trình Chính phủ quy định mới về tăng lương cơ sở

Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Bộ Nội vụ dự kiến trình Chính phủ Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong tháng 3 năm nay.

Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 32/QĐ-BNV về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023.

Theo đó, trong năm 2023 Bộ Nội vụ sẽ chủ trì thực hiện một số chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đáng chú ý như trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 2022 vào tháng 7/2023; Nghị định về chính sách thu hút và trọng dụng người có tài năng vào cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập vào tháng 10/2023.

Bộ này cũng dự định trình Chính phủ Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức vào tháng 7/2023; Nghị định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố vào tháng 4/2023…

Đáng chú ý, Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ Nghị định quy định mức lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vào tháng 3/2023.

Hiện nay, mức lương cơ sở vẫn được áp dụng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP là 1.490.000 đồng/tháng. Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, từ 1/7 tới đây, lương cơ sở tăng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng.

Tính theo mức lương cơ sở mới, trung bình thu nhập với công chức tăng thêm 725.400 đồng/tháng (tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành).

Trình Chính phủ quy định mới về tăng lương cơ sở - 1

Theo mức lương cơ sở mới, dự kiến thu nhập của công chức tăng 725.400 đồng (Ảnh: Mạnh Quân).

Về nguồn lực để thực hiện tăng lương, tại Thông tư số 78/2022/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Bộ này hướng dẫn cơ chế tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2023.

Theo đó, các Bộ, cơ quan trung ương thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo quy định; trong đó phạm vi, tỷ lệ trích số thu được để lại thực hiện theo quy định.

Đồng thời, khi phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc phải xác định tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm năm 2023 so với năm 2022 dành cho cải cách tiền lương (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ), đảm bảo không thấp hơn mức Bộ Tài chính giao (nếu có).

Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành khi phân bổ và giao dự toán ngân sách cho ngân sách cấp dưới phải xác định dành tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên năm 2023 theo quy định để thực hiện cải cách tiền lương năm 2023.

Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 của các địa phương bao gồm 70% tăng thu ngân sách địa phương năm 2022 thực hiện so với dự toán, (không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết; tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng; thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; phí tham quan các khu di tích, di sản thế giới…) được Thủ tướng Chính phủ giao.

Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2022 còn dư chuyển sang; 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2023 đã được cấp có thẩm quyền giao.

Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2023. Riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35%.

Thông tư cũng nêu rõ, các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; các cơ quan được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện cơ chế tự chủ tài chính như đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên.

Các cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao khoán kinh phí và tự bảo đảm tiền lương: Đơn vị được quyết định tỷ lệ nguồn thu phải trích lập để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương và tự bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương.

Ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ nhu cầu điều chỉnh tiền lương tăng thêm cho các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương ngân sách khó khăn sau khi đã cân đối nguồn điều chỉnh tiền lương mà chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ quy định.