Lào Cai: Giảm nghèo nhanh và bền vững là sự kiện nổi bật năm 2020

(Dân trí) - Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai vừa công bố 10 sự kiện, vấn đề nổi bật nhất năm 2020 của tỉnh Lào Cai, trong đó có sự kiện tốc độ giảm nghèo nhanh và bền vững, an sinh đảm bảo tốt.

Lào Cai: Giảm nghèo nhanh và bền vững là sự kiện nổi bật năm 2020 - 1
Bà Định Thị Hưng, Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Lào Cai trao đổi kinh nghiệm xóa đói, giảm nghèo với nông dân huyện vùng cao Bát Xát

Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai vừa công bố 10 sự kiện, vấn đề nổi bật nhất năm 2020 của tỉnh Lào Cai, trong đó có sự kiện tốc độ giảm nghèo nhanh và bền vững, an sinh đảm bảo tốt.

Theo đó, năm 2020, tỷ lệ giảm nghèo của tỉnh đạt 3%. Số hộ nghèo còn lại là 14.322 hộ, tương ứng còn 8,2% hộ nghèo; số hộ cận nghèo là 16.370 hộ, tương ứng tỷ lệ cận nghèo là 9,87%.

Tỉnh Lào Cai tiếp tục là tỉnh đứng trong Top đầu khu vực miền núi phía Bắc về tỷ lệ giảm nghèo nhanh. Chế độ, chính sách đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các đối tượng xã hội, các xã khó khăn, gia đình nghèo được thực hiện tốt.

Trong năm 2020, tỉnh Lào Cai đã khẩn trương triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân, người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra để người dân sớm ổn định cuộc sống, sản xuất kinh doanh.

Tính đến ngày 17/12/2020, UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ cho 6.643 đối tượng với kinh phí  6.913 triệu đồng.

Tin liên quan
Đang được quan tâm