Hơn 80.000 trẻ em có nguy cơ đặc biệt, cần được bảo vệ, giúp đỡ

(Dân trí) - Hiện Thanh Hóa còn khoảng 40.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 80.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt đang cần được bảo vệ, chăm sóc và giúp đỡ.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc tăng cường công tác vận động, hỗ trợ nguồn lực cho Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Thanh Hóa nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn nói riêng luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể và sự hỗ trợ, chia sẻ của các tổ chức, cá nhân trong toàn xã hội.

Hơn 80.000 trẻ em có nguy cơ đặc biệt, cần được bảo vệ, giúp đỡ - 1

Hiện nay, Thanh Hóa còn khoảng 40.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và khoảng trên 80.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt đang cần được bảo vệ, chăm sóc và giúp đỡ (Ảnh: Trần Lê).

Hệ thống Quỹ Bảo trợ trẻ em đã thực hiện tốt vai trò huy động các nguồn lực xã hội và hỗ trợ thực hiện các quyền của trẻ em. Hàng năm Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, có ý nghĩa cho hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Hiện nay, Thanh Hóa còn khoảng 40.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và khoảng trên 80.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt đang cần được bảo vệ, chăm sóc và giúp đỡ. Đây là nhóm trẻ em cần được Nhà nước và toàn xã hội quan tâm đặc biệt bởi gia đình các em phần lớn thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc bị mất nguồn nuôi dưỡng.

Để tăng cường các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có cơ hội học tập, phát triển và vươn lên trong cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, cơ quan đơn vị cấp tỉnh ưu tiên bố trí nguồn lực cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đối với các địa phương, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, trẻ em các gia đình chính sách, gia đình nghèo, trẻ em bị khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt…

Đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hằng năm, nhân "Tháng hành động vì trẻ em" và các dịp Lễ, Tết chủ động, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có kế hoạch xây dựng chương trình vận động, kêu gọi đóng góp tăng nguồn lực cho Quỹ Bảo trợ trẻ em để thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Đồng thời chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em phối hợp với các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện điều tra, rà soát xây dựng cơ sở dữ liệu về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn để xây dựng kế hoạch hỗ trợ, trợ giúp hiệu quả hoặc kết nối các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đỡ đầu góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn với phương châm "không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.

Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp tiếp tục tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đặc biệt là các tổ chức phi chính phủ để tăng nguồn lực hỗ trợ kịp thời cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Đối với các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quan tâm, kiện toàn, củng cố, phát triển Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp huyện, cấp xã theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bảo đảm cơ cấu tổ chức và nhân lực chuyên nghiệp, phù hợp để thực hiện tốt công tác Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp huyện, cấp xã; chỉ đạo UBND cấp xã tiếp tục xây dựng, duy trì, tạo điều kiện thuận lợi để hệ thống Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp xã, phường hoạt động hiệu quả, đúng mục đích và quy định của pháp luật.

Tỉnh Thanh Hóa đề nghị các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội các cấp, các doanh nghiệp tăng cường vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên, hội viên tham gia ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh…