Gói 38.000 tỷ đồng:

Lao động ngừng việc nhưng có tên trong bảo hiểm thất nghiệp vẫn được hỗ trợ

(Dân trí) - Người lao động chưa chấm dứt hợp đồng lao động, có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội vẫn được hỗ trợ trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp…

Lao động ngừng việc nhưng có tên trong bảo hiểm thất nghiệp vẫn được hỗ trợ - 1

Lao động ngừng việc nhưng có tên trong danh sách BHTN vẫn được nhận tiền hỗ trợ từ gói 38.000 đồng (Ảnh: Minh Anh).

Đây là một trong những hướng dẫn được Ban Chỉ đạo hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam gửi tới BHXH các tỉnh, thành phố hôm 13/10.

Hướng dẫn nhằm làm rõ việc xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, Ban chỉ đạo yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tiếp nhận hồ sơ để giải quyết và chi trả hỗ trợ kịp thời đối với các trường hợp: Người lao động tham gia BHTN trên cơ sở hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc đã giao kết với người sử dụng lao động và tại thời điểm ngày 30/9/2021; người lao động chưa chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc, có tên trong danh sách tham gia BHTN của cơ quan BHXH nên vẫn được coi là đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và được hỗ trợ trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

Quy định trên bao gồm cả các trường hợp cụ thể như: Tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, việc hưởng chế độ thai sản,… trong thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2021 cũng như trước ngày 01/01/2020.

Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phối hợp với cơ quan quản lý tài chính địa phương (đối với đơn vị thuộc địa phương quản lý); phối hợp với các Bộ, Ngành (đối với đơn vị thuộc Bộ, Ngành quản lý) để xác định đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 và khoản 2 Điều 4 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

Với các vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, BHXH các tỉnh, thành phố cần chủ động tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, Ngành liên quan phối hợp để tháo gỡ.

Trước đó, ngày 11/10, Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Công văn số 3535/LĐTBXH-VL về việc xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, qua đó giải thích rõ hơn các nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ.

Đây là cơ sở để Ban Chỉ đạo hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHXH Việt Nam) gửi hướng dẫn nêu trên tới BHXH các tỉnh, thành phố.

Tính đến hết ngày 13/10, BHXH các tỉnh, thành đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ BHTN cho 310.946 người lao động đang tham gia BHTN và 87.618 người đã dừng tham gia BHTN với tổng số tiền hỗ trợ là 920,6 tỷ đồng.

Tin liên quan
Đang được quan tâm