1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Nam:

Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực

Công Bính

(Dân trí) - Ngày 20/11, Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực” trên cơ sở giới tỉnh Quảng Nam năm 2020.

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”. Đây là hoạt động khởi đầu của chuỗi hoạt động với sự tham gia, phối hợp của các cấp, ngành, địa phương về công tác thúc đẩy bình đẳng giới.

Tháng hành động là điểm nhấn nhằm tạo nên đợt cao điểm truyền thông và hành động vì bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn tỉnh. Qua đó, góp phần đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý các vụ việc, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực - 1

Tỉnh Quảng Nam phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực năm 2020

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam, trong những năm qua, công tác bình đẳng giới luôn được chính quyền các cấp quan tâm. Nhiều chỉ tiêu về giảm khoảng cách giới trong một số lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, việc làm, giáo dục, y tế... đều đạt và tăng so với kế hoạch đề ra.

Trong đó, công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ chủ chốt được quan tâm, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 ở cấp tỉnh hơn 15%, cấp huyện và tương đương gần 17%, cấp xã gần 21%. Trình độ năng lực chuyên môn của cán bộ ngày được nâng cao. Tỷ lệ cán bộ nữ có trình độ thạc sỹ chiếm gần 65%, trình độ tiến sỹ chiếm 52%.

Vai trò của phụ nữ trong việc xây dựng gia đình, phát triển kinh tế ngày càng được thể hiện rõ. Đến nay số doanh nghiệp hoạt động do nữ làm chủ chiếm gần 40%. 100% phụ nữ nghèo vùng khó khăn được tiếp cận nguồn vốn vay hỗ trợ phát triển kinh tế. Hơn 20 nghìn lao động nữ được hỗ trợ học nghề, trong đó có 75% tìm được việc làm sau học nghề, vận dụng kiến thức để sản xuất, chăn nuôi...

Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực - 2

Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận quà trong dịp này

Tại lễ phát động, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - khẳng định: "Công tác bình đẳng giới là một trong những nhiệm vụ xuyên suốt mà chính quyền tỉnh luôn quan tâm. Trong những năm qua, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, địa phương, công tác thúc đẩy bình đẳng giới đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Nhận thức của toàn xã hội về bình đẳng giới đã được nâng cao. Các mô hình, tổ tư vấn về bình đẳng giới hoạt động hiệu quả".

Tuy nhiên, ông Trần Văn Tân cho rằng công tác bình đẳng giới tại một số nơi vẫn chưa thực hiện quyết liệt; vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ về bạo hành gia đình, bạo hành trẻ em và phân biệt giới. Việc lồng ghép công tác thúc đẩy bình đẳng giới với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, nhiệm vụ chính trị ở một số nơi còn hạn chế.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đề nghị các ngành, các cấp, địa phương trong thời gian tới tập trung triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bình đẳng giới nhằm nâng cao nhận thức trong toàn xã hội; xác định công tác bình đẳng giới là nhiệm vụ chung của toàn xã hội; tích cực lồng ghép với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại cơ quan, địa phương mình...

Trong dịp này, tỉnh Quảng Nam đã trao 10 suất quà đến phụ nữ nghèo bị thiệt hại do bão số 9 vừa qua; 50 suất quà đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.