TPHCM đặt mục tiêu 98% người dân nhận trợ cấp thất nghiệp qua ATM

(Dân trí) - Mục tiêu năm 2021, TPHCM đạt 86% tỷ lệ người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp một lần, trợ cấp thất nghiệp sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

TPHCM đặt mục tiêu 98% người dân nhận trợ cấp thất nghiệp qua ATM - 1

TPHCM đặt mục tiêu 98% người dân nhận trợ cấp thất nghiệp qua ATM.

Chiều 31/3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan ký văn bản chỉ đạo về việc đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt năm 2021.

Theo đó, TPHCM yêu cầu cơ quan Bảo hiểm xã hội TPHCM lên kế hoạch, lộ trình và giải pháp khuyến khích người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Mục tiêu năm 2021, TPHCM đạt tỷ lệ 86% tỷ lệ người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp một lần, trợ cấp thất nghiệp sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Trong đó, tỷ lệ người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng là 72% và nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp thất nghiệp là 97-98%.

TPHCM yêu cầu ngành bảo hiểm xã hội phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, Bưu điện TPHCM, cùng các doanh nghiệp và hệ thống các ngân hàng đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt, tăng nhanh tỷ lệ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản ngân hàng.

TPHCM đặt mục tiêu 98% người dân nhận trợ cấp thất nghiệp qua ATM - 2
Việc nhận trợ cấp, lương hưu qua tài khoản an toàn hơn so với việc nhận tiền mặt rất nhiều.

Tiếp đó, Bảo hiểm xã hội TPHCM phải tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuẩn hóa thông tin dữ liệu về người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; kết nối, chia sẻ thông tin giữa cơ quan bảo hiểm và ngân hàng, bưu điện.

Nhằm tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về vấn đề trên, TPHCM chỉ đạo Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh truyền thông về thanh toán các dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng, giúp thay đổi thói quen từ thanh toán tiền mặt sang không dùng tiền mặt.

Đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, ông TPHCM yêu cầu đơn vị này phải chỉ đạo các ngân hàng thương mại thực hiện bố trí hợp lý và phát triển mạng lưới máy rút tiền tự động (ATM) để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận với dịch vụ thẻ ngân hàng. Cùng với đó, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, với bưu điện và doanh nghiệp để cung cấp biểu mẫu, thủ tục mở tài khoản thẻ ATM, cũng như hướng dẫn hưu trí, người nhận trợ cấp nắm bắt cách mở tài khoản, sử dụng tài khoản ATM.

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội TPHCM, hiện TP có trên 236.000 người đang hưởng lương hưu. Khoảng 51% người hưởng lương hưu đã nhận lương qua ATM. Việc nhận lương hưu qua ATM được triển khai nhiều năm qua đã đạt nhiều thuận lợi và an toàn cho người dân hơn so với hình thức nhận lương bằng tiền mặt.

Bài liên quan
Đang được quan tâm