Thái Bình:

Rà soát, giải quyết các trường hợp hưởng chính sách chưa đúng quy định

(Dân trí) - Thái Bình sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện, xử lý, giải quyết dứt điểm các trường hợp hưởng chính sách chưa đúng với quy định của Chính phủ và Bộ LĐ-TB&XH.

Cuối tháng 12/2020, Sở LĐ-TB&XH đã có báo cáo trình UBND tỉnh Thái Bình về việc thực hiện các kết luận của Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH về rà soát, xử lý, giải quyết các trường hợp hưởng chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.

Qua đó, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thái Bình đã rà soát 19.093 hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học lập từ năm 2000 - 2009. Qua rà soát, đã dừng trợ cấp 354 trường hợp không bổ sung được giấy tờ chứng minh chiến trường. Có 235 trường hợp đã mất, còn 119 trường hợp đình chỉ thực hiện chính sách từ ngày 1/8/2018, ban hành quyết định thu hồi và đôn đốc thu hồi số tiền đã hưởng sai quy định.

Bên cạnh đó, rà soát, thực chứng xác định 519 trường hợp hưởng chính sách không đúng quy định trong đó 171 trường hợp đã mất đề nghị miễn thu hồi, còn lại đã ra quyết định đình chỉ trợ cấp từ 1/8/2018.

Rà soát, giải quyết các trường hợp hưởng chính sách chưa đúng quy định - 1

Những năm qua, việc thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học đã được các cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình luôn quan tâm, thực hiện kịp thời, đầy đủ.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn những hạn chế như: Một số trường hợp hưởng chính sách nhưng hồ sơ chưa bảo đảm về giấy tờ chứng minh người hoạt động kháng chiến đã tham gia công tác, chiến đấu tại vùng quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học trong chiến tranh ở Việt Nam từ ngày 1/8/1961 - 30/4/1975, trường hợp hưởng chính sách đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nhưng không mắc dị dạng, dị tật theo quy định, vẫn còn khả năng lao động…

Ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, yêu cầu Sở phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, dứt khoát, dứt điểm, không né tránh những vấn đề Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH đã chỉ ra trong việc thực hiện chế độ chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Rà soát, giải quyết các trường hợp hưởng chính sách chưa đúng quy định - 2

Cuộc họp của UBND tỉnh Thái Bình nghe Sở LĐ-TB&XH báo cáo việc thực hiện các kết luận của Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH về rà soát, xử lý, giải quyết các trường hợp hưởng chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học

Sở cần đảm bảo nghiêm túc, đầy đủ, dứt khoát, dứt điểm, không né tránh, công khai, dân chủ và công bằng khi thực hiện các Kết luận của Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH và Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngoài ra, Sở cần thực hiện rà soát các trường hợp con đẻ mắc dị dạng, dị tật bẩm sinh làm điều kiện để bố mẹ đẻ hưởng chính sách, đề nghị miễn xem xét, xử lý các trường hợp người hoạt động kháng chiến đã mất, ra quyết định đình chỉ thực hiện chính sách các trường hợp con đẻ người hoạt động kháng chiến không mắc dị dạng dị tật bẩm sinh và trường hợp giám định không đạt yêu cầu và không hoàn thiện hồ sơ giám định.

Tin liên quan
Đang được quan tâm