1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Gói 38.000 tỷ đồng: Gần 12.000 lao động ở Hà Nội nhận hỗ trợ

Hoàng Mạnh

(Dân trí) - Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã chi 29 tỷ đồng hỗ trợ 11.947 người lao động theo Quyết định 28, trong đó có 10.608 lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp và 1.339 lao động đã dừng tham gia.

Gói 38.000 tỷ đồng: Gần 12.000 lao động ở Hà Nội nhận hỗ trợ - 1

Mức hỗ trợ cao nhất tới người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 3,3 triệu đồng/người (Ảnh: H.M).

Đây là thông tin do Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội cung cấp về công tác triển khai Nghị quyết 116 của Chính phủ và Quyết định 28 của Thủ tướng quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, trên địa bàn thành phố tính tới ngày 10/10.

Cũng theo BHXH Hà Nội, số tiền dự kiến được giảm đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp là hơn 1.177 tỷ đồng, tương ứng với hơn 84.500 đơn vị sử dụng lao động được giảm đóng. Những đơn vị này đang sử dụng hơn 1,36 triệu người lao động.

Về chi hỗ trợ bằng tiền cho người lao động, BHXH Hà Nội ước tính có hơn 1,6 triệu người lao động được hưởng, trong đó: Hơn 1,4 triệu người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và gần 266.000 người đang bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp. Tổng số tiền dự kiến hỗ trợ là hơn 4.220 tỷ đồng.

Trước đó, cơ quan trên cũng đã cập nhật phần mềm về số đơn vị không đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ là hơn 5.710 đơn vị với gần 188.000 lao động. Những đơn vị này là các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân. 

Số đơn vị chưa xác định được điều kiện hưởng theo Điều 9 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ là 798 đơn vị với hơn 74.500 lao động.

BHXH Hà Nội cũng đang phối hợp với đơn vị kiểm tra văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc đơn vị sự nghiệp công được phân loại tự chủ tài chính.