1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Chính thức “nới” quy định nhận hỗ trợ từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng

Hoàng Mạnh

(Dân trí) - Người lao động tại cơ sở giáo dục dân lập và tư thục được nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng, giảm tiêu chí nhận hỗ trợ để trả lương và tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất...

Chính thức “nới” quy định nhận hỗ trợ từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng - 1

Người lao động tự do ở Hà Nội nhận hỗ trợ từ Gói an sinh 62.000 tỷ đồng

Đây là những điểm mới trong Nghị quyết số 154/NQ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, vừa được Chính phủ vừa ban hành.

Bổ sung đối tượng hỗ trợ

Theo đó, Nghị quyết 154/NQ-CP đã bổ sung thêm nhóm đối tượng người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn làm việc, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương.

Gói an sinh 62.000 tỷ đồng được Chính phủ ban hành trong tháng 4/2020 nhằm hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do Covid-19. Các chính sách liên quan được hình thành từ Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg.

Mức hỗ trợ là 1.800.000 đồng/người/tháng.

Về thời gian hỗ trợ, Nghị quyết quy định theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 1/4/2020 và không quá 3 tháng.

Giảm tiêu chí để được nhận hỗ trợ

Tại Nghị quyết 154/NQ-CP, tiêu chí để người sử dụng lao động được nhận hỗ trợ đã được giảm xuống.

Cụ thể, người sử dụng lao động có doanh thu quý 1/2020 giảm từ 20% trở lên so với quý 4/2019 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm đề nghị xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019 được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng để trả lương ngừng việc cho người lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động.

Chính thức “nới” quy định nhận hỗ trợ từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng - 2

Thời gian vay trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 12/2020 theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất vay 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Người sử dụng lao động trực tiếp lập hồ sơ vay, tự kê khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về số lao động ngừng việc, số liệu xác định doanh thu đáp ứng điều kiện vay vốn, gửi Ngân hàng Chính sách xã hội để hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định”.

Giảm điều kiện tạm đừng đóng vào quỹ BHXH

Cũng trong Nghị quyết 154/NQ-CP, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 20% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất không quá 3 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 19/10/2020. 

Từ 3,2 - 5,4 triệu lao động được tạm dừng đóng BHXH

Trước đó, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã ký Tờ trình sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Trong đề xuất về điều chỉnh tiêu chí tạm dừng đóng BHXH, Bộ LĐ-TB&XH đã nêu rõ: Trường hợp người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 20% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất không quá 3 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng.

Trong khi đó, Nghị quyết số 42/NQ-CP quy định mức giảm 50% lao động trở lên thì người sử dụng lao động mới được xem xét tạm dừng đóng BHXH.

Với quy định mới này, Bộ LĐ-TB&XH dự báo sẽ có khoảng 120.000 - 200.000 doanh nghiệp với khoảng 3,2 - 5,4 triệu lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hữu trí và tử tuất.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, do vậy, việc thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thời gian 3 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng sẽ đảm bảo cân đối được nguồn thu chi trả lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và các chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng.