Thứ năm, 08/10/2020 - 17:28

Không xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trường không đạt mục tiêu 100% mua BHYT

Dân trí

Đó là một trong những giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT mà Thủ tướng Chính phủ đề ra trong Quyết định 1167/QĐ-TTg.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn về việc triển khai thực hiện BHYT học sinh sinh viên năm học 2020-2021, đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT.

Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020 quy định đến năm 2017 có 100% HSSV tham gia BHYT.

Tuy nhiên, kết thúc năm học 2019-2020, tỉnh Nghệ An vẫn chưa đạt được chỉ tiêu này.

Không xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trường không đạt mục tiêu 100% mua BHYT - 1
Lãnh đạo BHXH tỉnh Nghệ An và Sở GD&ĐT Nghệ An tặng thẻ BHYT cho học sinh nghèo.

Tính đến tháng 7/2020 (thời điểm kết thúc năm học) số HSSV toàn tỉnh tham gia BHYT đạt tỉ lệ 96%. Nhiều địa phương đạt tỉ lệ 100% HSSV tham gia BHYT như Quế Phong, Quỳ Châu, Tân Kỳ, Tương Dương, Kỳ Sơn, Nam Đàn.

Bên cạnh đó nhiều đơn vị triển khai BHYT HSSV chưa đạt yêu cầu như Yên Thành (tỉ lệ 87,98%), Diễn Châu (90,39%), Quỳnh Lưu (93,36%).

Để thực hiện mục tiêu năm học 2020-2021 có 100% HSSV tham gia BHYT, UBND tỉnh Nghệ An đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan và các địa phương, trường học. T

ỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách, pháp luật về BHYT để phụ huynh, học sinh, giáo viên thấy được vai trò, ý nghĩa của BHYT đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh.

Ngoài việc quán triệt các cơ sở giáo dục đưa khoản thu BHYT học sinh vào khoản thu bắt buộc đầu năm học, tỉnh Nghệ An cũng trích ngân sách hỗ trợ 100% mức đóng cho HSSV thuộc hộ cận nghèo và hỗ trợ 30% số tiền đóng BHYT cho HSSV trên địa bàn.

Đặc biệt UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu UBND các huyện chỉ đạo Phòng GD&ĐT rà soát, thống kê các trường học trên địa bàn chưa đạt tỉ lệ 100% HSSV tham gia BHYT để từ đó có giải pháp cụ thể, phù hợp trong việc hỗ trợ, vận động HSSV tham gia BHYT.

Kiên quyết không xếp loại hành thành tốt nhiệm vụ trở lên đối với những trường học không đạt chỉ tiêu 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học 2020-2021.

Hoàng Lam

Đáng quan tâm