Thứ năm, 06/05/2021 - 11:04

Quảng Nam:

Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống dưới 9% vào năm 2025

Dân trí

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định phê duyệt chương trình "hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030" với 4 mục tiêu và 24 chỉ tiêu cụ thể.

Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống dưới 9% vào năm 2025 - 1

Tỉnh Quảng Nam đề ra chương trình "hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030" với 4 mục tiêu và 24 chỉ tiêu cụ thể. (Ảnh minh họa).

Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam giao cho Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm tham mưu, triển khai hướng dẫn thực hiện các mục tiêu đề ra trong chương trình.

Chương trình với 4 mục tiêu, bao gồm 24 chỉ tiêu cụ thể. Một số chỉ tiêu rất quan trọng như tỷ lệ trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện đạt 90% vào năm 2025, 95% vào năm 2030; phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể cân nặng theo tuổi xuống dưới 9% vào năm 2025 và dưới 7,5% vào năm 2030.

Đồng thời, các chỉ tiêu khác như: Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể chiều cao theo tuổi xuống 20% vào năm 2025 và dưới 15% vào năm 2030; giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể béo phì xuống dưới 5% đối với nông thôn và dưới 10% đối với thành thị vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030.

Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin đạt 97% vào năm 2025 và 98% vào năm 2030; 98% trẻ em dưới 05 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin vào năm 2030.

Tỷ lệ trẻ em bị xâm hại trên tổng số trẻ em giảm xuống dưới 1% vào năm 2025, xuống dưới 0,5% vào năm 2030. Phấn đấu giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5-17 tuổi xuống 1,5% vào năm 2025, xuống 1% vào năm 2030.

Theo quyết định này, đối tượng hưởng lợi trực tiếp là trẻ em, ưu tiên nhóm trẻ em cần sự trợ giúp xã hội, phúc lợi xã hội (mồ côi, khuyết tật, tâm thần, tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ, trẻ em vùng dân tộc thiểu số); nhóm trẻ em cần sự bảo vệ (bị bạo lực, xâm hại và có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại); nhóm trẻ em cần chăm sóc thay thế (bị bỏ rơi, mồ côi không còn người chăm sóc).

Đối tượng hưởng lợi gián tiếp là cha, mẹ, người giám hộ, người chăm sóc trẻ; cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; cơ quan, tổ chức, các ngành, các cấp.

Chương trình sẽ tổ chức sơ kết vào năm 2025 và tổng kết vào năm 2030 về kết quả thực hiện, báo cáo về Sở LĐ-TB&XH để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ LĐ-TB&XH, xây dựng chương trình cho giai đoạn tiếp theo.

Công Bính

Đáng quan tâm