Gói 38.000 tỷ đồng: Thời điểm nào hết hạn nộp đề nghị hỗ trợ tiền?

(Dân trí) - Có sự khác nhau trong quy định về thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ của người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp...

Gói 38.000 tỷ đồng: Thời điểm nào hết hạn nộp đề nghị hỗ trợ tiền? - 1

Tin nhắn báo tiền hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ đồng tới người lao động ở Quảng Nam.

Theo Nghị quyết 116 của Chính phủ và Quyết định 28 của Thủ tướng quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, thời hạn nộp hồ sơ hưởng hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ đồng được nêu như sau:

Trường hợp người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp, trên cơ sở đối chiếu và lấy ý kiến về danh sách do cơ quan bảo hiểm xã hội gửi tới, người sử dụng lao động phải lập danh sách thông tin của người lao động gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội chậm nhất đến hết ngày 10/11/2021. 

Trường hợp đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, người lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ. Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.

Quyết định 28 cũng nêu rõ, sau ngày 30/11/2021, người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp đủ điều kiện nhưng vẫn chưa nhận được hỗ trợ theo quy trình trên thì có thể tự mình làm thủ tục như với trường hợp đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ là hết ngày 20/12/2021.

Cũng liên quan tới công tác triển khai thực hiện gói hỗ trợ 38.000 tỷ đồng, thống kê của Bộ LĐ-TB&XH tính tới ngày 11/10, cơ quan bảo hiểm xã hội đã thực hiện xong việc gửi thông báo điều chỉnh mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho 363.6000 đơn vị sử dụng lao động, tương ứng hơn 9,670 triệu lao động với số tiền tạm tính được điều chỉnh giảm vào Quỹ là khoảng 7.594 tỷ đồng. Thời gian giảm đóng vào Quỹ là 12 tháng, từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022.

Đồng thời, cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp đã gửi Mẫu số 01 theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg cho hơn 269.670 đơn vị sử dụng lao động tương ứng hơn 7,29 triệu lao động để rà soát.

Cơ quan bảo hiểm xã hội cũng tiếp nhận trên 122.610 lao động trên Mẫu số 02 và 3,4 triệu lao động trên Mẫu số 03 theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của hơn 11.000 đơn vị sử dụng lao động, tiếp nhận trên 176.880 mẫu số 04 theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

Tin liên quan
Đang được quan tâm