Thứ năm, 14/05/2015 - 08:13

Quý 3/2015: Trình phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2016

Dân trí

Trong quý 3/2015, Bộ LĐ-TB&XH sẽ trình Chính phủ nghị định điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2016 phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh và đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động trong doanh nghiệp.

Việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng luôn thu hút sự quan tâm của nhiều người lao động
Việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng luôn thu hút sự quan tâm của nhiều người lao động

Đây là một nội dung trong Quyết định phân công và triển khai chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công năm 2015 do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh vừa ký ban hành tới Bộ LĐ-TB&XH và nhiều bộ, ngành liên quan.

Việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng theo từng năm và được triển khai từ nhiều năm trước. Đây là sự điều chỉnh có tính tất yếu, đáp ứng sự thay đổi về giá cả hàng tiêu dùng và dịch vụ thị trường, hỗ trợ người lao động yên tâm lao động sản xuất.

Trong năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 103/2014/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng mới đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có thuê mướn lao động.

Theo đó, lương tối thiểu vùng năm 2015 được điều chỉnh là: Người lao động ở vùng 1 có mức lương tối thiểu là 3.100.000 đồng/tháng (tăng 400.000 đồng); vùng 2: 2.750.000 đồng/tháng (tăng 350.000 đồng); vùng 3: 2.400.000 đồng/tháng (tăng 300.000 đồng); vùng 4: 2.150.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng).

Trong Quyết định phân công triển khai chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công năm 2015, Bộ LĐ-TB&XH còn được giao nghiên cứu và trình Chính phủ nhiều chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội khác trong quý 2, quý 3/2015, như:

Nghị định quy định và hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm xã hội bắt buộc, Nghị định quy định và hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật BHXH về thanh tra bảo hiểm xã hội, nghiên cứu và kiến nghị phương án xử lý mức lương hưu của người có lương hưu thấp (cả trước và sau tháng 4/1993)…

Ngoài ra, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và nhiều bộ, ngành khác được giao nhiều nhiệm vụ như: Nghiên cứu đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; xây dựng khung cân đối ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và các giải pháp tạo nguồn ngân sách nhà nước để cải cách tiền lương giai đoạn này…

Hoàng Mạnh

Tin liên quan

Mới nhất