Tháng cao điểm vì người nghèo bắt đầu từ ngày 17/10

(Dân trí) - Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2021 bắt đầu từ ngày hôm nay, 17/10, với các hoạt động nhằm tạo nguồn lực giúp đỡ người nghèo, người đặc biệt khó khăn, người bị thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai.

Theo Kế hoạch số 345/KH-MTTW-BTT của UB Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch - Tổng thư ký UB Trung ương MTTQ Lê Tiến Châu ký về việc tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2021 nêu rõ mốc thời gian này. Cụ thể, tháng cao điểm vì người nghèo chính thức bắt đầu từ ngày hôm nay, 17/10.

Thông qua các hoạt động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và hành động tích cực tham gia hưởng ứng Phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"; vận động ủng hộ các nguồn lực cùng với ngân sách nhà nước hỗ trợ cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.

Tháng cao điểm vì người nghèo bắt đầu từ ngày 17/10 - 1

Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2021 chính thức bắt đầu từ ngày 17/10.

Trong Tháng cao điểm "Vì người nghèo", UB Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tăng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về những đóng góp của doanh nghiệp, tập thể, cá nhân và gương người nghèo vươn lên thoát nghèo; tổ chức, đánh giá, sơ kết hoạt động vì người nghèo và Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", biểu dương, khen thưởng tổ chức, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc (tổ chức ở cấp tỉnh và Trung ương) kết hợp sơ kết với đợt vận động ủng hộ, phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với việc tổ chức vận động các doanh nhân, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân... đóng góp ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Mặt trận Lê Tiến Châu cho biết, việc tổ chức vận động được thực hiện theo hướng, đối với các tỉnh, thành phố trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 phải thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh (tính từ ngày 27/4/2021) thì tiếp tục vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Đối với các tỉnh, thành phố trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 chưa phải thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh, thành phố thì tổ chức vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" để có thêm nguồn lực chăm lo cho người nghèo.

Cùng với việc tổ chức vận động đóng góp ủng hộ, trong Tháng cao điểm "Vì người nghèo", các cơ quan sẽ tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân ái, tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo người gặp thiên tai hoạn nạn bằng hiện vật như tặng lương thực, thực phẩm, cây, con giống, vật tư sản xuất, vật liệu sửa chữa nhà ở, sách giáo khoa, thiết bị học tập trực tuyến, quần áo ấm...

Trong tháng hành động, UBND các cấp sẽ chủ trì phối hợp với Mặt trận cùng cấp và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức tọa đàm, biểu dương các hộ gia đình có nhiều cố gắng thoát nghèo để khích lệ thoát nghèo bền vững.