1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Trị: Hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng xây nhà ở cho hộ nghèo ở huyện miền núi

Đăng Đức

(Dân trí) - Sau quá trình triển khai, đến nay huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện hỗ trợ gần 60 nhà ở cho hộ nghèo, theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg.

Quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ là chính sách nhân văn hướng đến người dân các địa phương đặc biệt khó khăn, không có điều kiện về nhà ở. Trong đó, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị được xem là một trong những huyện nghèo của cả nước. 

Theo báo cáo của UBND huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, tính đến nay huyện Đakrông đã triển khai thực hiện hỗ trợ được 58 nhà với tổng kinh phí hỗ trợ 4,06 tỷ đồng (tương đương 10,27% so với số lượng nhà ở đã được phê duyệt tại Đề án rà soát, điều chỉnh lần cuối cùng của tỉnh). 

Quảng Trị: Hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng xây nhà ở cho hộ nghèo ở huyện miền núi - 1

Bộ đội Biên phòng giúp người dân miền núi sửa lại nhà ở

Trong đó, 58 căn đều được xây mới; hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật) là 2 hộ, hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số 50 hộ, hộ gia đình thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai 1 hộ và theo Nghị quyết 30a của Chính phủ 5 hộ; vốn vay ngân hàng chính sách xã hội 1,45 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động từ nguồn khác.

Việc bình chọn các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn huyện đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, tránh thất thoát, phân bổ đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng hộ gia đình. 

Tuy nhiên, các đối tượng thuộc diện hỗ trợ chủ yếu là hộ nghèo chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khó có khả năng tự xây dựng nhà ở, sự hỗ trợ của cộng đồng còn hạn chế, nguồn vốn huy động khác hầu như không có.

Theo báo cáo của UBND huyện Đakrông, sau khi kiểm tra, rà soát, thông báo nhu cầu về nhà ở nông thôn đối với các hộ nghèo trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025, các hộ nghèo không đủ khả năng, điều kiện đối ứng kinh phí để làm nhà ở theo chính sách hỗ trợ Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.