Tiếp nhận 30.000 Euro thực hiện Dự án Trung tâm giáo dục trẻ em khuyết tật

(Dân trí) - Tổ chức Terre des Hommes, Cộng hòa Liên bang Đức viện trợ 30.000 Euro để thực hiện Dự án Trung tâm giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định phê duyệt việc tiếp nhận khoản viện trợ thực hiện Dự án Trung tâm giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh Thanh Hóa do tổ chức Terre des Hommes, Cộng hòa Liên bang Đức viện trợ theo đề nghị của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp nhận 30.000 Euro thực hiện Dự án Trung tâm giáo dục trẻ em khuyết tật - 1
Tổ chức Terre des Hommes, Cộng hòa Liên bang Đức viện trợ 30.000 Euro để thực hiện Dự án Trung tâm giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Minh họa).

Cụ thể, tên dự án là Trung tâm giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh Thanh Hóa, cơ quan chủ quản là UBND tỉnh Thanh Hóa.

Mục tiêu và kết quả chủ yếu của khoản viện trợ là xây dựng trung tâm giáo dục để thực hiện dạy chữ, dạy nghề cho trẻ khuyết tật do nhiễm chất độc da cam (dioxin), trẻ thiểu năng trí tuệ, trẻ tự kỷ, trẻ khuyết tật nghe nói trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; góp phần thực hiện chương trình xóa mù chữ, giảm nghèo, an sinh xã hội và tạo điều kiện cho trẻ em khuyết tật hòa nhập với cộng đồng.

Địa điểm thực hiện dự án tại mặt bằng khu đất thực hiện dự án Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật thành phố Thanh Hóa, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa do UBND tỉnh Thanh Hóa giao đất cho Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật thành phố Thanh Hóa tại Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 02/4/2014.

Thời gian thực hiện dự án 1 năm, với tổng vốn của dự án: 30.000 Euro, tương đương 33.900 USD; trong đó vốn viện trợ không hoàn lại của Tổ chức Terre des Hommes, Cộng hòa Liên bang Đức là 30.000 Euro, chiếm tỷ lệ 100% tổng vốn dự án.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với tổ chức Terre des Hommes, Cộng hòa Liên bang Đức triển khai dự án đã được phê duyệt theo đúng quy định…

Bài liên quan
Đang được quan tâm