Hà Nội: Hơn 125.000 lao động tự do nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng

(Dân trí) - Các quận, huyện đã ra quyết định hỗ trợ cho 125.313 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ 1 tháng.

Hà Nội: Hơn 125.000 lao động tự do nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng - 1

Người lao động tự do nhận hỗ trợ từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng.

Sở LĐ-TB&XH thành phố Hà Nội vừa báo cáo kết quả triển khai hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP, Nghị quyết 154/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg, Quyết định 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, đến ngày 29/4/2021, toàn thành phố Hà Nội đã thực hiện hỗ trợ cho 515.515 người, với tổng số tiền hơn 608 tỷ đồng các đối tượng, gồm: Người có công; bảo trợ xã hội, nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm và hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Trong đó, số người lao động và hộ kinh doanh được phê duyệt hỗ trợ là 130.911 người với kinh phí hỗ trợ là 132,388 tỷ đồng. Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đã thực hiện chi trả cho 130.107 người với số tiền 131,582 tỷ đồng; số thu hồi không phải chi trả là 804 người với số tiền 805,6 triệu đồng.

Theo Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, thành phố đã tiếp nhận, giải quyết chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho 180 doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động với tổng số lao động là 15.188 người tương ứng kinh phí trên 50 tỷ đồng.

Ngoài chính sách của Trung ương và Thành phố, nhiều quận, huyện đã huy động nguồn kinh phí xã hội hóa để hỗ trợ cho các giáo viên ngoài công lập, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để ổn định cuộc sống.

Cụ thể, đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên: Đã ra quyết định hỗ trợ cho 1.303 lao động tại 44 doanh nghiệp; mức hỗ trợ 1,8 triệu đồng/tháng; tổng kinh phí hỗ trợ là 2,655 tỷ đồng.

Đối với người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng: Đã phê duyệt và tổ chức chi trả hỗ trợ cho 253 người lao động với số tiền 378 triệu đồng.

Đối với nhóm người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do): Các quận, huyện trên địa bàn Thành phố đã ra quyết định hỗ trợ cho 125.313 người, mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, thời gian hỗ trợ 1 tháng; kinh phí hỗ trợ là 125,313 tỷ đồng.

Đối với hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/4/2020: Các quận, huyện đã thẩm định, ra quyết định hỗ trợ cho 4.042 hộ kinh doanh, mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, thời gian hỗ trợ 1 tháng với tổng kinh phí hỗ trợ là 4,042 tỷ đồng.

Đối với người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động: Thực hiện Quyết định 5494/QĐ-UBND ngày 09/12/2020, các quận, huyện, thị xã đã tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội Thành phố giải quyết cho 14 đơn vị, doanh nghiệp vay vốn để trả lương ngừng việc cho 1.477 người lao động với số tiền 4,216 tỷ đồng.

Công tác hỗ trợ người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo

Trong tháng 5/2020, thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác chi trả cho 4 nhóm đối tượng (người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo và cận nghèo). Đã có 383.931 người được nhận hỗ trợ với kinh phí là 472,744 tỷ đồng.

Tin liên quan
Đang được quan tâm