Bình Phước:

Gần 20.500 lượt hộ nghèo, đối tượng chính sách được vay vốn ưu đãi

(Dân trí) - Năm 2020, gần 20.500 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở Bình Phước được vay vốn ưu đãi với số tiền hơn 778,7 tỷ đồng, hỗ trợ 1.521 học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập.

Theo thông tin từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước, trong năm 2020, tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng đạt trên 2.557 tỷ đồng. Dư nợ hơn 2.555 tỷ, đạt 99,55% kế hoạch tăng trưởng được giao trong năm 2020.

Đặc biệt, thông qua các chương trình, chính sách cho vay, gần 20.500 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn ưu đãi với doanh số cho vay gần 778,8 tỷ đồng, hỗ trợ 1.521 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, thu hút, tạo việc làm cho 1.560 lao động.

Thông qua các chương trình cho vay đã góp phần xây dựng được 21.755 công trình nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh ở nông thôn, xây dựng 32 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở và cho vay mua, xây mới 64 căn nhà ở xã hội. Các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần đáng kể trong công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Gần 20.500 lượt hộ nghèo, đối tượng chính sách được vay vốn ưu đãi - 1

Năm 2020, gần 20.500 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở Bình Phước được vay vốn ưu đãi với số tiền hơn 778,7 tỷ đồng.

Mặc dù tình hình kinh tế - xã hội trong nước và của tỉnh có nhiều biến động do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh nhưng Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước, các tổ chức chính trị, xã hội nhận ủy thác đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao về tăng trưởng dư nợ tín dụng, huy động vốn, chất lượng tín dụng được nâng lên.

Tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước, các thành viên Ban đại diện HĐQT và các huyện, thị xã đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ và những kinh nghiệm hay nhằm quản lý tốt nguồn vốn, cũng như phát huy hiệu quả dòng vốn cho vay.

Về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Bà Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đề nghị ngân hàng phối hợp các hội, đoàn thể tập trung giải ngân hoàn thành kế hoạch được giao trong năm 2021, nhất là nguồn vốn mới bổ sung và chú trọng thu hồi vốn để cho vay xoay vòng.

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm quy định về việc chuyển tiền nhàn rỗi vào ngân hàng chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo và các chương trình tín dụng chính sách khác.

Đối với nợ quá hạn, phải xử lý nghiêm theo quy định và không để phát sinh nợ mới. Đặc biệt, phải tăng cường kiểm tra giám sát trong nội bộ, chú trọng giữ gìn an ninh trật tự tại các điểm giao dịch cho vay và tăng cường phối hợp, đảm bảo cho vay cũng như thu hồi nợ đúng quy định.