1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Năm 2021 khởi đầu cho Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 2021-2030

Kim Sơn

(Dân trí) - Cần khắc phục những tồn tại để thu hẹp khoảng cách giới trong các lĩnh vực của đời sống. Điều này đòi hỏi sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân dân…

Đây là nội dung Công văn số 356/BLĐTBXH-BDG vừa được Bộ LĐ-TB&XH ban hành nhằm hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2021.

Công văn nêu rõ, đây là năm đầu tiên triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 và các chương trình, đề án liên quan tới bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030 nhằm tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được.

Năm 2021 khởi đầu cho Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 2021-2030 - 1

Một cảnh trong tiểu phẩm về phòng, chống bạo lực gia đình được diễn tại Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới năm 2020 tại Đà Nẵng

 Trên tinh thần đó, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của đoàn thể, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Theo đó, các bộ, ngành cần tập trung xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 và các chương trình, đề án có liên quan.

Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu tăng cường truyền thông về Luật Bình đẳng giới, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện những nội dung mới về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động năm 2019.

Đồng thời, Bộ LĐ-TB&XH cũng đề nghị đẩy mạnh việc triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, thực hiện Kế hoạch truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới bầu cử ĐH đảng bộ các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các Bộ, ngành cần tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và hoạt động của các cơ quan dân cử cho cán bộ nữ tiềm năng, nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, việc tổ chức các hội thảo và tập huấn định hướng truyền thông cần được đẩy mạnh và chú trọng hướng tới đội ngũ phóng viên báo chí, cán bộ làm công tác tuyên truyền về cách thức và kỹ năng truyền thông có nhạy cảm giới nhằm thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý nói chung và tham gia vào các cơ quan dân cử nói riêng.

Ngoài ra, Bộ LĐ-TB&XH cũng yêu cầu tiếp tục duy trì, nhân rộng và nâng cao chất lượng triển khai các mô hình, hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ cũng là nội dung mà Bộ LĐ-TB&XH lưu ý trong công văn.