Nghỉ việc từ thời điểm nào thì được hỗ trợ khó khăn?

Ông Trần Thanh Phong (Lâm Đồng) làm lái xe cho Công ty TNHH Đồng Thúy, hợp đồng lao động được 9 tháng và nghỉ việc từ ngày 1/4/2021 đến nay.

Theo hướng dẫn của địa phương thì ông không thuộc đối tượng được hỗ trợ. Ông Phong hỏi tại sao trường hợp của mình không được hỗ trợ?

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng trả lời vấn đề này như sau:

Do thông tin ông cung cấp không đầy đủ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã gọi điện thoại để nắm thêm thông tin và được biết ông Trần Thanh Phong đã được Công ty TNHH Đồng Thúy tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ 9 tháng, ông Phong và Công ty thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định từ ngày 1/4/2021.

Trường hợp của ông không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm.

Thời điểm ông nghỉ việc là ngày 1/4/2021 trước thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền có yêu cầu dừng hoạt động để phòng chống Covid-19. Do vậy, ông không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Trường hợp của ông cũng không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bản tỉnh Lâm Đồng theo Khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ.

Tin liên quan
Đang được quan tâm