Thứ sáu, 02/10/2020 - 19:38

Hơn 2.100 vợ, chồng liệt sĩ tái giá được hỗ trợ

Dân trí

Thực hiện mở rộng chính sách hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 2.126 vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá được hỗ trợ.

Ngày 2/10, thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa, các địa phương trên địa bàn tỉnh này đã hoàn thành phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối tượng vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá.

Theo đó, tỉnh Thanh Hóa đã có 26 huyện, thị xã, thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối tượng vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác, hiện đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Hơn 2.100 vợ, chồng liệt sĩ tái giá được hỗ trợ - 1
Tổng số đối tượng vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá được phê duyệt hỗ trợ là 2.126 người, tổng kinh phí chi trả dự kiến là hơn 3 tỷ đồng.

Riêng huyện Mường Lát không ban hành quyết định do không có đối tượng thuộc diện được hưởng hỗ trợ.

Tổng số đối tượng vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá được phê duyệt hỗ trợ là 2.126 người, tổng kinh phí chi trả dự kiến là hơn 3 tỷ đồng.

Toàn tỉnh Thanh Hóa đã có 17 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành chi trả kinh phí hỗ trợ cho nhóm đối tượng này, gồm: Yên Định, Nông Cống, Nga Sơn, Hoằng Hóa, Bá Thước, Triệu Sơn, Đông Sơn, Thạch Thành, Quảng Xương, Như Xuân, Lang Chánh, Như Thanh, Triệu Sơn, Quan Sơn, thành phố Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn và thị xã Bỉm Sơn.

Tổng số đối tượng được nhận kinh phí hỗ trợ là 1.236 người, tổng số tiền đã cấp phát là hơn 1,7 tỷ đồng.

Trước đó, trong đợt 1, toàn tỉnh Thanh Hóa đã có 703.657 đối tượng người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội được nhận kinh phí hỗ trợ; tổng số tiền đã cấp phát là gần 706 tỷ đồng đồng.

Đối với nhóm đối tượng người lao động, người sử dụng lao động và hộ kinh doanh đã có 27/27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ (đợt 2) cho đối tượng và đã cơ bản hoàn thành xong; còn lại một số địa phương vẫn tiếp tục thông báo cho đối tượng chưa đến nhận kinh phí hỗ trợ (hầu hết là đối tượng đi làm ăn xa, không có mặt tại địa phương).

Tổng số đối tượng đã được nhận kinh phí hỗ trợ đến ngày 23/9/2020 là 24.593 đối tượng, tổng số tiền đã cấp phát là gần 25,7 tỷ đồng.

Duy Tuyên

Đáng quan tâm