Bình Định:

"Rót" gần 200 tỷ đồng hỗ trợ lao động gặp khó do Covid-19

(Dân trí) - Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định, đến nay tỉnh này đã thực hiện các chính sách hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 với tổng số tiền gần 200 tỷ đồng.

Kịp thời hỗ trợ người khó khăn

Theo Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định Nguyễn Mỹ Quang, đến nay, nhiều kết quả khả quan từ việc triển khai thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 46/QĐ-UBND và Quyết định số 47/2021/UBND ngày 8/8/2021 của UBND tỉnh.

Giám đốc Sở LĐ-LĐ&XH tỉnh cho biết, tính đến ngày 13/10, tỉnh đã chi trả hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 gần 200 tỷ đồng.

Riêng chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và các đối tượng đặc thù khác, đến nay 11/11 huyện, thị xã, thành phố đã rà soát, lập danh sách đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách, đồng thời đã thực hiện chi trả gần 41.000 người với kinh phí hơn 61,3 tỷ đồng.

Rót gần 200 tỷ đồng hỗ trợ lao động gặp khó do Covid-19 - 1

Đến nay, Bình Định đã hỗ trợ cho gần 41.000 lao động tự do với số tiền hơn 61 tỉ đồng.

Ngân sách tỉnh Bình Định đã bổ sung, ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 50 tỷ đồng hỗ trợ người lao động vay để chuyển đổi việc làm, duy trì, mở rộng việc làm. Đến nay, ngân hàng đã thực hiện giải ngân đến 1.079 người lao động với số tiền hơn 48,5 tỷ đồng.

"Bình Định là một trong 20 địa phương của cả nước được đánh giá là thực hiện tốt một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn", ông Nguyễn Mỹ Quang nói.

Ông Nguyễn Mỹ Quang cho biết thêm, trong thời gian tới, Sở tăng cường chỉ đạo các huyện, thị, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ, Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, chú trọng các đối tượng là hộ kinh doanh cá thể và Nghị quyết số 126 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68 của Chính phủ.

Đồng thời, các huyện, thị, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện dứt điểm các đối tượng theo Quyết định 46 của UBND tỉnh Bình Định.

Kiến nghị có thêm nhiều chính sách 

Ngoài ra, Sở LĐ-TB&XH còn kiến nghị UBND tỉnh bổ sung thêm chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động từ vùng có dịch trở về. Dự kiến, mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người với khoảng 25.000 người, tổng kinh phí 37,5 tỷ đồng.

Rót gần 200 tỷ đồng hỗ trợ lao động gặp khó do Covid-19 - 2

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định đang kiến nghị UBND tỉnh bổ sung chế độ chính sách đối với lao động tự do trở về từ vùng dịch.

Sở LĐ-TB&XH đưa ra 2 phương án. Một là người lao động tự do trở về từ vùng dịch có điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn trong thời gian từ ngày 1/5-15/10 thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo người dân tộc thiểu số và làm một trong các loại công việc sau: Người bán vé số dạo; người bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; người bốc vác trong khu vực nhà ga, bến cảng, bến xe, bến tàu và tại các chợ; người chở khách, chở hàng bằng xe mô tô 2 bánh, 3 bánh, xích lô, ba gác...

Hai là người lao động tự do trở về từ vùng dịch trong thời gian từ ngày 1/5 - 15/10 thuộc các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định 86/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (22 xã); các xã khó khăn vùng bãi ngang ven biển theo Quyết định 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (18 xã).

Người lao động có ký kết hợp đồng lao động nhưng chưa tham gia Bảo hiểm xã hội bị tạm ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên tính từ ngày 1/5 đến hết ngày 31/12 năm nay theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 được hỗ trợ với mức hỗ trợ 1 lần là 1,5 triệu đồng/người. Tổng số đối tượng này là 20.000 người, kinh phí 30 tỷ đồng.

Sở LĐ-TB&XH Bình Định cũng kiến nghị miễn giảm học phí cho các học viên, học sinh, sinh viên khi nhập học kỳ 1, năm học 2021-2022 cho các đối tượng học viên, học sinh, sinh viên là con thuộc các đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 46 của UBND tỉnh.

Đối với đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp theo mức thu theo quy định của các trường, đối với trình độ sơ cấp với mức hỗ trợ 1 lần là 2 triệu đồng/người. Tổng số đối tượng này hơn 7.000 người, kinh phí gần 22,7 tỷ đồng.

Tin liên quan